17/05/2017
Komunikat për media
11/05/2017
The ICT/CMIS Project has organized a workshop entitled “ICT Policies and Standards” on 04-06 May, 2017
Participants in this workshop, were the KJC/KPC ICT officers, regional ICT officers of Kosovo courts and prosecutor’s office, as well as the BPU officers and the training team of Ferizaj region. ... Read more
28/04/2017
Kryetarët e gjykatave themelore kërkojnë rritjen e numrit të gjyqtarëve
27/04/2017
Njoftim
20/04/2017
Komunikatë për media
13/04/2017
KOMUNIKATË PËR MEDIA
12/04/2017
Plotësim i Njoftimit të datës 07.04.2017
11/04/2017
Nënshkruhet Memorandum Bashkëpunimi në mes të KGjK dhe Fakultetit Juridik në Prishtinë
11/04/2017
Komunikatë për media
07/04/2017
Njoftim