• Hasan Shala
  Kryetar

  Hasan Shala është kryetar i Gjykatës së Apelit nga data 13.01.2017. Para së të emërohej në këtë pozitë, ai ka punuar në Departamentin e Përgjithshëm – Divizioni Civil. Sha... Me shume

 • Dr.sc.Hashim Collaku
  z.v.Kryetar

  Hashim Çollaku është gjyqtar në Departamentin e Përgjithshëm – Divizioni Penal  në Gjykatën e Apelit. Ka diplomuar në Fakultetin Juridik  të Universitetit të Prishtinës ... Me shume

 • Nenad Lazic
  zv. Kryetar

  Nenad Llaziq  është gjyqtar në Departamentin e Përgjithshëm – Divizioni Civil  në Gjykatën e Apelit. Ka diplomuar në Fakultetin Juridik  të Universitetit të Prishtinës, n&... Me shume

 • Abdullah Ahmeti
  Gjyqtar

  Abdullah Ahmeti është gjyqtar i Departamentit  e Krimeve të Rënda . Gjyqtari  Ahmeti  ka diplomuar në vitin 1985, në  Fakultetin Juridik, Universiteti i Prishtinës. Provimin e Jurispruden... Me shume

 • Afrim Shala
  Gjyqtar

  Afrim Shala është gjyqtar në Gjykatën e Apelit nga data 20.02.2018. Para së të emrohet në Apel, Shala ka qenë gjyqtarë në Departamentin e Krimeve të Rënda në Gjilan(janar 2013- shkur... Me shume

 • Arsim Hamzaj
  Gjyqtar

  Arsim Hamzaj është gjyqtar në Divizionin Civil të Departamentit të Përgjithshëm të Gjykatës së Apelit të Kosovës. Hamzaj ka diplomuar në vitin 2005 në Fakultetin Juridik të... Me shume

 • Blagoje Miletiç
  Gjyqtar - Divizioni i Gjykatës së Apelit në Mitrovicë

 • Bujar Muzaqi
  Gjyqtar

  Bujar Muzaqi nga janari i vitit 2019 është gjyqtar i Departamentit të Përgjithshëm, Divizioni civil në Gjykatën e Apelit të Kosovës. Gjyqtari Bujar Muzaqi ka diplomuar në vitin 2005 në Fakulte... Me shume

 • Burim Shala
  Gjyqtar

  Burim Shala është gjyqtar në Departamentin e Përgjithshëm  në Gjykatën e Apelit të Kosovës nga data 20.02.2018. Para se të emërohej në këtë detyrë Shala, ka punuar n&e... Me shume

 • Dalip Bega
  Gjyqtar

  Dalip Begaj është  gjyqtar  i kësaj gjykate nga 1 janari i viti 2013.  Gjyqtari Bega ka diplomuar në vitin 1982, në  Fakultetin Juridik, Universiteti i Prishtinës.  Ndërsa, provimin e jur... Me shume

 • Delushe Halimi
  Gjyqtare

  Delushe Halimi është gjyqtare në Departamentin për Çështje Administrative në Gjykatën e Apelit nga data 20.02.2018. Para se të emërohej në këtë pozitë ajo ka punuar n&eum... Me shume

 • Dr.sc.Driton Muharremi
  Gjyqtar

  Driton Muharremi është gjyqtar në Departamentin e Krimeve të Rënda në Gjykatën e Apelit. Ka diplomuar në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës në vitin 2001. Provimin e Jurisp... Me shume

 • Dr.sc.Rafet Haxhaj
  Gjyqtar

  Dr.sc. Rafet Haxhaj është gjyqtar në Departamentin e Përgjithshëm - Divizioni Civil në Gjykatën e Apelit. Gjyqtari Haxhaj ka diplomuar në Fakultetin Juridik, Universiteti i Prishtinës në ... Me shume

 • Drita Rexha
  Gjyqtare

  Drita Rexhaj është gjyqtare në Departamentin e Përgjithshëm-Divizioni për Çështje Civile në Gjykatën e Apelit të Kosovës. Gjyqtarja Rexhaj ka diplomuar në Fakultetin Juridik, Unive... Me shume

 • Enes Mehmeti
  Gjyqtar

  Enes Mehmeti është gjyqtar i Departamentit të Përgjithshëm, divizioni civil në Gjykatën e Apelit, nga janari i viti 2019. Mehmeti ka diplomuar në vitin 2002 në Fakultetin Juridik – Universiteti i ... Me shume

 • EULEX Kosova
  Gjyqtar

 • Faton Ademi
  Gjyqtar

  Është gjyqtar i Departamentit të Përgjithshëm, Divizioni civil në Gjykatën e Apelit të Kosovës nga janari i vitit 2019. Ademi ka diplomuar në vitin 2004 në Fakultetin e Juridik në Univers... Me shume

