Job opportunities

Title Branch Status Deadline Vacancy number Download
Gjykata Themelore në Pejë shpall: Konkurs Nr. 3/ 2017 Basic Court Pejë/Peč open 04/09/2017 1 n/a
Gjykata Themelore Mitrovicë shpall:Konkurs Nr. 08 /2017 Basic Court Mitrovicë/Mitrovica open 01/09/2017 1 n/a
Renditja Përfundimtare e Intervistës:Drejtori i Shërbimeve të Përgjithëshme Zyra e Prokurorit Disiplinor Kosovo Judical Council closed 28/07/2017 1 n/a
Gjykata Themelore Mitrovice shpall Konkurs Nr. 05 /2017 Basic Court Mitrovicë/Mitrovica open 08/08/2017 1 n/a
Gjykata Themelore Mitrovice shpall Konkurs Nr. 04 /2017 Basic Court Mitrovicë/Mitrovica open 08/08/2017 1 n/a
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës në Prishtinë shpall:Konkurs Nr. 06/2017 Kosovo Judical Council open 08/08/2017 1 n/a
Gjykata Themelore Gjakovë Rishpall:Konkurs NR.5/2017 Basic Court Gjakova closed 04/08/2017 1 n/a
Lista përfundimtarë e kandidatëve për intervistë, të cilët i plotësojnë kriteret e detyrueshme të përcaktuar në nenin 3 të Rregullore Nr. 03 / 2017 për pozitën e Drejtorit të SKGJK-së Kosovo Judical Council closed 02/08/2017 1 n/a
Gjykata Themelore Mitrovicë shpall:Konkurs Nr. 03 /2017 Basic Court Mitrovicë/Mitrovica open 24/07/2017 1 n/a
Lista e përfundimtare - Keshilltar profesional GJTH Prishtinë, sipas Konkursit nr 1/2017 Basic Court Pristina closed 06/07/2017 n/a