Job opportunities

Title Branch Status Deadline Vacancy number Download
GJYKATA THEMELORE MITROVICE shpall:Konkurs Nr. 1/2018 Basic Court Mitrovicë/Mitrovica closed 19/01/2018 58 n/a
Dhoma e Posaqme e Gjykatës Supreme Renditja përfundimtare Zyrtar Ligjor Supreme Court closed 29/12/2017 3 n/a
Gjykata e Apelit e Republikës së Kosovës shpall : Konkurs Nr. 15/2017 Court of Appeals open 23/01/2018 35 n/a
Gjykata Themelore Prishtinë Njoftim për anulimin e konkursit pozita zyrtar për operativë dhe siguri Basic Court Pristina closed 28/12/2017 1 n/a
Gjykata Themelore në Gjakovë Shpall: Konkurs Nr. 06/2017 Basic Court Gjakova open 05/01/2018 40 n/a
Praktikant Vullnetar (pa pagesë) Basic Court Prizren open 04/01/2018 60 n/a
Twinning Project JOB ANNOUNCEMENT Assistant to the Resident Twinning Adviser Kosovo Judical Council open 11/01/2018 1 n/a
Lista e kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngusht:pozita zyrtar i lartë ligjor Gjykata Supreme Supreme Court open 19/12/2017 1 n/a
Lista e kandidateve te perzgjedhur ne listen e ngusht:pozita zyrtar i arkivit Gjykata Supreme Supreme Court open 18/12/2017 1 n/a
Gjykata Themelore Gjilan shpall konkurs 04/2017 Basic Court Gjilan open 20/12/2017 58 n/a