Job opportunities

Title Branch Status Deadline Vacancy number Download
Gjykata Themelore Mitrovicë shpall Konkurs Nr. 08/2018 Basic Court Mitrovicë/Mitrovica open 05/07/2018 2 n/a
Gjykata Supreme e Republikës së Kosovës shpallë KONKURS Nr.07.2018 Për angazhim të përkohshëm Supreme Court open 19/06/2018 1 n/a
Gjykata Supreme e Republikës së Kosovës shpall Konkurs Nr. 06/2018 Supreme Court open 22/06/2018 7 n/a
Gjykata e Apelit e Republikës së Kosovës shpall Konkurs Nr. 04/2018 Court of Appeals open 19/06/2018 15 n/a
Njoftimi për anulimin e pozitës: Zyrtar për Operativë dhe Siguri Gjykata Themelore Prishtine Basic Court Pristina closed 01/06/2018 1 n/a
Gjykata Themelore në Ferizaj Shpall Konkurs Nr.04/2018 Basic Court Ferizaj/Uroševac open 11/06/2018 5 n/a
Renditjen përfundimtare për pozitën Ndihmës Administrator në Gjykatën Themelore Mitrovicë – Dega Skenderaj Branch Court Skenderaj closed 25/05/2018 1 n/a
GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN shpall:Konkurs Nr.01/2018 Basic Court Prizren open 06/06/2018 2 n/a
Njoftim per zgjatje te afatit te konkursit Nr.03/2018 Gjykata Themelore Ferizaj Basic Court Ferizaj/Uroševac open 17/05/2018 1 n/a
Gjykata Themelore Gjakovë shpall:Konkurs Nr. 04 /2018 Basic Court Gjakova closed 22/05/2018 5 Successful candidate