• Hasan Shala
  Kryetar

  Hasan Shala  është gjyqtar në Departamentin e Përgjithshëm – Divizioni Civil. Ka diplomuar në Fakultetin Juridik  të Universitetit të Prishtinës në vitin 1988. Provimin e Jurisprude... Me shume

 • Dr.sc.Hashim Collaku
  z.v.Kryetar

  Hashim Çollaku është gjyqtar në Departamentin e Përgjithshëm – Divizioni Penal  në Gjykatën e Apelit. Ka diplomuar në Fakultetin Juridik  të Universitetit të Prishtinës ... Me shume

 • Abdullah Ahmeti
  Gjyqtar

  Abdullah Ahmeti është gjyqtar i Departamentit  e Krimeve të Rënda . Gjyqtari  Ahmeti  ka diplomuar në vitin 1985, në  Fakultetin Juridik, Universiteti i Prishtinës. Provimin e Jurispruden... Me shume

 • Dalip Bega
  Gjyqtar

  Dalip Begaj është  gjyqtar  i kësaj gjykate nga 1 janari i viti 2013.  Gjyqtari Bega ka diplomuar në vitin 1982, në  Fakultetin Juridik, Universiteti i Prishtinës.  Ndërsa, provimin e jur... Me shume

 • Dr.sc.Driton Muharremi
  Gjyqtar

  Driton Muharremi është gjyqtar në Departamentin e Krimeve të Rënda në Gjykatën e Apelit. Ka diplomuar në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës në vitin 2001. Provimin e Jurisp... Me shume

 • Dr.sc.Rafet Haxhaj
  Gjyqtar

  Dr.sc. Rafet Haxhaj është gjyqtar në Departamentin e Përgjithshëm - Divizioni Civil në Gjykatën e Apelit. Gjyqtari Haxhaj ka diplomuar në Fakultetin Juridik, Universiteti i Prishtinës në ... Me shume

 • EULEX Kosova
  Gjyqtar

 • Fejzullah Rexhepi
  Gjyqtar

  Fejzullah Rexhepi është gjyqtar i Departamentit të  Përgjithshëm – Divizioni Civil  në Gjykatën e Apelit të Kosovës. Z. Rexhepi ka diplomuar në vitin 2000 në Fakultetin Ju... Me shume

 • Ferit Osmani
  Gjyqtar

  Ferit Osmani  është gjyqtar i Departamentit të Përgjithshëm – Divizioni penal në Gjykatën e Apelit të Kosovës. Osmani ka diplomuar në vitin 1988 në Fakultetin Juridik, Universiteti ... Me shume

 • Fillim Skoro
  Gjyqtar

  Fillim Skoro është gjyqtar në Departamentin e Krimeve të Rënda në Gjykatën e Apelit. Fakultetin Juridik e mbaroi në vitin 1979 në Universitetin e Prishtinës.  Praktiken juridike e kreu në... Me shume

 • Frosina Sylejmani
  Gjyqtare

  Frosina Sylejmani është gjyqtare në Departamentin e Përgjithshëm-Divizioni për Çështje Civile në Gjykatën e Apelit. Gjyqtarja Sylejmani ka diplomuar në Fakultetin Juridik, Universi... Me shume

 • Gani Avdiu
  Gjyqtar

  Gani Avdiu është gjyqtar i Departamentit të Përgjithshëm – Divizioni Civil i Gjykatës së Apelit.Gjyqtari Avdiu ka diplomuar në vitin 1982 në Fakultetin Juridik, Universiteti I Prishtinës. Pro... Me shume

 • Gani Zabeli
  Gjyqtar

  Gani Zabeli   është gjyqtar i Departamentit të  Përgjithshëm   në Gjykatën e Apelit të Kosovës.  Zabeli  ka diplomuar në vitin 1980 në  Fakultetin Jurid... Me shume

 • Gëzim Llulluni
  Gjyqtar

  Gzim Llulluni është gjyqtar në Departamentin e Përgjithshëm – Divizioni Civil në Gjykatën e Apelit. Ka diplomuar në Fakultetin Juridik  të Universitetit të Prishtinës në vitin ... Me shume

 • Hava Haliti
  Gjyqtare

  Hava Haliti është gjyqtare në Departamentin për Krime të Renda në Gjykatën e Apelit. Gjyqtarja Haliti ka diplomuar në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës n&eu... Me shume

 • Kujtim Pasuli
  Gjyqtar

  Kujtim Pasuli  është gjyqtar në Departamentin e Përgjithshëm – Divizioni Civil  në Gjykatën e Apelit. Ka diplomuar në Fakultetin Juridik  të Universitetit të Prishtinës n&... Me shume

 • Ma.sc.Albert Zogaj
  Gjyqtar

  Ma.sc.Albert Zogaj është gjyqtar në Departamentin e Përgjithshëm-Divizioni Civil në Gjykatën e Apelit. Gjyqtari Zogaj ka diplomuar me 30.06.2004, në Fakultetin Juridik në  Universitetin e Prishtin&... Me shume

 • Ma.sc.Biljana Rexhiq
  Gjyqtare

  Është gjyqtare në Divizionin penal të Departamentit të Përgjithëshem në Gjykatën e Apelit. Gjyqtarja Rexhiq  ka diplomuar në vitin 1979, në  Fakultetin Juridik, Universiteti i Prisht... Me shume

 • Ma.sc.Isa Shala
  Gjyqtar

  Është gjyqtar i Departmentit të Pergjithëshem në Gjykatën e Apelit. Ka diplomuar në Universitetin e Prishtinës në vitin 2002,  si dhe ka magjistruar në vitin 2013. Provimin e jurisprudencë... Me shume

