• Afërdita Bytyçi
  Kryetare e Gjykatës Themelore në Prishtinë

  Afërdita Bytyçi është Kryetare e Gjykatës Themelore në Prishtinë. Kryetarja Bytyçi ka diplomuar në Fakultetin Juridik, Universiteti i Prishtinës në vitin 1996, ndërsa provimin e juris... Me shume

 • Adnan Konushevci
  Gjyqtar

  Adnan Konushevci  është gjyqtar në Departamentin e Përgjithshëm - Divizioni për Çështje Civile në Gjykatën Themelore në Prishtinë. Gjyqtari Konushevci ka diplomuar në Fakultet... Me shume

 • Agim Kuçi
  Gjyqtar

  Agim Kuçi është gjyqtar në Departamentin e Përgjithshëm -Divizioni për Çështje Penale në Gjykatën Themelore në Prishtinë. Gjyqtari Kuçi ka diplomuar në Fakultetin Jur... Me shume

 • Alajdin Tërshnjaku
  Gjyqtar

  Alajdin Tërshnjaku është gjyqtar në Departamentin e Përgjithshëm - Divizioni për Çështje Civile në Gjykatën Themelore në Prishtinë. Gjyqtari Tërshnjaku ka diplomuar në Fa... Me shume

 • Albina Shabani - Rama
  Gjyqtare

  Albina Shabani- Rama është gjyqtare në Departamentin për të Mitur në Gjykatën Themelore në Prishtinë. Gjyqtarja Shabani-Rama ka diplomuar në Fakultetin Juridik, Universiteti i Prishtinës n&eum... Me shume

 • Allten Murseli
  Gjyqtare

  Alltën Murseli është gjyqtare në Departamentin e Krimeve të Rënda në Gjykatën Themelore në Prishtinë. Gjyqtarja Murseli ka diplomuar në Fakultetin Juridik, Universiteti i Prisht... Me shume

 • Anita Krasniqi Prenaj
  Gjyqtare

  Anita Krasniqi-Prenaj është gjyqtare në Departamentin e Përgjithshëm-Divizioni për Çështje Penale në Gjykatën Themelore në Prishtinë. Gjyqtarja Krasniqi-Prenaj ka diplomuar në Faku... Me shume

 • Anita Nikqi Morina
  Gjyqtare

  Anita Nikqi-Morina është gjyqtare në Departamentin për Çështje Administrative në Gjykatën Themelore në Prishtinë. Gjyqtarja Morina ka diplomuar në Fakultetin Juridik, Universiteti ... Me shume

 • Arben Hoti
  Gjyqtar

  Arben Hoti është gjyqtar në Departamentin e Krimeve të Rënda në Gjykatën Themelore në Prishtinë. Ka diplomuar në Fakultetin Juridik, Unversiteti i Prishtinës në vitin 2007. Provimin e jur... Me shume

 • Arjeta Sadiku
  Gjyqtare

  Arjeta Sadiku është gjyqtare në Gjykatën Themelore në Prishtinë. Gjyqtarja Sadiku ka diplomuar në Fakultetin Juridik,Universiteti i Prishtinës në vitin 2007. Provimin e jurisprudencës e përfun... Me shume

 • Asllan Krasniqi
  Gjyqtar

  Asllan Krasniqi është gjyqtar në Departamentin për Çështje Ekonomike në Gjykatën Themelore në Prishtinë. Gjyqtari Krasniqi ka diplomuar në Fakultetin Juridik, Universiteti i Prisht... Me shume

 • Avdirrahman Gashi
  Gjyqtar

 • Azra Cakolli
  Gjyqtare

  Azra Cakolli është gjyqtare në Departamentin e Përgjithshëm - Divizioni për Kundërvajtje në Gjykatën Themelore në Prishtinë. Gjyqtarja Cakolli ka diplomuar në Fakultetin Juridik ,Universi... Me shume

 • Bajram Miftari
  Gjyqtar

  Bajram Miftari është gjyqtar në Departamentin për Çështje Ekonomike në Gjykatën Themelore në Prishtinë. Gjyqtari Miftari ka diplomuar në vitin 1997 në Fakultetin Jur... Me shume

