• Ymer Hoxha
  Kryetar i Gjykatës

  Ymer Hoxha është kryetar i Gjykatës Themelore  të Prizrenit .Hoxha ka diplomuar në fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës në vitin 1979, kurse provimin e jurispodencës e k... Me shume

 • Agron Hoxhaj
  Gjyqtar

  Agron Hoxhaj është gjyqtar i departamentit të përgjithshëm - divizioni civil - referati i përmbarimeve. Hoxhaj ka diplomuar në vitin 1996 në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës. ... Me shume

 • Ajser Skenderi
  Gjyqtare

  Ajser Skenderi është gjyqtare në departamentin për krime të rënda të Gjykatës Themelore të Prizrenit. Skenderi ka diplomuar në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës ... Me shume

 • Alija Fazliji
  Gjyqtar

  Alija Fazliji është gjyqtarë në divizionin e kundervajtjes të Gjykatës Themelore të Prizrenit. Fazliji ka diplomuar në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës në vitin... Me shume

 • Arsim Hamzaj
  Gjyqtar

  Arsim Hamzaj është gjyqtar i departamentit të përgjithshëm të Gjykatës Themelore në Prizren. Hamzaj ka diplomuar në vitin 2005 në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës. A... Me shume

 • Artan Serjani
  Gjyqtar

  Artan M. Sejrani, është gjyqtar i Departamentit të Krimeve të Rënda në Gjykatën Themelore në Prizren. Gjyqtari Sejrani ka diplomuar në vitin 2006 në Fakultetin Juridik pranë U... Me shume

 • Atdhe Berisha
  Gjyqtar

  Atdhe Berisha është gjyqtar në departamentin e përgjithshëm të Gjykatës Themelore të Prizrenit. Berisha ka diplomuar në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës në ... Me shume

 • Edije Sezairi
  Gjyqtare

  Edije Sezairi është gjyqtare në departamentin e përgjithshëm të Gjykatës Themelore të Prizrenit. Sezairi ka diplomuar në Fakultetin Juridik të Universitetin e Prishtinës n&... Me shume

 • Fatmir Krasniqi
  Gjyqtar

  Fatmir Krasniqi është gjyqtar në departamentin e përgjithshëm të Gjykatës Themelore të Prizrenit. Krasiqi ka diplomuar në Fakultetin Juridik të Universitetin e Prishtinës n... Me shume

 • Gani Kastrati
  Gjyqtar

  Gani Kastrati është gjyqtar në departamentin për kundërvajtje të Gjykatës Themelore të Prizrenit. Kastrati ka diplomuar në fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës n&eum... Me shume

 • Gjimshit Galjushi
  Gjyqtar

  Gjimshit Galjushi është gjyqtar në departamentin për kundërvajtje të Gjykatës Themelore të Prizrenit. Galjushi ka diplomuar në Fakultetin Juridik të Universitetin e Prishtinës n... Me shume

 • Kymete Kicaj
  Gjyqtare

  Kymete Kicaj është gjyqtare në departamentin për të mitur të Gjykatës Themelore të Prizrenit. Kicaj ka diplomuar në Fakultetin Juridik të Universitetin e Prishtinës në viti... Me shume

 • Luan Berisha
  Gjyqtar

  Luan Berisha është gjyqtar në departamentin e përgjithshëm të Gjykatës Themelore të Prizrenit. Berisha ka diplomuar në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës në vitin ... Me shume

 • Lumni Sallauka
  Gjyqtar

  Lumni Sallauka është gjyqtar në departamentin e përgjithshëm të Gjykatës Themelore të Prizrenit. Sallauka ka diplomuar në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës në... Me shume

 • Mehmet Ndrecaj
  Gjyqtar

  Mehmet Ndrecaj është gjyqtar në departamentin e përgjithshëm të Gjykatës Themelore të Prizrenit. Ndrecaj ka diplomuar në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës n&... Me shume

 • Naim Kurtishi
  Gjyqtar

  Naim Kurtishi është gjyqtar në departamentin e përgjithshëm të Gjykatës Themelore të Prizrenit. Kurtishi ka diplomuar në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës në... Me shume

 • Nazim Vllaco
  Gjyqtar

  Nazim Vllaco është gjyqtar në departamentin për kundërvajtje të Gjykatës Themelore të Prizrenit. Vllaco ka diplomuar në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës n&e... Me shume

 • Raime Elezi
  Gjyqtare

  Raime Elezi është gjyqtare në departamentin e krimeve të rënda të Gjykatës Themelore të Prizrenit.Elezi ka diplomuar në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës në vitin... Me shume

 • Raman Asllani
  Gjyqtar

  Raman Asllani është gjyqtar në departamentin e përgjithshme të Gjykatës Themelore të Prizrenit . Asllani ka diplomuar në Fakultetin Juridik në Universitetin e Sarajevës në vitin 1981... Me shume

 • Refki Piraj
  Gjyqtar

  Refki Piraj është gjyqtar në departamentin e përgjithshme të Gjykatës Themelore të Prizrenit . Piraj ka diplomuar në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës në vitin 1984, ... Me shume

 • Sadije Selmani
  Gjyqtare

  Sadije Selmani është gjyqtare në departamentin e përgjithshme të Gjykatës Themelore të Prizrenit .Selmani ka diplomuar në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës në vitin 2004, ... Me shume

