06/12/2018
Njoftim
05/12/2018
Aktgjykim dënues për veprën penale marrje ryshfetit
03/12/2018
Gjykata shpall Aktgjykim dënues për të akuzuarin F. H. dhe M. K.
26/11/2018
Caktohet masa e paraburgimit ndaj të pandehurit Sh. Z.
22/11/2018
Caktohet masa e paraburgimit ndaj të pandehurit S. R.
21/11/2018
Caktohet masa e paraburgimit dhe arrestit shtëpiak ndaj të dy pandehurve
19/11/2018
Gjykata shpall Aktgjykim dënues për të akuzuarin S. K.
16/11/2018
Caktohet masa e paraburgimit ndaj të pandehurve O. J., D. J. dhe L. J.
16/11/2018
I akuzuari N. M. dënohet me burgim dhe gjobë
16/11/2018
Lirohet nga akuza i pandehuri S. R.