• Afrim Shala
  Gjyqtar

  Afrim Shala është emëruar me datë 13 janar 2017 nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës, Ushtrues Detyre i Kryetarit të Gjykatës Themelore të Gjilanit, deri në zgjedhjen e kryetarit të ri të... Me shume

 • Zyhdi Haziri
  Gjyqtar

  Mr. sc. Zyhdi Haziri është gjyqtar në Departamentin e Krimeve të Rënda. Diplomoi në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës në vitin 1989 si dhe ka magjistruar në po të një... Me shume

 • Agim Ademi
  Gjyqtar

  Agim Ademi është gjyqtar në departamentin e  krimeve të rënda të Gjykatës Themelore në Gjilan. Diplomoi në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës në vitin 1986 dhe e ... Me shume

 • Emine Salihu
  Gjyqtare

  Emine Salihu është gjyqtare në departamentin për krime të rënda në Gjykatën Themelore Gjilan. Diplomoi në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës në vitin 1983, kurse tre v... Me shume

 • Naser Maliqi
  Gjyqtar

  Naser Maliqi është gjyqtar në departamentin e krimeve të rënda të Gjykatës Themelore në Gjilan. Diplomoi në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës në vitin 1983, ndër... Me shume

 • Aziz Shaqiri
  Gjyqtar

  Aziz Shaqiri është gjyqtar në departamentin e krimeve të rënda në Gjykatën Themelore Gjilan. Diplomoi në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës në vitin 1982, dhe e ka kaluar p... Me shume

 • Sahit Boroci
  Gjyqtar

  Sahit Boroci është gjyqtar në departamentin për të mitur të Gjykatës Themelore në Gjilan. Diplomoi në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës në vitin 1987, kurse provimin ... Me shume

 • Berat Spahiu
  Gjyqtar

  Mr. Sc. Berat Spahiu është gjyqtar i departamentit të përgjithshëm - divizionit civil në Gjykatën Themelore Gjilan. Diplomoi në vitin 1986 në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtin&eu... Me shume

 • Ramiz Azizi
  Gjyqtar

  Ramiz Azizi është gjyqtar i departamentit të përgjithshëm - divizioni penal të Gjykatës Themelore Gjilan. Diplomoi në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës në vitin 1983, nd&e... Me shume

 • Behar Ymeri
  Gjyqtar

  Behar Ymeri është gjyqtar i departamenti i përgjithshëm – divizioni penal në Gjykatës Themelore Gjilan. Diplomoi në vitin 1984 në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës, kurse... Me shume

 • Islam Thaçi
  Gjyqtar

  Islam Thaçi është gjyqtar në departamentin e përgjithshëm në Gjykatën Themelore Gjilan. Diplomoi në vitin 1985 në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës, kurse provimin ... Me shume

 • Luljete Shabani
  Gjyqtare

  Luljete Shabani është gjyqtare e departamenti të përgjithshëm - divizioni penal në Gjykatën Themelore  Gjilanit. Diplomoi në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës në viti... Me shume

 • Halil Zahiri
  Gjyqtar

  Halil Zahiri është gjyqtar në departamentin e përgjithshëm – divizioni civil, njëherë edhe shef i këtij divizioni të Gjykatës Themelore në Gjilan. Diplomoi në Fakultetin Juridik t&e... Me shume

 • Mevlide Shabani
  Gjyqtare

  Mevlide Shabani, është gjyqtare e departamentit të përgjithshëm divizionit civil, në Gjykatën Themelore Gjilan. Gjyqtarja ka diplomuar në vitin 1991 në Universitetin e Prishtinës, Fakulteti Juridik... Me shume

 • Sabedin Mushica
  Gjyqtar

  Sabedin Mushica është gjyqtar i departamentit të përgjithshëm - divizioni civil në Gjykatën Themelore Gjilan. Diplomoi në vitin 2006 në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës, ... Me shume

 • Venhar Salihu
  Gjyqtar

  Venhar Salihu, është gjyqtar në departamentin e përgjithshëm, divizioni civil të Gjykatës Themelore të Gjilanit. Venhar Salihu ka diplomuar në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtin&e... Me shume

 • Mirvete Alidemi
  Gjyqtare

  Mirvete Alidema është gjyqtare e departamentit të përgjithshëm - divizioni civil të Gjykatës Themelore në Gjilan. Diplomoi në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës në vit... Me shume

 • Veli Kryeziu
  Gjyqtar

  Veli Kryeziu është gjyqtar në departamentin e përgjithshëm - divizioni për kundërvajtje, njëherë shef i këtij divizioni të Gjykatës Themelore në Gjilan. Diplomoi në Fakultetin J... Me shume

 • Ramush Ademi
  Gjyqtar

  Ramush Ademi është gjyqtar në departamentin e përgjithshëm - divizioni për kundërvajtje të Gjykatës Themelore në Gjilan. Diplomoi në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtin&e... Me shume

