18/07/2016
FTESË PUBLIKE PËR QERAMARRJE
11/03/2016
Njoftim për publik
24/02/2016
Njoftim
13/01/2016
FTESË PUBLIKE PËR QERAMARRJE
06/01/2016
FTESË PUBLIKE PËR QERAMARRJE
24/12/2015
FTESË PUBLIKE PËR QERAMARRJE
10/12/2015
FTESË PUBLIKE PËR QERAMARRJE ENG