• Ramiz Azizi
  Kryetar

  Ramiz Azizi është gjyqtar në Departamentin e Krimeve të Rënda të Gjykatës Themelore Gjilan. Më herët ka punuar edhe në Departamentin e Përgjithshëm ... Me shume

 • Aziz Shaqiri
  Nënkryetar

  Aziz Shaqiri është gjyqtar në Departamentin e Krimeve të Rënda në Gjykatën Themelore Gjilan. Diplomoi në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës në vitin 1982, dhe e ka kaluar p... Me shume

 • Agim Ademi
  Gjyqtar

  Agim Ademi është gjyqtar në Departamentin e  Krimeve të Rënda të Gjykatës Themelore në Gjilan. Diplomoi në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës në vitin 1986 dhe e ... Me shume

 • Naser Maliqi
  Gjyqtar

  Naser Maliqi është gjyqtar në departamentin e krimeve të rënda të Gjykatës Themelore në Gjilan. Diplomoi në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës në vitin 1983, ndër... Me shume

 • Zyhdi Haziri
  Gjyqtar

  Mr. sc. Zyhdi Haziri është gjyqtar në Departamentin e Krimeve të Rënda. Diplomoi në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës në vitin 1989 si dhe ka magjistruar në po të një... Me shume

 • Islam Thaçi
  Gjyqtar

  Islam Thaçi është gjyqtar në Departamentin e Krimeve të Rënda në Gjykatën Themelore Gjilan. Diplomoi në vitin 1985 në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës, kurse ... Me shume

 • Sahit Boroci
  Gjyqtar

  Sahit Boroci është gjyqtar në Departamentin për të Mitur të Gjykatës Themelore në Gjilan. Diplomoi në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës në... Me shume

 • Behar Ymeri
  Gjyqtar

  Behar Ymeri është gjyqtar i Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni Penal në Gjykatës Themelore Gjilan. Diplomoi në vitin 1984 në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës, kurse... Me shume

 • Luljete Shabani
  Gjyqtare

  Luljete Shabani është gjyqtare e Departamenti të Përgjithshëm - Divizioni Penal në Gjykatën Themelore  Gjilanit. