Job opportunities

Title Branch Status Deadline Vacancy number Download
Gjykata Themelore Mitrovicë shpall: Konkurs Nr. 04 /2018 Basic Court Mitrovicë/Mitrovica open 03/04/2018 3 n/a
GJYKATA THEMELORE E GJILANIT shpall: Konkurs Marrëveshje për Shërbime të Veçanta Nr. 01/2018 Basic Court Gjilan open 16/03/2018 2 n/a
Gjykata Themelore në Ferizaj Shpall Konkurs të brendshëm Nr.02/2018 Basic Court Ferizaj/Uroševac open 20/03/2018 1 n/a
Gjykata Supreme shpallë konkurs Nr. 03/2018 Supreme Court open 23/03/2018 1 n/a
Gjykata Supreme shpallë: KONKURS TË BRENDSHËM Nr.02/2018 Supreme Court open 15/03/2018 1 n/a
Gjykata Themelore në Prishtinë shpallë:Konkurs Nr.02/2018 Basic Court Pristina open 20/03/2018 3 n/a
Konkurs Nr.01/2018: Gjykata Themelore Gjakovë dega Malishevë Branch Court Malishevo open 16/03/2018 n/a
Gjykata Themelore Mitrovice –dega Zubin Potok -Roje Sigurimi Branch Court Zubin Potok open 15/03/2018 n/a
Gjykata Themelore Mitrovice –dega Zubin Potok - Mirembajtese higjienike Branch Court Zubin Potok open 15/03/2018 n/a
Njoftim për rezultatet përfundimtare të intervistës me gojë Gjykata Supreme konkursi nr.01/2018 Supreme Court closed 28/02/2018 n/a