Job opportunities

Title Branch Status Deadline Vacancy number Download
Lista përfundimtare (pas shqyrtimit të ankesave të kandidatëve) e të cilët do të vijojn me procedurat e vlerësimit të integritetit personal dhe aftësive profesionale Kosovo Judical Council closed 19/07/2018 n/a
Njoftohen të gjithë kandidatët e cekur në listen e bashkangjitur se testin me shkrim nga lëmia penale dhe civile Kosovo Judical Council closed 20/06/2018 n/a
Konkurs të brendshëm për gjyqtarë dhoma posaçme e gjykatës supreme Special Chamber open 22/06/2018 7 n/a
LISTA E KANDIDATËVE TË CILËT NUK E KANË KALUAR TESTIN KUALIFIKUES PËR GJYQTAR, TË MBAJTUR ME DATËN 26 MAJ 2018. Kosovo Judical Council closed 27/05/2018 Successful candidate
LISTA E KANDIDATËVE TË CILË E KANË KALUAR TESTIN KUALIFIKUES PËR GJYQTAR, TË MBAJTUR ME DATËN 26 MAJ 2018. Kosovo Judical Council closed 27/05/2018 Successful candidate
Njoftohen të gjithë kandidatët e cekur në listën e bashkangjitur se kanë plotësuar kushtet themelore për t’iu nënshtruar testit kualifikues për Gjyqtar. Kosovo Judical Council closed 16/05/2018 n/a
KONKURS TE BRENDSHËM PËR GJYQTARË Dhoma Posaçme e Gjykatës Supreme Special Chamber open 29/05/2018 7 n/a
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË Gjykata Themelore Mitrovicë / Dega Vushtrri Branch Court Vushtrri/Vučitrn open 26/03/2018 3 n/a
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË Gjykata Themelore Mitrovicë Basic Court Mitrovicë/Mitrovica open 26/03/2018 10 n/a
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË Gjykata Themelore Gjakovë / Dega Rahovec Branch Court Rahovec open 26/03/2018 2 n/a