 • Beqir Kalludra
  Gjyqtar

  Beqir Kalludra është gjyqtar në Departamentin e Krimeve të Rënda në Gjykatën Themelore në Prishtinë. Gjyqtari Kalludra ka diplomuar në Fakultetin Juridik, Universiteti i Prishtin&eum... Me shume

 • Binak Duqi
  Gjyqtar

 • Bujar Dobërdolani
  Gjyqtar

  Bujar Dobërdolani është gjyqtar në Departamentin e Përgjithshëm- Divizioni për Çështje Civile në Gjykatën Themelore në Prishtinë . Ka diplomuar në Fakultetin Juridik ,Universi... Me shume

 • Bujar Muzaqi
  Gjyqtar

 • Delushe Halimi
  Gjyqtare

  Delushe Halimi është gjyqtare në Departamentin për Çështje Administrative në Gjykatën Themelore në Prishtinë. Gjyqtarja Halimi ka diplomuar në Fakultetin Juridik, Universiteti i Pr... Me shume

 • Drita Rexhaj
  Gjyqtare

  Drita Rexhaj është gjyqtare në Departamentin e Përgjithshëm-Divizioni për Çështje Civile në Gjykatën Themelore në Prishtinë. Gjyqtarja Rexhaj ka diplomuar në Fakultetin J... Me shume

 • Elife Uka
  Gjyqtare

  Elife Uka është gjyqtare në Departamentin për të Mitur në Gjykatën Themelore në Prishtinë. Gjyqtarja Uka ka diplomuar në Fakultetin Juridik, Universiteti i Prishtinës n&eum... Me shume

 • Elmaz Zenuni
  Gjyqtar

 • Enver Shabanaj
  Gjyqtar

  Enver Shabanaj është gjyqtar në Departamentin e Përgjithshëm -Divizioni për Çështje Civile në Gjykatën Themelore në Prishtinë. Gjyqtari Shabanaj ka diplomuar në Fakulteti... Me shume

 • Fatime Dermaku
  Gjyqtare

  Fatime Dërmaku, është gjyqtare në Departamentin e Përgjithshëm-Divizioni për Çështje Penale në Gjykatën Themelore në Prishtinë. Gjyqtarja Dërmaku ka diplomuar në Fakultet... Me shume

 • Faton Bajrami
  Gjyqtar

  Faton Bajrami është gjyqtar në Departamentin e Përgjithshëm - Divizioni për Çështje Civile në Gjykatën Themelore në Prishtinë. Gjyqtari Bajrami ka diplomuar në Fakultetin... Me shume

 • Franciska Ymeri
  Gjyqtare

  Franciska Ymeri është gjyqtare në Departamentin për Çështje Ekonomike në Gjykatën Themelore në Prishtinë. Gjyqtarja Ymeri ka diplomuar në Fakultetin Juridik, Universiteti i Prishti... Me shume

 • Gazmend Bahtiri
  Gjyqtar

 • Hajriz Hoti
  Gjyqtar

  Hajriz Hoti është gjyqtar në Departamentin për Çështje Administrative në Gjykatën Themelore në Prishtinë. Gjyqtari Hoti ka diplomuar në Fakultetin Juridik, Universiteti i Pris... Me shume

 • Halide Reka
  Gjyqtare

  Halide Reka është gjyqtare në Departamentin e Përgjithshëm - Divizioni për Çështje Civile në Gjykatën Themelore në Prishtinë. Gjyqtarja Reka ka diplomuar në Fakultet... Me shume

 • Hamdi Ibrahimi
  Gjyqtar

  Hamdi Ibrahimi është gjyqtar në Departamentin për Krime të Rënda në Gjykatën Themelore në Prishtinë. Ibrahimi ka diplomuar në Fakultetin Juridik, Universiteti i Prishtinës në vitin 1... Me shume

 • Hasim Sogojeva
  Gjyqtar

  Hasim Sogojeva është gjyqtar në Departamentin e Përgjithshëm - Divizioni për Çështje Civile në Gjykatën Themelore në Prishtinë. Ka diplomuar në Fakultetin Juridik, Universiteti i P... Me shume

