Job opportunities

Title Branch Status Deadline Vacancy number Download
Lista e kandidateve dhe rezultatet e arritura në provimin për gjyqtarë ne testin me shkrim dhe intervistën me goje. Kosovo Judical Council closed 06/06/2017 61 n/a
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË GJYKATA SUPREME Basic Court Gjakova open 08/06/2017 5 n/a
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË GJYKATA SUPREME Basic Court Ferizaj/Uroševac open 08/06/2017 5 n/a
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË GJYKATA SUPREME Basic Court Mitrovicë/Mitrovica open 08/06/2017 5 n/a
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË GJYKATA SUPREME Basic Court Gjilan open 08/06/2017 5 n/a
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË GJYKATA SUPREME Basic Court Prizren open 08/06/2017 5 n/a
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË GJYKATA SUPREME Basic Court Pejë/Peč open 08/06/2017 5 n/a
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË GJYKATA SUPREME Basic Court Pristina open 08/06/2017 5 n/a
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË GJYKATA SUPREME Court of Appeals open 08/06/2017 5 n/a
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË GJYKATA SUPREME Supreme Court open 08/06/2017 5 n/a