02/12/2018
The agenda for the meeting 208 KJC
The agenda for the meeting 208 KJC ... More
23/10/2018
The agenda for the meeting 207 KJC
The agenda for the meeting 207 KJC ... More
12/09/2018
The agenda for the meeting 206 KJC
The agenda for the meeting 206 KJC ... More
19/07/2018
The agenda for the meeting 205 KJC
The agenda for the meeting 205 KJC ... More
30/05/2018
The agenda for the meeting 204 KJC
The agenda for the meeting 204 KJC ... More
30/04/2018
The agenda for the meeting 203 KJC
The agenda for the meeting 203 KJC ... More
27/03/2018
The agenda for the meeting 201 KJC
The agenda for the meeting 201 KJC ... More
14/03/2018
The agenda for the meeting 200 KJC
The agenda for the meeting 200 KJC ... More
28/02/2018
Rendi i ditës për mbledhjën e 199 të KGJK-së
Rendi i ditës për mbledhjën e 199 të KGJK-së ... More
14/02/2018
The agenda for the meeting 198 KJC
The agenda for the meeting 198 KJC ... More
  • 2