• Enver Peci
  Kryetar i Gjykates Supreme

  Enver Peci është kryetar i Gjykatës Supreme. Ka diplomuar në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës, në vitin 1983. Prej vitit 1987 e deri në vitin 1992, punoi si gjyqtar në Gjykatë... Me shume

 • Agim Maliqi
  Gjyqtar i Gjykatës Supreme

  Agim Maliqi, është gjyqtar në Gjykatën Supreme. Ka diplomuar në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës në vitin 2001, studimet postdiplomike i ka përfunduar në... Me shume

 • Avdi Dinaj
  Gjyqtar i Gjykates Supreme (Pensionuar)

  Avdi Dinaj është ish gjyqtar i Gjykatës Supreme. Ka përfunduar Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës, në vitin 1976. Nga viti 1976 deri më 1977, ka punuar në cil&... Me shume

 • Beshir Islami
  Gjyqtar i Gjykatës Supreme

  Beshir Islami është gjyqtar i Kolegjit të Apelit të Agjencisë Kosovare të Pronës, në Gjykatë Supreme. Më 1985 ka kryer Fakultetin Juridik në Universitetin e Prisht... Me shume

 • Emine Kaqiku
  Gjyqtare e Gjykates Supreme

  Emine Kaçiku është gjyqtare e Gjykatës Supreme të Kosovës. Më 1980 ka përfunduar Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës. Nga viti 1980 deri më 1981, &e... Me shume

 • Emine Mustafa
  Gjyqtare e Gjykates Supreme

   Emine Mustafa është gjyqtare e Gjykatës Supreme të Kosovës. Më 1980 ka kryer Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës. Gjatë vitit 1981 ka punuar si praktikant... Me shume

 • Erdogan Haxhibeqiri
  Gjyqtar i Gjykates Supreme

  Erdogan Haxhibeqiri është gjyqtar i Gjykatës Supreme. Më 1981 ka kryer Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës. Nga viti 1982–1983 ka qenë praktikant në  Avokaturën Publike Komunale&... Me shume

 • Fejzullah Hasani
  Ish-Kryetar i Gjykatës Supreme

  Prof. Dr. Fejzullah Hasani ka qenë kryetar i Gjykatës Supreme të Kosovës deri në janar 2017. Hasani ka diplomuar në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës në vitin 1984 si dhe ka ma... Me shume

 • Gyltene Sylejmani
  Gjyqtare e Gjykatës Supreme

  Gyltene Sylejmani është gjyqtare e Gjykatës Supreme të Kosovës. Ka kryer Fakultetin Juridik më 1979 në Universitetin e Prishtinës. Nga viti 1979 deri më 1980, ka punuar si p... Me shume

 • Isa Kelmendi
  Gjyqtar i Gjykates Supreme

  Isa Kelmendi, me 13 qershor 2017 është dekretuar nga Presidenti i vendit, gjyqtar në Gjykatën Supreme. Ka diplomuar në Fakultetin Juridik  të Universitetit të Prishtinës në vitin 1979.  N... Me shume

 • Jelena Krivokapiq
  Gjyqtare e Gjykates Supreme

  Jelena Krivokapiq është gjyqtare në Gjykatën Supreme. Me 1983 ka diplomuar në Fakultetin Juridik në Universitetin e Nishit. Provimin e jurisprudencës e kreu në vitin 1990 në... Me shume

 • Jorge Martins Ribeiro
  Gjyqtar i Gjykates Supreme

 • Muhamet Rexha
  Gjyqtar

  Muhamet Rexha është gjyqtar në Gjykatën Supreme. Ka diplomuar në vitin 1983, në  Fakultetin Juridik, Universiteti i Prishtinës. Ndërsa, në vitin 2002, po në këtë fakultet, mbaro... Me shume

 • Nebojsa Boriçic
  Gjyqtar i Gjykates Supreme

  Nebojsha Boriçić është gjyqtar i Gjykatës Supreme të Kosovës. Më 1984 ka kryer Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës. Nga viti 1985 deri më 1986, është angazhuar si praktikan... Me shume

 • Nesrin Lushta
  Gjyqtare e Gjykates Supreme

  Nesrin Lushta është gjyqtare e Gjykatës Supreme të Kosovës. Ka diplomuar në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës më 1982. Në vitin 1982 deri më 1983, ka qenë praktikante... Me shume

 • Ragip Namani
  Gjyqtar i Gjykatës Supreme

  Ragip Namani është gjyqtar i Kolegjit të Apelit të Agjencisë Kosovare të Pronës, në Gjykatën Supreme. Ka diplomuar në vitin 1984, në Fakultetin Juridik, Universite... Me shume

 • Rasim Rasimi
  Gjyqtar i Gjykatës Supreme

  Rasim Rasimi është gjyqtar i Gjykatës Supreme. Ka diplomuar në vitin 1985 në Fakultetin Juridik, Universiteti i Prishtinës. Me 22 maj të vitit 2013 mori titullin Master i Shkencave Ju... Me shume

 • Shukri Sylejmani
  Gjyqtar i Gjykates Supreme

  Shukri Sylejmani është gjyqtar i Gjykatës Supreme të Kosovës. Ka diplomuar në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës më 1982. Në vitin 1982 u punësua si ... Me shume

 • Valdete Daka
  Gjyqtare

  Valdete Daka është gjyqtare e Gjykatës Supreme. Ka diplomuar në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës më 1985. Më 1985 deri më 1986, ka punuar si referente pë... Me shume