Job opportunities

Title Branch Status Deadline Vacancy number Download
Zyra e Prokurorit Disiplinor (ZPD), shpall:KONKURS Kosovo Judical Council closed 01/03/2018 3 n/a
Gjykata Themelore Pejë Shpall:Konkurs Nr.01/2018 Basic Court Pejë/Peč closed 22/02/2018 45 n/a
Gjykata Themelore në Ferizaj Shpall:Konkurs Nr.01/2018 Basic Court Ferizaj/Uroševac closed 21/02/2018 15 n/a
GJYKATA SUPREME E REPUBLIKËS SË KOSOVËS shpall: Konkurs Nr. 01/2018 Supreme Court open 20/02/2018 1 n/a
RENDITJA PËRFUNDIMTARE E KANDIDATËVE Gjykata Themelore në Prishtinë Zyrtar Ligjor - UNDP Basic Court Pristina closed 25/01/2018 2 n/a
RENDITJA PËRFUNDIMTARE E KANDIDATËVE Gjykata Themelore në Prishtinë Zyrtar Ligjor – Projekti i GIZ-it Basic Court Pristina closed 25/01/2018 1 n/a
GJYKATA THEMELORE E GJILANIT shpall:Konkurs Marrëveshje për Shërbime të Veçanta Nr. 01/2018 Basic Court Gjilan closed 25/01/2018 1 n/a
GJYKATA THEMELORE E MITROVICËS shpall: Konkurs Marrëveshje për Shërbime të Veçanta Nr. 02/2018 Basic Court Mitrovicë/Mitrovica open 23/01/2018 4 n/a
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës në Prishtinë shpall: Konkurs Marrëveshje për Shërbime të Veçanta Kosovo Judical Council open 19/01/2018 7 n/a
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor i Kosovës shpall: Konkurs Nr. 01/2018 Kosovo Judical Council open 31/01/2018 5 n/a