 • Hidajete Gashi
  Gjyqtare

  Hidajete Gashi  është gjyqtare në Departamentin e Përgjithshëm - Divizioni për Çështje Civile në Gjykatën Themelore në Prishtinë. Gjyqtarja Gashi ka diplomuar në Fakultetin Ju... Me shume

 • Hunaida Pasuli
  Gjyqtare

  Hunaida Pasuli është gjyqtare në Gjykatën Themelore në Prishtinë. Gjyqtarja Pasuli ka diplomuar në Fakultetin Juridik, Universiteti i Prishtinës në vitin 2001, ndërsa provimin e juri... Me shume

 • Isuf Makolli
  Gjyqtar

  Isuf Makolli është gjyqtar në Departamentin për Krime të Rënda në Gjykatën Themelore në Prishtinë. Gjyqtari Makolli ka diplomuar në Fakultetin Juridik, Universiteti i Prishtinës... Me shume

 • Krenar Berisha
  Gjyqtar

  Krenar Berisha është gjyqtar në Departamentin për Çështje Administrative në Gjykatën Themelore në Prishtinë. Gjyqtari Berisha ka diplomuar në Fakultetin Juridik ,Universiteti i Pri... Me shume

 • Kujtim Krasniqi
  Gjyqtar

  Kujtim Krasniqi është gjyqtar në Departamentin e Përgjithshëm – Divizioni për Çështje Penale në Gjykatën Themelore në Prishtinë .Gjyqtari Krasniqi ka diplomuar në Fakultetin ... Me shume

 • Latif Xhemajli
  Gjyqtar

  Latif Xhemajli është gjyqtar në Departamentin e Përgjithshëm - Divizioni për Çështje Civile në Gjykatën Themelore në Prishtinë. Gjyqtari Xhemajli ka diplomuar në Fakultet... Me shume

 • Lekë Prenaj
  Gjyqtar

  Lekë Prenaj është gjyqtar në Departamentin e Përgjithshëm - Divizioni për Çështje Civile në Gjykatën Themelore në Prishtinë. Gjyqtari Prenaj ka diplomuar në Fakultet... Me shume

 • Lindita Jakupi
  Gjyqtare

  Lindita Jakupi është gjyqtare në Gjykatën Themelore në Prishtinë. Gjyqtarja Jakupi ka diplomuar në Fakultetin Juridik, Universiteti i Prishtinës në vitin 2001,ndërsa provimin e juris... Me shume

 • Lirije Maksutaj
  Gjyqtare

  Lirije Maksutaj është gjyqtare në Departamentin për Çështje Administrative në Gjykatën Themelore në Prishtinë . Gjyqtarja Maksutaj ka diplomuar në Fakultetin Juridik, Universiteti i Prishtin... Me shume

 • Luljeta Maxhunaj
  Gjyqtare

  Luljeta Maxhuni  është gjyqtare në Departamentin për Çështje Administrative në Gjykatën Themelore në Prishtinë. Gjyqtarja Maxhuni ka diplomuar në Fakultetin Juridik, Universiteti i Pris... Me shume

 • Lumnije Krasniqi
  Gjyqtare

  Lumnije Krasniqi është gjyqtare në Departamentin e Përgjithshëm - Divizioni për Çështje Penale në Gjykatën Themelore në Prishtinë. Gjyqtarja Krasniqi ka diplomuar në Fakultetin Jur... Me shume

 • Mevlide Kosumi - Qarri
  Gjyqtare

  Mevlide Kosumi-Qarri është gjyqtare në Departamentin e Përgjithshëm - Divizioni për Çështje Civile në Gjykatën Themelore në Prishtinë. Ka diplomuar në Fakultetin Juridik, Universit... Me shume

 • Mihane Ismajli
  Gjyqtare

  Mihane Ismajli është gjyqtare në Departamentin e Përgjithshëm - Divizioni për Çështje Civile në Gjykatën Themelore në Prishtinë. Gjyqtarja Ismajli ka diplomuar në Fakultetin Juridi... Me shume

 • Minir Hoti
  Gjyqtar

 • Murat Paçarada
  Gjyqtar

  Murat Paçarada është gjyqtar në Gjykatën Themelore në Prishtinë - Departamenti për Çështje Ekonomike. Gjyqtari Paçarada ka diplomuar në Fakultetin Juridik, Universiteti i ... Me shume

