22/02/2019
Afër 1.000 certifikata lëshohen në muajin shkurt
16/02/2019
Caktohet masa e paraburgimit ndaj të pandehurit I. Sh.
16/02/2019
Caktohet masa e paraburgimit ndaj të pandehurit A. I.
14/02/2019
Caktohet masa e paraburgimit ndaj të pandehurit Sh. H.
13/02/2019
Caktohet masa e paraburgimit ndaj të pandehurit H. K.
13/02/2019
Mbahet punëtoria “Format Standarde të Aktgjykimeve Gjyqësore”
10/02/2019
Caktohet masa e paraburgimit ndaj të pandehurit M. S.
08/02/2019
Caktohet masa e arrestit shtëpiak ndaj të miturit A. H.
06/02/2019
Shqiptohet dënim me burgim për veprën penale marrje ryshfeti
06/02/2019
Caktohet masa e paraburgimit ndaj të miturit F. V.