 • Rilind Sermaxhaj
  Gjyqtar

  Rilind Sermaxhaj është gjyqtar në Departamentin e Përgjithshëm të Gjykatës Themelore në Gjilan. Diplomoi në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës në vitin 2012, nd&e... Me shume

 • Besnik Pireva
  Gjyqtar

  Besnik Pireva, është gjyqtar në Departamentin e Përgjithshëm në Gjykatën Themelore Gjilan. Ka diplomuar në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës dhe n&... Me shume

 • Blerim Beshtica
  Gjyqtar

  Blerim Beshtica është gjyqtar në Departamentin e Përgjithshëm të Gjykatës Themelore në Gjilan. Diplomoi në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtin&eum... Me shume

 • Florije Qerimi
  Gjyqtare

  Florije Qerimi, është gjyqtare në Departamentin e Përgjithshëm të Gjykatës Themelore në Gjilan. Diplomoi në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtin&eu... Me shume

 • Gazmend Ajvazi
  Gjyqtar

  Gazmend Ajvazi është gjyqtar në Departamentin e Përgjithshëm të Gjykatës Themelore në Gjilan. Diplomoi në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës në ... Me shume

 • Skënder Shefkiu
  Gjyqtar Mbikëqyrës

  Skënder Shefkiu është gjyqtar mbikëqyrës në Gjykatën Themelore të Gjilanit- Dega në Viti. Diplomoi në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës në vitin 1978, kurse prov... Me shume

 • Nexhat Aliu
  Gjyqtar

  Nexhat Aliu është gjyqtar në departamentin e përgjithshëm të Gjykatës Themelore në Gjilan-Dega në Viti. Diplomoi në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës në vitin 19... Me shume

 • Drana Simani
  Gjyqtare

  Drana Simani është gjyqtare në departamenti e përgjithshëm të Gjykatës Themelore të Gjilanit - Dega në Viti. Diplomoi në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës në vit... Me shume

 • Xhavit Haziri
  Gjyqtar (Pensionuar)

  Xhavit Haziri është gjyqtar në departamentin e përgjithshëm të Gjykatës Themelore të Gjilanit – Dega në Viti. Diplomoi në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës n&eu... Me shume

 • Raif Fazliu
  Gjyqtar

  Raif Fazliu është gjyqtar i departamentit të përgjithshëm – divizioni penal në Gjykatën Themelore Gjilan, Dega Viti. Diplomoi në vitin 1987 në Fakulteti Juridik, Universitetin e Prishtinës. P... Me shume

 • Hajriz Lubishtani
  Gjyqtar

  Hajriz Lubishtani është gjyqtar në departamentin e përgjithshëm të Gjykatës Themelore të Gjilanit - Dega në Viti. Diplomoi në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës në... Me shume

 • Menderes Behluli
  Gjyqtar

  Menderes Behluli është gjyqtar i departamentit të përgjithshëm - divizioni kundërvajtës në Gjykatën Themelore në Gjilan, Dega ne Viti. Diplomoi në vitin 2001 në Fakultetin Juridik të... Me shume

 • Alush Sinani
  Gjyqtar

  Alush Sinani është gjyqtar në departamentin e përgjithshëm të Gjykatës Themelore në Gjilan - Dega në Viti. Diplomoi në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës në vitin... Me shume

 • Zijadin Spahiu
  Gjyqtar Mbikëqyrës

  Zijadin Spahiu është gjyqtar mbikëqyrës i Gjykatës Themelore të Gjilanit, Dega në Kamenicë. Diplomoi 1979 në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës, kurse provimin e jurisprude... Me shume

 • Valbonë Dërvodeli
  Gjyqtare

  Valbonë Dërvodeli është gjyqtare në departamentin e përgjithshëm të Gjykatës Themelore të Gjilanit, Dega në Kamenicë. Diplomoi në Fakultetin Juridik të Universitetit të Pri... Me shume

 • Burim Shala
  Gjyqtar

  Burim Shala është gjyqtar në departamentin e përgjithshëm të Gjykatës Themelore në Gjilan – Dega në Kamenicë. Diplomoi në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës... Me shume

 • Sadri Krasniqi
  Gjyqtar

  Sadri Krasniqi është gjyqtar në departamentin e përgjithshëm në Gjykatën Themelore të Gjilanit, Dega në Kamenicë. Diplomoi në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës n... Me shume

 • Hasan Sadiku
  Gjyqtar mbikëqyrës

  Hasan Sadiku është gjyqtar mbikëqyrës në Gjykatës Themelore në Gjilan, Dega Novobërdë. Diplomoi në Universitetin e Prishtinës në vitin 1978 dhe e ka përfunduar provimin e jursprudenc... Me shume