 • Fejzullah Rexhepi
  Gjyqtar

  Fejzullah Rexhepi është gjyqtar i Departamentit të  Përgjithshëm – Divizioni Civil  në Gjykatën e Apelit të Kosovës. Z. Rexhepi ka diplomuar në vitin 2000 në Fakultetin Ju... Me shume

 • Ferit Osmani
  Gjyqtar

  Ferit Osmani  është gjyqtar i Departamentit të Përgjithshëm – Divizioni penal në Gjykatën e Apelit të Kosovës. Osmani ka diplomuar në vitin 1988 në Fakultetin Juridik, Universiteti ... Me shume

 • Fillim Skoro
  Gjyqtar

  Fillim Skoro është gjyqtar në Departamentin e Krimeve të Rënda në Gjykatën e Apelit. Fakultetin Juridik e mbaroi në vitin 1979 në Universitetin e Prishtinës.  Praktiken juridike e kreu në... Me shume

 • Frosina Sylejmani
  Gjyqtare

  Frosina Sylejmani është gjyqtare në Departamentin e Përgjithshëm-Divizioni për Çështje Civile në Gjykatën e Apelit. Gjyqtarja Sylejmani ka diplomuar në Fakultetin Juridik, Universi... Me shume

 • Gani Avdiu
  Gjyqtar

  Gani Avdiu është gjyqtar i Departamentit të Përgjithshëm – Divizioni Civil i Gjykatës së Apelit.Gjyqtari Avdiu ka diplomuar në vitin 1982 në Fakultetin Juridik, Universiteti I Prishtinës. Pro... Me shume

 • Gani Zabeli
  Gjyqtar

  Gani Zabeli   është gjyqtar i Departamentit të  Përgjithshëm   në Gjykatën e Apelit të Kosovës.  Zabeli  ka diplomuar në vitin 1980 në  Fakultetin Jurid... Me shume

 • Gëzim Llulluni
  Gjyqtar

  Gzim Llulluni është gjyqtar në Departamentin e Përgjithshëm – Divizioni Civil në Gjykatën e Apelit. Ka diplomuar në Fakultetin Juridik  të Universitetit të Prishtinës në vitin ... Me shume

 • Gordana Vlaskoviç
  Gjyqtare - Divizioni i Gjykatës së Apelit në Mitrovicë

 • Halide Reka
  Gjyqtare

  Halide Reka është gjyqtare në Gjykatën e Apelit të Kosovës. Gjyqtarja Reka ka diplomuar në Fakultetin Juridik, Universiteti i Prishtinës në vitin 1999, ndërsa provimin e jurisprudencës e p&eum... Me shume

 • Hava Haliti
  Gjyqtare

  Hava Haliti është gjyqtare në Departamentin për Krime të Renda në Gjykatën e Apelit. Gjyqtarja Haliti ka diplomuar në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës n&eu... Me shume

 • Hunaida Pasuli
  Gjyqtare

  Hunaida Pasuli është gjyqtare në Gjykatën e Apelit të Kosovës. Gjyqtarja Pasuli ka diplomuar në Fakultetin Juridik, Universiteti i Prishtinës në vitin 2001, ndërsa provimin e jurisprudencës e ... Me shume

 • Kujtim Pasuli
  Gjyqtar

  Kujtim Pasuli  është gjyqtar në Departamentin e Përgjithshëm – Divizioni Civil  në Gjykatën e Apelit. Ka diplomuar në Fakultetin Juridik  të Universitetit të Prishtinës n&... Me shume

 • Liridon Maloku
  Gjyqtar

  Liridon Maloku është gjyqtar në Departamentin për Çështje Ekonomike në Gjykatën e Apelit nga data 03/01/2019. Gjyqtari Maloku ka diplomuar në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtin&... Me shume

 • Lumni Sallauka
  Gjyqtar

  Lumni Sallauka është gjyqtar në Departamentin e Përgjithshëm të Gjykatës së Apelit. Para se të emërohej në këtë pozitë me 20.02.2018, ka bërë të njëjtën... Me shume

 • Ma.sc.Albert Zogaj
  Gjyqtar

  Ma.sc.Albert Zogaj është gjyqtar në Departamentin e Përgjithshëm-Divizioni Civil në Gjykatën e Apelit. Gjyqtari Zogaj ka diplomuar me 30.06.2004, në Fakultetin Juridik në  Universitetin e Prishtin&... Me shume

 • Ma.sc.Biljana Rexhiq
  Gjyqtare

  Është gjyqtare në Divizionin penal të Departamentit të Përgjithëshem në Gjykatën e Apelit. Gjyqtarja Rexhiq  ka diplomuar në vitin 1979, në  Fakultetin Juridik, Universiteti i Prisht... Me shume

 • Ma.sc.Ramiz Kuqi
  Gjyqtar

  Ma.sc. Ramiz Kuqi  është  gjyqtar  në Departamentin  Administrativ të kësaj gjykate. Z. Kuqi  ka diplomuar në vitin 1984, në  Fakultetin Juridik, Universiteti i Prishtinës. &nbs... Me shume

