• Kreshnik Radoniqi
  Kryetar

  Kreshnik Radoniqi është Kryetar i Gjykatës Themelore në Pejë. Kryetari Radoniqi ka diplomuar në fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës në viti... Me shume

 • Afërdita Mulhaxha
  Gjyqtare

  Afërdita Mulhaxha është gjyqtare në departamentin e përgjithshëm civil në Gjykatën Themelore në Pejë. Gjyqtarja Mulhaxha ka diplomuar në fakultetin Juridik në... Me shume

 • Ahmet Rexhaj
  Gjyqtar

  Ahmet Rexhaj është gjyqtar në divizionin për kundervajtje në Gjykatën Themelore në Pejë. Gjyqtari Rexhaj ka diplomuar në vitin 1980 në fakultetin juridik ne Univerzitet... Me shume

 • Armend Berisha
  Gjyqtar

  Armend Berisha është gjyqtar në departamentin e përgjithshëm civil në Gjykatën Themelore në Pejë. Gjyqtari Berisha ka diplomuar në vitin 2004 në fakultetin juridik... Me shume

 • Fatmir Baloku
  Gjyqtar

  Fatmir Baloku është gjyqtar ne departamentin e përgjithshëm civil në Gjykatën Themelore në Pejë. Gjyqtari Baloku ka diplomuar në vitin 1989 në fakultetin juridik ne Uni... Me shume

 • Feti Gashi
  Gjyqtar

  Feti Gashi është gjyqtar divizionin për kundervajtje në Gjykatën Themelore në Pejë. Gjyqtari Gashi ka diplomuar në vitin 2002 në fakutetin juridik në Univerzitetin e Pr... Me shume

 • Florije Zatriqi
  Gjyqtare

  Florije Zatriqi është gjyqtare në Departamentin Përgjithshëm Penal në Gjykatën Themelore në Pejë, diplomoi në fakultetin juridik në Universitetin e Prishtinës... Me shume

 • Ganimete Puka
  Gjyqtare

  Ganimete Ibraj-Puka është gjyqtare në departamentin e përgjithshëm civil në Gjykatën Themelore në Pejë. Puka-Ibraj ka diplomuar në fakultetin juridik në Unive... Me shume

 • Hidajete Dervishi
  Gjyqtare

  Hidajete Dervishi është gjyqtare në divizionin për kundervajtje në Gjykatën Themelore të Pejës. Gjyqtarja Dervishi ka diplomuar në fakultetin juridik ne Univerzitetin e Pris... Me shume

 • Ilir Berisha
  Gjyqtar

 • Kadri Prekaj
  Gjyqtar Mbikqyres -Divizioni për Kundervajtje

  Kadri Prekaj është gjyqtar i departamentit të përgjithshëm si dhe udhëheqës i divizionit për Kundervajtje në Gjykatën Themelore në Pejë. Gjyqtari Prekaj ka di... Me shume

 • Lumturije Muhaxheri
  Gjyqtare

  Lumturije Muhaxheri është gjyqtare departamentin e krimeve te rënda në Gjykatën Themelore në Pejë. Muhaxheri ka diplomuar në fakultetin juridik në Univerzitetin e Prishtin&e... Me shume

 • Menduh Mulhaxha
  Gjyqtar

  Menduh Mulhaxha është gjyqtar në divizionin për kundervajtje në Gjykatën Themelore në Pejë. Gjyqtari Mulhaxha ka diplomuar në vitin 1986 në fakultetin juridik në U... Me shume

 • Merita Baloku
  Gjyqtare

  Merita Baloku është gjyqtare në departamentin e përgjithshëm civil në  Gjykatën Themelore të Pejës. Gjyqtarja Baloku ka diplomuar në fakultetin Juridiknë Univ... Me shume

 • Murat Hulaj
  Gjyqtar

  Murat Hulaj është gjyqtar në Departamentin përgjithshëm Civil në Gjykatën Themelore në Pejë. Gjyqtari Hulaj ka diplomuar në vitin 1998 në fakultetin... Me shume

 • Nushe Kuka - Mekaj
  Gjyqtare

  Nushe Kuka-Mekaj është gjyqtare për të mitur në Gjykatën Themelore në Pejë. Gjyqtarja Kuka-Mekaj ka diplomuar në fakultetin Juridik në Univerzitetin e Prishtinës n... Me shume

 • Sali Berisha
  Gjyqtar

  Sali Berisha është gjyqtar departamentin e krimeve te rënda në Gjykatën Themelore në Pejë. Gjyqtari Berisha ka diplomuar në vitin 1981 në Fakultetin Juridik ne Univerzitetin... Me shume

