KGjK nuk e miratoi kërkesën për dorëheqjen e z. Nikolla Kabašić, nga pozita e kryetarit të Gjykatës Themelore në Mitrovicë
16/02/2018