Job opportunities

Title Branch Status Deadline Vacancy number Download
EXTEND THE DEADLINE FOR THE VACANCY FOR THE PRESIDENT OF THE BASIC COURT IN MITROVICË / MITROVICA Basic Court Mitrovicë/Mitrovica open 25/10/2017 1 Application
KONKURS PËR KRYETAR TË GJYKATËS THEMELORE TË MITROVICËS Basic Court Mitrovicë/Mitrovica open 18/10/2017 1 n/a
Listën me emrat e kandidatëve /gjyqtarë të cilët i plotësojnë kushtet për pozitën gjyqtar në Gjykatën e Apelit, sipas konkursit të brendshëm i shpallur me 04.07.2017-19.07.2017 Court of Appeals closed 01/10/2017 5 n/a
Lista me emrat e kandidatëve /gjyqtarë të cilët i plotësojnë kushtet për pozitën gjyqtar në Gjykatën Supreme, sipas konkursit të brendshëm i shpallur me 25.05.2017-08.06.2017 Supreme Court closed 27/09/2017 5 n/a
KONKURS TE BRENDSHËM PËR GJYQTARË- GJYKATA E APELIT Court of Appeals open 19/07/2017 5 n/a
Lista përfundimtare e kandidateve për gjyqtarë në Gjykatat Themelore në Kosovë Kosovo Judical Council closed 03/07/2017 n/a
Lista e kandidateve dhe rezultatet e arritura në provimin për gjyqtarë ne testin me shkrim dhe intervistën me goje. Kosovo Judical Council closed 06/06/2017 61 n/a
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË GJYKATA SUPREME Basic Court Gjakova open 08/06/2017 5 n/a
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË GJYKATA SUPREME Basic Court Ferizaj/Uroševac open 08/06/2017 5 n/a
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË GJYKATA SUPREME Basic Court Mitrovicë/Mitrovica open 08/06/2017 5 n/a