• Sahit Sylejmani
  Kryetar – Dhoma e Posaçme e Gjykates Supreme të Kosovës

  Mr.sc.Sahit Sylejmani është Kryetar i Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës.Diplomoi në vitin 1983 në Fakultetin Juridik të Univerzitetit të... Me shume

 • Behxhet Muqiqi
  Gjyqtar

  Bexhet Muqiqi është Kryesues i Kolegjit Specializuar II në Dhomen e Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës.Prej vitit 1999 deri në vitin 2007 punoi si gjyqtar në Gjykatës Komunale për K... Me shume

 • Ćerim Fazliji
  Gjyqtar

  Ćerim Fazliji është gjyqtar i Kolegjit Specializuar I në Dhomen e Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës.Diplomoi  në Fakultetin Juridik, Univerziteti i Sarajevë... Me shume

 • Diellza Hoxha
  Gjyqtare

  Diellza Hoxha është Kryesuese e Kolegjit Specializuar III në Dhomen e Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës.Në vitin 2003 ka diplomuar ne Fakultetin Juridik ne Universitetin e Pri... Me shume

 • Gazmend Sylaj
  Gjyqtar

         
  Gazmend Syaj është gjyqtar i Kolegjit të Specializuar, III, në Dhomen e Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës.Ka diplom... Me shume

 • Hajrie Shala
  Gjyqtare

  Hajrie Shala është gjyqtare e Kolegjit të Specializuar IV në Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës. Ka diplomuar në Fakultetin Juridik, Universiteti i ... Me shume

 • Hysen Gashi
  Gjyqtar

  Hysen Gashi është Kryesues i Kolegjit Specializuar V në Dhomen e Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës. Ka diplomuar Në Fakultetin juridik të Prishtinës në... Me shume

 • Ilmi Bajrami
  Gjyqtar

  Ilmi Bajrami është gjyqtar i Kolegjit Apelit në Dhomen e Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës.Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës e ka mbaruar më 1986.Më 2003  ka fi... Me shume

 • Manushe Karaqi
  Gjyqtare

  Manushe Karaqi është gjyqtare e Kolegjit Specializuar V në Dhomen e Posaçme të Gjykatës Suprem të Kosovës. ka diplomuar në Fakultetin Juridik, Universiteti i Pri... Me shume

 • Sabri Halili
  Gjyqtar

       

  Sabri Halili është gjyqtar i Kolegjit Apelit në Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës.

   Ng... Me shume

 • Sylejman Shumolli
  Gjyqtar

  Sylejmani Shumolli  është Kryesues i Kolegjit Specializuar IV në Dhomen e Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës.Ka diplomuar në Fakultetin Juridik të UP në vitin 2004. Nga viti 2004 de... Me shume

 • Shkelzen Sylaj
  Gjyqtar

  Shkelzen Sylaj  është Kryesues i Kolegjit të Specializuar I në Dhomen e Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës. Ka diplomuar më 2001 në Fakultetin Juridik të Universitetit të ... Me shume

 • Teuta Ibrahimi
  Gjyqtare

   

   

  Teuta Ibrahimi është gjyqtare e Kolegjit të Specializuar II në Dhomen e Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës. Ka Diplomuar ... Me shume

 • Werner Kannenberg
  gjyqtar