Job opportunities

Title Branch Status Deadline Vacancy number Download
Gjykata Themelore Gjilan shpall konkurs 04/2017 Basic Court Gjilan open 20/12/2017 58 n/a
Gjykata Themelore Gjilan – Dega Kamenicë SHPALL Konkurs Për Plotsimin e Pozitës së Lire në Bazë të Marrëveshjes për Shërbime të Veçanta Branch Court Kamenicë/Kamenica open 01/12/2017 1 n/a
Gjykata Themelore Mitrovice shpall:Konkurs Nr. 09/2017 Basic Court Mitrovicë/Mitrovica open 11/12/2017 1 n/a
Gjykata Supreme shpallë Konkurs Nr.05/2017 Supreme Court open 11/12/2017 4 n/a
Zyra e Prokurorit Disiplinor (ZPD), shpallë, KONKURS Praktikant/e Profesionale (pa pagës) 6 gjashtë pozita Kosovo Judical Council open 28/11/2017 6 n/a
Gjykata Temelore në Prishtinë Shpall:Konkurs Nr.01/2017 Basic Court Pristina open 28/11/2017 8 n/a
Gjykata Themelore në Prishtinë shpallë:Konkurs Nr.02/2017 Basic Court Pristina open 24/11/2017 1 n/a
Gjykata Themelore në Ferizaj Shpall Konkurs Nr.07/2017 Basic Court Ferizaj/Uroševac open 23/11/2017 3 n/a
Gjykata Themelore në Ferizaj Shpall:Konkurs Nr. 06/2017 Basic Court Ferizaj/Uroševac closed 29/11/2017 2 n/a
Gjykata Themelore në Prizren Shpall Konkurs Nr.03/2017 Basic Court Prizren closed 30/10/2017 7 n/a