Gjyqtarja Manushe Karaqi zgjidhet anëtare e KGJK-së
03/03/2016