Job opportunities

Title Branch Status Deadline Vacancy number Download
Lista e kandidatëve që plotësojnë dhe nuk i plotësojn kushtet për Test me shkrim pozita Zyrtar Ligjor Zyra e Prokurorit Disiplinor Kosovo Judical Council closed 15/08/2018 3 n/a
Njoftim për anulimin e konkursit 09/2018 Gjykata Themelore Mitrovicë pozita Zyrtar të Informimit Basic Court Mitrovicë/Mitrovica closed 15/08/2018 1 n/a
Njoftim për anulimin e konkursit 09/2018 Gjykata Themelore Mitrovicë Zyrtar për përkthime dhe Bashkpuntor Profesional Basic Court Mitrovicë/Mitrovica closed 15/08/2018 2 n/a
Gjykata Themelore në Ferizaj Rishpall Konkurs Nr.05/2018 Basic Court Ferizaj/Uroševac open 27/08/2018 1 n/a
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor shpall Konkurs Nr. 08/2018 Kosovo Judical Council open 22/08/2018 1 Application
Gjykata e Apelit Shpall Konkurs Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta Court of Appeals closed 05/08/2018 2 n/a
Njoftim për anulimin e Konkursit 03/2018 Gjykata Themelore Ferizaj Basic Court Ferizaj/Uroševac closed 27/07/2018 1 n/a
Renditja Përfundimtare e Kandidatëve Gjykata Themelore në Prishtinë Pozita Zyrtar për Arhivë Basic Court Pristina closed 23/07/2018 6 n/a
Renditja përfundimtare e kandidatëve Konkursi 08/2018 Gjykata Themelore Mitrovicë Dega Leposaviq Pozita Roje Sigurimi Basic Court Mitrovicë/Mitrovica closed 23/07/2018 2 Successful candidate
Zyra e Prokurorit Disiplinor (ZPD)shpall: KONKURS Kosovo Judical Council open 04/08/2018 3 n/a