Shqiptohet dënim me burgim dhe dënim me gjobë për të akuzuarin G. L.
22/10/2018