Job opportunities

Title Branch Status Deadline Vacancy number Download
REZULTATET E TESTIT ME SHKRIM PËR POZITËN ZYRTAR I LARTË PËR BASHKEPUNIM PROFESIONAL Basic Court Pristina closed 28/06/2017 n/a
Gjykata Themelore Gjakovë Shpall Konkurs Nr.04/2017 Basic Court Gjakova open 12/07/2017 2 n/a
SHPALLJE GJYKATËN THEMELORE NË PRIZREN-DEGA NË SUHAREKË Branch Court Suharekë/Suva Reka open 30/06/2017 1 n/a
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës në Prishtinë shpall:Konkurs Nr.05/2017 Kosovo Judical Council open 12/07/2017 1 n/a
Gjykata Themelore në Gjilan - dega në Novobërdë Konkurs Nr.1/2017 Branch Court Novobërdë/Novo Brdo open 05/07/2017 5 n/a
Rezultatet e testit me shkrim Konkursi 01/2017 GJTH Prishtinë Basic Court Pristina closed 23/06/2017 4 n/a
Gjykata e Apelit të Republikës së Kosovës shpall: Konkurs Nr. 12/2017 Court of Appeals open 23/06/2017 5 n/a
Gjykata Themelore në Pejë shpall: Konkurs: Nr. 2/ 2017 Branch Court Istog/Istok open 12/06/2017 1 n/a
SHPALLJE Për Plotësimin e Pozitave të Lira në Bazë të Marrëveshjes për Shërbime të Veçanta Basic Court Pristina open 03/06/2017 5 n/a
Sekretariati i KGJK-së Shpall Konkurs Pozita : Drejtor i Sekretariatit te KGJK-së Kosovo Judical Council open 10/06/2017 1 n/a