 • Mahir Tutuli
  Gjyqtar

  Mahir Tutuli është gjyqtar në Departamentin për Çështje Ekonomike. Gjyqtari Tutuli ka diplomuar në Fakultetin Juridik, Universiteti i Prishtinës në vitin 2003. Ai kreu provimin e jurispruden... Me shume

 • Makifete Saliuka
  Gjyqtare

  Makifete Saliuka është gjyqtare në Departamentin e Përgjithshëm – Divizioni Civil,  në Gjykatën e Apelit. Ka diplomuar në Fakultetin Juridik  të Universitetit të Prishtinës n&e... Me shume

 • Mehmet Ndrecaj
  Gjyqtar

  Mehmet Ndrecaj është gjyqtar në departamentin e përgjithshëm të Gjykatës Themelore të Prizrenit. Ndrecaj ka diplomuar në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës në vitin 2004, ku... Me shume

 • Mejreme Memaj
  Gjyqtare

  Mejreme Memaj  është  gjyqtare në Departamentin e Krimeve të Rënda në Gjykatën e Apelit. Ka diplomuar në vitin 2000, në Fakultetin Juridik, Universiteti i Prishtinës. Provimin e Jurisprud... Me shume

 • Mejreme Zekaj
  Gjyqtare

  Mejreme Zekaj  është  gjyqtare  në Departamentin e Përgjithshëm -  Divizioni për Kundërvajtje,  të kësaj gjykate. Znj. Zekaj ka diplomuar në vitin 1981, në  Fakul... Me shume

 • Milan Bigoviç
  Gjyqtar - Divizioni i Gjykatës së Apelit në Mitrovicë

 • Milena Gjeriç
  Gjyqtare

  Milena Gjeriq është gjyqtare në Gjykatën e Apelit të Kosovës nga janari i vitit 2019. Më herët ka qenë gjyqtare mbikqyrëse në Gjykatën Themelore në Prishtinë – Departament... Me shume

 • Mirko Rakiç
  Gjyqtar - Divizioni i Gjykatës së Apelit në Mitrovicë

 • Miroslav Ivanoviç
  Gjyqtar - Divizioni i Gjykatës së Apelit në Mitrovicë

 • Nora Bllaca -Dula
  Gjyqtare

  Nora Bllaca -Dula është gjyqtare në Gjykatën e Apelit të Kosovës. Gjyqtarja Bllaca-Dula ka diplomuar në Fakultetin Juridik ,Universiteti i Prishtinës në vitin 1995, ndërsa provimin e juri... Me shume

 • Qerim Ademaj
  Gjyqtar

  Qerim Ademaj është gjyqtar i Departamentit të Përgjithshëm - Divizionin Civil në Gjykatën e Apelit. Gjyqtari Ademaj ka diplomuar në vitin 2002 në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinë... Me shume

 • Ramë Hyseni
  Gjyqtar

  Ramë Hyseni  është gjyqtar i Departamentit të  Përgjithshëm – Divizioni Civil i Gjykatës së Apelit nga 1 janari i vitit 2013. Hyseni  ka diplomuar në vitin 1979 në  Fakult... Me shume

 • Rrustem Thaqi
  Gjyqtar

  Rrustem Thaqi është gjyqtar departamentin e përgjithshëm- divizioni civil në Gjykatën e Apelit. Gjyqtari Thaqi ka diplomuar në vitin 2003 në Fakultetin Juridik Univerziteti i Prishtinës, ndërsa stu... Me shume

 • Shipe Qerimi
  Gjyqtare

  Shqipe Qerimi është gjyqtare në Departamentin e Përgjithshëm  - Divizioni Penal. Znj. Qerimi ka diplomuar në vitin 1984,  në  Fakultetin Juridik, Universiteti i Prishtinës. Provimin e Jurispru... Me shume

 • Tonka Berishaj
  Gjyqtare

  Tomka Berishaj është gjyqtare në Departamentin e Krimeve të Rënda të kësaj gjykate. Berishaj  ka diplomuar në vitin 1981 në Fakultetin Juridik, Universiteti i Prishtinës. Provimin e Jurisprude... Me shume

 • Valon Totaj
  Gjyqtar

  Valon Totaj është dekretuar gjyqtar në Departamentin e Përgjithshëm të Gjykatës së Apelit të Kosovës me datë 20.02.2018. Më herët ka punuar si gjyqtar në Gjykatën Them... Me shume

 • Xhevdet Abazi
  Gjyqtar

  Xhevdet Abazi është gjyqtar i Departamentit të Krimeve të Rënda në Gjykatën e Apelit të Kosovës. Abazi, ka diplomuar në vitin 1986 në Fakultetin Juridik, Universiteti i Prishtinës. Provim... Me shume

 • Zenel Leku
  Gjyqtar