 • Mustafë Selimi
  Gjyqtar

  Mustafë Selimi është gjyqtar në Departamentin e Përgjithshëm - Divizioni për Kundërvajtje në Gjykatën Themelore në Prishtinë. Gjyqtari Selimi ka diplomuar në Fakultetin Juridik ,Univ... Me shume

 • Naime Krasniqi - Jashanica
  Gjyqtare

  Naime Krasniqi-Jashanica është gjyqtare në Departamentin e Përgjithshëm - Divizioni për Çështje Penale në Gjykatën Themelore në Prishtinë. Gjyqtarja Krasniqi-Jashanica ka dipl... Me shume

 • Naime Ahmeti
  Gjyqtare

  Naime Ahmeti është gjyqtare në Departamentin e Përgjithshëm - Divizioni për Çështje Civile në Gjykatën Themelore në Prishtinë. Ka diplomuar në Fakultetin Juridik, Universiteti i Pr... Me shume

 • Naser Foniqi
  Gjyqtar

  Naser Foniqi është gjyqtar në Departamentin për Krime të Rënda në Gjykatën Themelore në Prishtinë. Gjyqtari Foniqi ka diplomuar në Fakultetin Juridik, Universiteti i Prishtinës ... Me shume

 • Nora Bllaca Dula
  Gjyqtare

  Nora Bllaca Dula është gjyqtare në Departamentin e Krimeve të Rënda në Gjykatën Themelore në Prishtinë. Gjyqtarja Bllaca-Dula ka diplomuar në Fakultetin Juridik ,Universiteti i Prishtin&e... Me shume

 • Ramush Bardiqi
  Gjyqtar

  Ramush Bardiqi është gjyqtar në Gjykatën Themelore në Prishtinë. Gjyqtari Bardiqi ka diplomuar në Fakultetin Juridik, Universiteti i Prishtinës në vitin 2002 në Prishtinë. Provimin e jurisprud... Me shume

 • Rrustem Begolli
  Gjyqtar

  Rrustem Begolli është gjyqtar në Departamentin e Përgjithshëm – Divizioni për Çështje Penale në Gjykatën Themelore në Prishtinë. Gjyqtari Begolli ka diplomuar në Fa... Me shume

 • Sabit Sadikaj
  Gjyqtar

  Sabit Sadikaj është gjyqtar në Divizionin për Kundervajtje në Gjykaten Themelore në Prishtinë. Gjyqtari Sadikaj ka diplomuar ne vitin 2003 ne fakultetin juridik ne Univerzitetin e Prishtinës. Ai kreu provimi... Me shume

 • Salihe Berisha Ahmeti
  Gjyqtare

  Salihe Berisha Ahmeti është gjyqtare në Departamentin e Përgjithshëm – Divizioni për Kundërvajtje në Gjykatën Themelore në Prishtinë. Gjyqtarja Ahmeti ka diplomuar në Faku... Me shume

 • Saranda Bogaj Sheremeti
  Gjyqtare

  Saranda Bogaj - Sheremeti është gjyqtare në Departamentin e Përgjithshëm - Divizioni për Çështje Civile në Gjykatën Themelore në Prishtinë. Gjyqtarja Bogaj-Sheremeti ka diplom... Me shume

 • Suzana Çerkini
  Gjyqtare

  Suzana Çerkini është gjyqtare në Departamentin e Krimeve të Rënda në Gjykatën Themelore në Prishtinë. Gjyqtarja Çerkini ka diplomuar në Fakultetin Juridik, Universiteti i Prishti... Me shume

 • Shadije Gërguri
  Gjyqtare

  Shadije Gërguri është gjyqtare në Departamentin e Krimeve të Rënda në Gjykatën Themelore në Prishtinë. Gjyqtarja Gërguri ka diplomuar në Fakultetin Juridik, Universiteti i Prishtin&e... Me shume

 • Shashivar Hoti
  Gjyqtar

  Shashivar Hoti është gjyqtar në Departamentin e Krimeve të Rënda në Gjykatën Themelore në Prishtinë . Gjyqtari Hoti ka diplomuar në vitin 2000 në Fakultetin Juridik,Universiteti i Prishti... Me shume

