Job opportunities

Title Branch Status Deadline Vacancy number Download
Renditja përfundimtare Pozita Zyrta Ligjor në Gjykatën e Apelit bazuar në Marrëveshjen në mes të KGJK dhe UNDP Court of Appeals closed 15/01/2019 n/a
Gjykata Themelore Prishtinë shpall Konkurs Nr. 01/2019 Basic Court Pristina open 17/01/2019 5 n/a
Themelore në Prizren shpall Konkurs Nr.01/2019 Basic Court Prizren open 25/01/2019 60 n/a
Gjykata e Apelit shpall Konkurs Nr. 01/2019 Court of Appeals open 25/01/2019 35 n/a
Njoftim për vazhdim të konkursit 01/2019 SKGJK Kosovo Judical Council open 15/01/2019 n/a
Gjykata Themelore Gjilan shpall Konkurs 01/2019 Basic Court Gjilan open 22/01/2019 n/a
Gjykata Themelore Gjilan Dega Viti Renditja Përfundimtare Pozita Vozitës Branch Court Court Viti/Vitina closed 08/01/2019 n/a
Renditja përfundimtare e kandidatëve Pozita Zyrtar për Përkthime Shqip/Serbisht Sekretariati i KGJK-së Kosovo Judical Council closed 31/12/2018 Successful candidate
Gjykata e Apelit bazuar në Marrëveshjes në mes të KGJK dhe UNDP shpall Konkurs Nr.10/2018 Court of Appeals open 04/01/2019 5 n/a
Renditja Përfundimtare e Kandidatëve Pozita Zyrtar Ligjor Dhoma e Posaqme e Gjykates Supreme Supreme Court closed 28/12/2018 Successful candidate