 • Sefer Gutaj
  Gjyqtar

  Sefer Gutaj është gjyqtar në departamentin e kundërvajtjes të Gjykatës Themelore të Prizrenit . Gutaj ka diplomuar në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës në vitin ... Me shume

 • Skender Çoçaj
  Gjyqtar

  Skender Çoçaj është gjyqtar i departamentit të krimeve të rënda si dhe udhëheqës i departamentit të përgjithshëm në Gjykatën Themelore në Prizren. Çoçaj k... Me shume

 • Shaban Shala
  Gjyqtar

  Shaban Shala është gjyqtar në departamentin e përgjithshëm të Gjykatës Themelore të Prizrenit. Shala ka diplomuar në fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës në vitin 1992, ... Me shume

 • Shpresa Emra
  Gjyqtare

  Shpresa Emra është gjyqtare në departamentin e përgjithshëm të Gjykatës Themelore të Prizrenit .Emra ka diplomuar në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës në vi... Me shume

 • Teuta Krusha
  Gjyqtare

  Teuta Krusha është gjyqtare në departamentin e përgjithshëm të Gjykatës Themelore të Prizrenit. Krusha ka diplomuar në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës në vitin 1990... Me shume

 • Valon Kurtaj
  Gjyqtar

  Valon Kurtaj është gjyqtar në departamentin e përgjithshëm të Gjykatës Themelore në Prizren. Kurtaj ka diplomuar në Fakultetin Juridik të Universitetit të Pri... Me shume

 • Valon Totaj
  Gjyqtar

  Valon Totaj është gjyqtar në departamentin e përgjithshëm të Gjykatës Themelore në Prizren. Totaj ka diplomuar në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës në vitin... Me shume

 • Vjollca Buzhala
  Gjyqtare

  Vjollca Buzhala është gjyqtare në divizionin e kundervajtjes të Gjykatës Themelore të Prizrenit. Buzhala ka diplomuar në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës në vitin 1989, kurse ... Me shume

 • Xheladin Osmani
  Gjyqtar

  Xheladin Osmani është gjyqtar në departamentin e krimeve të rënda të Gjykatës Themelore në Prizren. Osmani ka diplomuar në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës n&eu... Me shume

 • Xhemil Elshani
  Gjyqtar

  Xhemil Elshani është gjyqtar në departamentin e përgjithshëm të Gjykatës Themelore në Prizren. Elshani ka diplomuar në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës në ... Me shume

 • Xhevdet Elshani
  Gjyqtar

  Xhevdet Elshani është gjyqtar në departamentin e krimeve të rënda të Gjykatës Themelore në Prizren. Elshani ka diplomuar në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinë... Me shume

 • Sabaheta Kurteshi
  Gjyqtare Mbikëqyrës

  Sabaheta Kurteshi është gjyqtar në departamentit e përgjithshëm të Gjykatës Themelore në Prizren dega në Dragash. Kurteshi ka diplomuar në vitin 1986 në Fakultetin Juridik Universiteti I Prish... Me shume

 • Bekri Vehapi
  Gjyqtar

  Bekri Vehapi është gjyqtar në departamentin për kundërvajtje të Gjykatës Themelore të Prizrenit dega në Dragash. Vehapi ka diplomuar në Fakultetin Juridik të Universitetin e Pri... Me shume

 • Fahri Tershnajku
  Gjyqtar

  Fahri Tërshnjaku është gjyqtar i departamentit të përgjithshëm të Gjykatës Themelore në Prizren dega në Dragash. Tërshnjaku ka diplomuar në vitin 1975 në Fakultetin Juridik... Me shume

 • Nuredin Abazi
  Gjyqtar mbikqyrës

  Nuredin Abazi është gjyqtar mbikqyrëse në Gjykatën Themelore të Prizrenit dega në Suharekë. Abazi ka diplomuar në Fakultetin Juridik të Universitetin e Prishtinës në vitin ... Me shume

 • Durmish Berisha
  Gjyqtar

  Durmish Berisha është gjyqtar në departamentin e kundërvajtjes të Gjykatës Themelore të Prizrenit . Berisha ka diplomuar në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës në ... Me shume

 • Lirije Kafexholli
  Gjyqtare

  Lirije Kafexholli është gjyqtare në divizionin e kundervajtjes të Gjykatës Themelore të Prizrenit dega Suharekë. Kafexholli ka diplomuar në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinë... Me shume

 • Qemail Suka
  Gjyqtar

  Qamil Suka është gjyqtar i departamentit të përgjithshëm në Gjykatën Themelore në Prizren - dega në Suharekë. Suka ka diplomuar në Fakultetin Juridik të Universitetit ... Me shume

 • Robert Tunaj
  Gjyqtar

  Robert Tunaj është gjyqtar i departamentit të përgjithshëm në Gjykatën Themelore në Prizren - dega në Suharekë. Tunaj ka diplomuar në Fakultetin Juridik të Universitet... Me shume

 • Shaban Zeqiraj
  Gjyqtar

   Shaban Zeqiraj është gjyqtar në departamentin e përgjithshëm të Gjykatës Themelore në Prizren – dega në Suharekë. Zeqiraj ka diplomuar në Fakultetin Juridik të Unive... Me shume