 • Ma.sc.Ramiz Kuqi
  Gjyqtar

  Ma.sc. Ramiz Kuqi  është  gjyqtar  në Departamentin  Administrativ të kësaj gjykate. Z. Kuqi  ka diplomuar në vitin 1984, në  Fakultetin Juridik, Universiteti i Prishtinës. &nbs... Me shume

 • Ma.sc.Rasim Rasimi
  Gjyqtar

  Rasim Rasimi është gjyqtar i Departamentit  për të Mitur në Gjykatën e Apelit . Rasimi ka diplomuar në vitin 1985 në  Fakultetin Juridik, Universiteti i Prishtinës. Me 22 maj të vitit 201... Me shume

 • Mahir Tutuli
  Gjyqtar

  Mahir Tutuli është gjyqtar në Departamentin për Çështje Ekonomike. Gjyqtari Tutuli ka diplomuar në Fakultetin Juridik, Universiteti i Prishtinës në vitin 2003. Ai kreu provimin e jurispruden... Me shume

 • Makifete Saliuka
  Gjyqtare

  Makifete Saliuka është gjyqtare në Departamentin e Përgjithshëm – Divizioni Civil,  në Gjykatën e Apelit. Ka diplomuar në Fakultetin Juridik  të Universitetit të Prishtinës n&e... Me shume

 • Mediha Jusufi
  Gjyqtare

  Mediha Jusufi  është gjyqtare në Departamentin e Përgjithshëm – Divizioni Civil  në Gjykatën e Apelit. Ka diplomuar në Fakultetin Juridik  të Universitetit të Prishtinës n... Me shume

 • Mejreme Memaj
  Gjyqtare

  Mejreme Memaj  është  gjyqtare në Departamentin e Krimeve të Rënda në Gjykatën e Apelit. Ka diplomuar në vitin 2000, në Fakultetin Juridik, Universiteti i Prishtinës. Provimin e Jurisprud... Me shume

 • Mejreme Zekaj
  Gjyqtare

  Mejreme Zekaj  është  gjyqtare  në Departamentin e Përgjithshëm -  Divizioni për Kundërvajtje,  të kësaj gjykate. Znj. Zekaj ka diplomuar në vitin 1981, në  Fakul... Me shume

 • Nehat Idrizi
  Gjyqtar

  Nehat Idrizi është gjyqtar në Departamentin e Përgjithshëm- Divizioni Civil në Gjykatën e Apelit . Gjyqtari Idrizi  ka diplomuar në Fakultetin Juridik,Universiteti i Prishtinës në vitin 1... Me shume

 • Nenad Lazic
  Gjyqtar

  Nenad Llaziq  është gjyqtar në Departamentin e Përgjithshëm – Divizioni Civil  në Gjykatën e Apelit. Ka diplomuar në Fakultetin Juridik  të Universitetit të Prishtinës, n&... Me shume

 • Nora Bllaca -Dula
  Gjyqtare

  Nora Bllaca -Dula është gjyqtare në Gjykatën e Apelit të Kosovës. Gjyqtarja Bllaca-Dula ka diplomuar në Fakultetin Juridik ,Universiteti i Prishtinës në vitin 1995, ndërsa provimin e juri... Me shume

 • Qerim Ademaj
  Gjyqtar

  Qerim Ademaj është gjyqtar i Departamentit të Përgjithshëm - Divizionin Civil në Gjykatën e Apelit. Gjyqtari Ademaj ka diplomuar në vitin 2002 në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinë... Me shume

 • Ragip Namani
  Gjyqtar

  Ragip Namani është  gjyqtar  në Departamentin  Administrativ të  kësaj gjykate nga 1 janari i viti 2013.  Namani  ka diplomuar në vitin 1984, në  Fakultetin Juridik, Universitet... Me shume

 • Ramë Hyseni
  Gjyqtar

  Ramë Hyseni  është gjyqtar i Departamentit të  Përgjithshëm – Divizioni Civil i Gjykatës së Apelit nga 1 janari i vitit 2013. Hyseni  ka diplomuar në vitin 1979 në  Fakult... Me shume

 • Rrustem Thaqi
  Gjyqtar

  Rrustem Thaqi është gjyqtar departamentin e përgjithshëm- divizioni civil në Gjykatën e Apelit. Gjyqtari Thaqi ka diplomuar në vitin 2003 në Fakultetin Juridik Univerziteti i Prishtinës, ndërsa stu... Me shume

 • Shipe Qerimi
  Gjyqtare

  Shqipe Qerimi është gjyqtare në Departamentin e Përgjithshëm  - Divizioni Penal. Znj. Qerimi ka diplomuar në vitin 1984,  në  Fakultetin Juridik, Universiteti i Prishtinës. Provimin e Jurispru... Me shume

 • Tonka Berishaj
  Gjyqtare

  Tomka Berishaj është gjyqtare në Departamentin e Krimeve të Rënda të kësaj gjykate. Berishaj  ka diplomuar në vitin 1981 në Fakultetin Juridik, Universiteti i Prishtinës. Provimin e Jurisprude... Me shume

 • Xhevdet Abazi
  Gjyqtar

  Xhevdet Abazi është gjyqtar i Departamentit të Krimeve të Rënda në Gjykatën e Apelit të Kosovës. Abazi, ka diplomuar në vitin 1986 në Fakultetin Juridik, Universiteti i Prishtinës. Provim... Me shume

 • Zenel Leku
  Gjyqtar