 • Sami Sharaxhiu
  Gjyqtar

  Sami Sharaxhiu është gjyqtar departamentin e krimeve te rënda në Gjykatën Themelore në Pejë. Gjyqtari Sharaxhiu ka diplomuar në vitin 2002 në Fakultetin Juridik në Univ... Me shume

 • Sejdi Blakaj
  Gjyqtar

  Sejdi Blakaj është gjyqtar në departamnetin e përgjithshëm penal në Gjykatën Themelore në Pejë. Gjyqtari Sejdi Blakaj ka diplomuar në vitin 1982 në fakultetin Juri... Me shume

 • Sylë Lokaj
  Gjyqtar

  Sylë Lokaj është gjyqtar departamentin e krimeve te renda në Gjykatës Themelore të Pejës. Gjyqtari Sylë Lokaj ka diplomuar në fakultetin Juridik të Prishtinës n&eu... Me shume

 • Violeta Husaj - Rugova
  Gjyqtare

  Violeta Husaj-Rugova është gjyqtare departamentin e përgjithshëm penal në Gjykatën Themelore në Pejë. Gjyqtarja Violetë ka diplomuar në fakultetin Juridik të Unive... Me shume

 • Arben Mustafaj
  Gjyqtar Mbikqyrës - Dega Istog

  Arben Mustafaj është Gjyqtar Mbikqyrës në Gjykatën Themelore në Pejë Dega në Istog. Gjyqtari Arben Mustafaj ka diplomuar në vitin 2001 në Fakultetin Juridik Univerzitet... Me shume

 • Daut Demiraj
  Gjyqtar

  Daut Demiraj është gjyqtar i departamentit të Pergjithshem civil në Gjykatën Themelore në Pejë - dega Istog. Gjyqtari Demiraj ka diplomuar në vitin 1980 në Univerzitetin e P... Me shume

 • Gani Rugova
  Gjyqtar

  Gani Rugova është gjyqtar ne departamentin përgjithshëm Penal në Gjykatën Themelore Pejë- Dega në Istog. Gjyqtari Gani Rugova ka diplomuar në vitin 1986 në Fakulte... Me shume

 • Haki Gashi
  Gjyqtar

  Haki Gashi është gjyqtar në departamentin e përgjithshëm civil në Gjykatën Themelore në Pejë, dega në Klinë. Gjyqtari Gashi ka diplomuar në vitin 1988 në... Me shume

 • Ibrahim Shala
  Gjyqtar

  Ibrahim Shala është gjyqtar në Departamentin e përgjithshëm civil në Gjykatën Themelore në Pejë, dega Klinë. Gjyqtari Shala ka diplomuar në vitin 1988 në faku... Me shume

 • Jashar Gashi
  Gjyqtar Mbikqyrës Dega në Klinë

  Jashar Gashi është gjyqtar i Mbikqyres në Gjykaten Themelore në Pejë- Dega në Klinë. Gjyqtari Gashi ka diplomuar në fakultetin juridik ne Univerzitetin e Prishtines ne vitin 1988... Me shume

 • Prenk Palushi
  Gjyqtar Mbikqyrës - Dega Klinë

  Prenk Palushi është Gjyqtar Mbikqyrës  në Gjykatën Themelore në Pejë dega në Klinë. Gjyqtari Prenk ka diplomuar në vitin 1983 në Prishtinë. Ai kreu provi... Me shume

 • Sabrije Rraci
  Gjyqtare

  Sabrije Rraci është gjyqtare Departamentin përgjithshem Penal në Gjykaten Themelore në Pejë-dega në Klinë, diplomoi ne fakultetin juridik ne Univerzitetin e Prishtinës ne vi... Me shume

 • Ajshe Balaj
  Gjyqtare

  Ajshe Balaj është gjyqtare në Divizionin për kundervajtje në Gjykatën Themelore në Pejë, Dega në Deçan, Divizioni për Kundervajtje. Gjyqtarja Balaj ka diplomuar ... Me shume

 • Bekim Avdimetaj
  Gjyqtar

  Bekim Avdimetaj është gjyqtar ne departamentin e Përgjithshem divizioni Civil në Gjykatën Themelore në Pejë dega në Deqan. Gjyqtari Avdimetaj ka diplomuar në vitin... Me shume

 • Nexhat Musaj
  Gjyqtar

  Nexhat Musaj është gjyqtar Divizionin për kundervajtje në Gjykatën Themelore në Deçan. Gjyqtari Musaj ka diplomuar në vitin 1984 në Fakultetin Juridik ne Univerzitetin e P... Me shume

 • Sulltan Dobraj
  Gjyqtar Mbikqyrës - Dega Deçan

  Sulltan Dobraj është gjyqtar i departamentit të Përgjithshem civil ne Gjykaten Themelore në Pejë dega ne Deqan. Gjyqtari Dobraj ka diplomuar në vitin 2003 në Univerzitetin e Pris... Me shume