Job opportunities

Title Branch Status Deadline Vacancy number Download
Gjykata Themelore në Prizren Shpall Konkurs Nr.03/2017 Basic Court Prizren open 30/10/2017 7 n/a
GJYKATA E APELIT shpall :KONKURS Nr. 13/2017 Court of Appeals open 25/10/2017 2 n/a
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës në Prishtinë shpall: Konkurs Nr. 07/2017 Kosovo Judical Council open 24/10/2017 1 n/a
Gjykata Themelore në Pejë Shpall:Konkurs Nr. 5/2017 Basic Court Pejë/Peč open 19/10/2017 3 n/a
Njoftim mbi anulimin e pjeserishëm të Konkursit Nr.04/2017 Basic Court Pejë/Peč closed 03/10/2017 3 n/a
Gjykata Themelore në Pejë Shpall:Konkurs Nr.4/2017 Basic Court Pejë/Peč open 17/10/2017 1 n/a
Gjykata Supreme shpall Konkurs Nr.04.2017 Për angazhim të përkohshëm Supreme Court open 29/09/2017 1 n/a
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës në Prishtinë shpall: Konkurs Marrëveshje për Shërbime të Veçanta Kosovo Judical Council open 22/09/2017 1 n/a
Gjykata Themelore Prishtinë shpall Konkurs Nr. 02/2017 Basic Court Pristina closed 18/09/2017 10 Successful candidate
Gjykata Themelore në Pejë shpall: Konkurs Nr. 3/ 2017 Basic Court Pejë/Peč closed 04/09/2017 1 n/a