Job opportunities

Title Branch Status Deadline Vacancy number Download
Njoftimi për anulimin e pozitës: Zyrtar për Operativë dhe Siguri Gjykata Themelore Prishtine Basic Court Pristina closed 01/06/2018 1 n/a
Gjykata Themelore në Ferizaj Shpall Konkurs Nr.04/2018 Basic Court Ferizaj/Uroševac closed 11/06/2018 5 n/a
Renditjen përfundimtare për pozitën Ndihmës Administrator në Gjykatën Themelore Mitrovicë – Dega Skenderaj Branch Court Skenderaj closed 25/05/2018 1 n/a
GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN shpall:Konkurs Nr.01/2018 Basic Court Prizren open 06/06/2018 2 n/a
Njoftim per zgjatje te afatit te konkursit Nr.03/2018 Gjykata Themelore Ferizaj Basic Court Ferizaj/Uroševac open 17/05/2018 1 n/a
Gjykata Themelore Gjakovë shpall:Konkurs Nr. 04 /2018 Basic Court Gjakova closed 22/05/2018 5 Successful candidate
Gjykata Themelore në Pejë Shpall:Konkurs Nr. 4/2018 Basic Court Pejë/Peč closed 18/05/2018 2 n/a
Gjykata Themelore në Ferizaj Shpall Konkurs Nr.03/2018 Basic Court Ferizaj/Uroševac closed 10/05/2018 1 n/a
Njoftimi i Kandidatëve të përzgjedhur për listën e Ngushtë-Gjykata Supreme Konkurs Nr.05/2018 Supreme Court closed 24/04/2018 n/a
Gjykata Themelore në Gjakovë Rishpallë konkursin Nr.03/2018 Basic Court Gjakova closed 25/05/2018 3 n/a