Job opportunities

Title Branch Status Deadline Vacancy number Download
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË Gjykata Themelore Gjilan / Dega Novobërdë Branch Court Novobërdë/Novo Brdo open 26/03/2018 2 n/a
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË Gjykata Themelore Gjilan / Dega Kamenicë Branch Court Kamenicë/Kamenica open 26/03/2018 2 n/a
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË Gjykata Themelore Gjilan / Dega Viti Branch Court Court Viti/Vitina open 26/03/2018 2 n/a
KONKURS PËR GJYQTAR MBIKQYRËS PËR DEGËN NOVOBËRDE Branch Court Novobërdë/Novo Brdo open 01/02/2018 1 n/a
KONKURS PËR GJYQTAR MBIKQYRES PER DEGEN KAMENICE Branch Court Kamenicë/Kamenica open 09/01/2018 1 n/a
KONKURS PËR KRYETAR TË GJYKATËS THEMELORE NË GJILAN Basic Court Gjilan open 09/01/2018 1 n/a
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË GJYKATA SUPREME Basic Court Gjilan open 08/06/2017 5 n/a
KONKURS PËR GJYQTAR MBIKQYRËS PËR DEGËN KAMENICË Branch Court Kamenicë/Kamenica open 10/05/2017 1 n/a
KONKURS PËR KRYETAR TË GJYKATËS THEMELORE NË GJILAN Basic Court Gjilan open 10/05/2017 1 n/a
KONKURS PËR KRYETAR TË GJYKATËS THEMELORE NË GJILAN Basic Court Gjilan closed 19/11/2016 1 n/a
  • 2