Job opportunities

Title Branch Status Deadline Vacancy number Download
Gjykata Themelore në Prishtinë shpallë:Konkurs Nr.04/2018 Basic Court Pristina open 01/11/2018 1 n/a
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës në Prishtinë shpall:Konkurs Nr. 08/2018 Kosovo Judical Council open 01/11/2018 1 n/a
RENDITJA PËRFUNDIMTARE E KANDIDATËVE RENDITJA PËRFUNDIMTARE E KANDIDATËVE Zyrtar Ligjor/UNDP Court of Appeals closed 15/10/2018 5 Successful candidate
RENDITJA PËRFUNDIMTARE E KANDIDATËVE Gjykata Themelore në Prishtinë Zyrtar ligjor – Projekti UNDP Basic Court Pristina closed 11/10/2018 6 n/a
Gjykata Themelore në Pejë shpall:KONKURS Nr.6/2018 Basic Court Pejë/Peč open 22/10/2018 1 n/a
Gjykata Supreme e Republikës së Kosovës shpallë:KONKURS TË BRENDSHËM Nr. 09/2018 Supreme Court open 12/10/2018 2 n/a
Njoftim për zgjatjen e afatit të konkursit 2/2018 Gjykata Themelore Prizren Basic Court Prizren open 09/10/2018 n/a
Gjykata e Apelit shpall Konkurs Nr.07 /2018 Court of Appeals open 28/09/2018 5 n/a
Gjykata Supreme e Republikës së Kosovës shpall Konkurs Nr. 10/2018 Supreme Court open 06/10/2018 6 n/a
Njoftim për përzgjedhjen e kandidatit për pozitën Udhëheqes i zyrës për Menaxhimin e Lëndëve Gjykata Themelore Ferizaj Basic Court Ferizaj/Uroševac closed 19/09/2018 1 Successful candidate