24/11/2016
Njoftim
23/11/2016
Noftim për kandidatët për provimin me shkrim për gjyqtar
08/11/2016
Njoftim për kandidatët për Gjyqtarë
04/10/2016
NJOFTIM
09/09/2016
Tender for the Establishment of the Data Centre and the Upgrade of the LAN/WAN Network Infrastructure of the Judiciary of Kosovo - CMIS Project_NOR107
Summary: Kosovo Judicial Council selected International Management Group - IMG to provide administrative and financial management for the implementation of the ICT/CMIS (Case Management Information System) Project, which is financed by the Governmen ... Read more
05/07/2016
TRYEZË E PËRBASHKËT E PËRFAQËSUESVE TË INSTITUCIONEVE TË DREJTËSISË
24/06/2016
Caktohet data e zgjedhjeve për anëtarë të Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Na osnovu Pravilnika (br. 02/2015) o izboru članova SSK-a iz sudstva (izmenjenog i dopunjenog Pravilnikom br. 17/2015 i Pravilnikom 08/2016) kao i Odlukom Sudskog saveta Kosova od 25. maja 2016. g. br. 58/2016, Komisija SSK-a određuje datum izbora ka ... Read more
29/03/2016
Turqia vazhdon mbështetjen për sistemin gjyqësor në Kosovë
20/03/2016
Sulmi ndaj Gjykatës Themelore është sulm ndaj drejtësisë
14/03/2016
Kryesuesi i KGJK z. Nehat Idrizi nis takimet me kryetarët e gjykatave