Konferenca e shtatë e Gjyqësorit të Kosovës (14)
Inauguration of the new Data Center of the Judicial and Prosecutorial system (14)
Ceronomia e hapjes së qendrës së re të të dhënave të sistemit gjyqësor dhe prokurorial
Konferenca e pestë e gjyqësorit të Kosovës (8)
Foto nga takimi i konferencës së pestë të gjyqësorit të Kosovës