 • Shpresa Hyseni
  Gjyqtare

  Shpresa Hasaj-Hyseni është gjyqtare në Departamentin e Krimeve të Rënda në Gjykatën Themelore në Prishtinë. Gjyqtarja Hasaj-Hyseni ka diplomuar në Fakultetin Juridik, Universiteti i Prish... Me shume

 • Valbona Musliu Selimaj
  Gjyqtare

  Valbona Musliu-Selimaj është gjyqtare në Departamentin për Krimeve të Rënda në Gjykatën Themelore në Prishtinë. Gjyqtarja Selimaj ka diplomuar në Fakultetin Juridik ,Universiteti i Prishtin&eu... Me shume

 • Valon Kurtaj
  Gjyqtar

  Valon Kurtaj është gjyqtar në Departamentin e Krimeve të Rënda në Gjykatën Themelore në Prishtinë. Kurtaj ka diplomuar në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës n&eum... Me shume

 • Vehbi Kashtanjeva
  Gjyqtar

  Vehbi Kashtanjeva është gjyqtar në Departamentin e Krimeve të Rënda në Gjykatën Themelore në Prishtinë. Gjyqtari Kashtanjeva ka diplomuar në Fakultetin Juridik, Universiteti i Prishtinës ... Me shume

 • Vesel Ismajli
  Gjyqtar

  Vesel Ismajili është gjyqtar në Departamentin e Krimeve të Rënda në Gjykatën Themelore në Prishtinë. Gjyqtari Ismajili ka diplomuar në Fakultetin Juridik, Universiteti i Prishtin&eum... Me shume

 • Violeta Namani
  Gjyqtare

 • Violeta Namani
  Gjyqtare

  Violeta Namani është gjyqtare në Departamentin e Përgjithshëm – Divizioni për Çështje Penale në Gjykatën Themelore në Prishtinë .Gjyqtarja Namani ka diplomuar në Fakultetin J... Me shume

 • Vjollca Limani
  Gjyqtare

  Vjollca Limani është gjyqtare në Departamentin e Përgjithshëm – Divizioni për Kundërvajtje në Gjykatën Themelore në Prishtinë. Gjyqtarja Limani ka diplomuar në Fakultetin ... Me shume

 • Ylber Shurdhiqi
  Gjyqtar

  Ylber Shurdhiqi është gjyqtar në Departamentin e Përgjithshëm - Divizioni për Çështje Civile në Gjykatën Themelore në Prishtinë. Ka diplomuar në Fakultetin Juridik, Universiteti i ... Me shume

 • Zenel Leku
  Gjyqtar

 • Avdi Haxhaj
  Gjyqtar

  Avdi Haxhaj është gjyqtar në Gjykatën Themelore në Prishtinë- Dega në Gllogoc. Haxhaj ka diplomuar në Fakultetin Juridik, Universiteti i Prishtinës në vitin 1978,ndërsa provimin... Me shume

 • Daut Qela
  Gjyqtar

  Daut Qela është gjyqtar në Departamentin e Përgjithshëm në Gjykatën Themelore në Prishtinë-Dega në Gllogoc. Gjyqtari Qela ka diplomuar në Fakultetin Juridik, Universiteti i Pris... Me shume

 • Daut Behrami
  Gjyqtar

  Daut Behrami është gjyqtar në Departamentin e Përgjithshëm në Gjykatën Themelore në Prishtinë – Dega në Gllogoc. Gjyqtari Behrami ka diplomuar në Fakultetin Juridik, Unive... Me shume

 • Shefqet Baleci
  Gjyqtar

  Shefqet Baleci është gjyqtar në Departamentin e Përgjithshëm në Gjykatën Themelore në Prishtinë – Dega në Gllogoc. Gjyqtari Baleci ka diplomuar në Fakultetin Juridik,Universite... Me shume

 • Vesel Gorani
  Gjyqtar mbikëqyrës

  Vesel Gorani është gjyqtar në Departamentin e Përgjithshëm – Divizioni për Kundërvajtje në Gjykatën Themelore në Prishtine – Dega në Gllogoc. Gjyqtari Gorani ka diplomuar... Me shume

