KGjK dhe GIZ “Reforma Ligjore dhe Administrative – Progresi dhe Planifikimi” mbajtën Punëtorinë Vjetore me Partner
29/01/2018