 • Milena Djeric
  Gjyqtare

  Milena Gjeriq është gjyqtare mbikqyrëse në Gjykatën Themelore në Prishtinë – Departamenti i Përgjithshëm – Dega në Graçanicë. Ka diplomuar në Fakultetin Juridik të... Me shume

 • Avdirrahman Gashi
  Gjyqtar Mbikëqyrës

  Avdirrahman Gashi është gjyqtar në Gjykatën Themelore në Prishtinë - Dega në Lipjan. Gashi ka diplomuar në Fakultetin Juridik,Universiteti i Prishtinës në vitin 2002, ndërsa pro... Me shume

 • Besim Kolshi
  Gjyqtar

  Besim Kolshi është gjyqtar në Departamentin e Përgjithshëm -Divizioni për Kundërvajtje në Gjykatën Themelore në Prishtinë - Dega Lipjan. Gjyqtari Kolshi ka diplomuar në Fakultet... Me shume

 • Isa Gashi
  Gjyqtar

  Isa Gashi është gjyqtar në Departamentin e Përgjithshëm në Gjykatën Themelore në Prishtinë - Dega Lipjan. Gjyqtari Gashi ka diplomuar në Fakultetin Juridik, Universiteti i Prishtin&e... Me shume

 • Isa Gashi
  Gjyqtar

 • Selman Salihi
  Gjyqtar

  Selman Salihi është gjyqtar në Departamentin e Përgjithshëm në Gjykatën Themelore në Prishtinë -Dega në Lipjan. Gjyqtari Salihi ka në Fakultetin Juridik, Universiteti i Prishtinës në... Me shume

 • Selman Salihu
  Gjyqtar

 • Gazmend Bahtiri
  Gjyqtar Mbikëqyrës

  Gazmend Bahtiri është gjyqtar në Departamentin e Përgjithshëm-Divizioni për Çështje Penale në Gjykatën Themelore në Prishtinë - Dega në Podujevë. Bahtiri ka diplomua... Me shume

 • Binak Duqi
  Gjyqtar

  Binak Duqi është gjyqtar në Departamentin e Përgjithshëm në Gjykatën Themelore në Prishtinë - Dega Podujevë. Gjyqtari Duqi ka diplomuar në Fakultetin Juridik, Universiteti i Prishtin... Me shume

 • Bujar Muzaqi
  Gjyqtar

  Bujar Muzaqi është gjyqtar në Departamentin e Përgjithshëm në Gjykatën Themelore në Prishtinë - Dega në Podujevë. Gjyqtari Muzaqi ka diplomuar në Fakultetin Juridik, Universiteti i Prisht... Me shume

 • Elheme Jashari
  Gjyqtare

  Elheme Jashari është gjyqtare në Departamentin e Përgjithshëm në Gjykatën Themelore në Prishtinë - Dega në Podujevë. Gjyqtarja Jashari ka diplomuar në Fakultetin Juridik, Univer... Me shume

 • Fatmir Aliu
  Gjyqtar

  Fatmir Aliu është gjyqtar në Departamentin e Përgjithshëm në Gjykatën Themelore në Prishtinë-Dega në Podujevë. Ka diplomuar në Fakultetin Juridik,Universiteti i Prishtinës në vi... Me shume

 • Mehmet Emini
  Gjyqtar

  Mehmet Emini është gjyqtar në Departamentin e Përgjithshëm në Gjykatën Themelore në Prishtinë - Dega në Podujevë. Gjyqtari Emini ka diplomuar në vitin 1982 në Fakultetin Juridik, Uni... Me shume

 • Minir Hoti
  Gjyqtar

  Minir Hoti është gjyqtar në Departamentin e Përgjithshëm në Gjykatën Themelore në Prishtinë - Dega në Podujevë. Gjyqtari Hoti ka diplomuar në vitin 2004 në Fakultetin Juridik, U... Me shume

 • Xhevat Begolli
  Gjyqtar

  Xhevat Begolli është gjyqtar në Departamentin e Përgjithshëm në Gjykatën Themelore në Prishtinë - Dega Podujevë. Gjyqtari Begolli ka diplomuar në Fakultetin Juridik, Universiteti i Prishtin&eu... Me shume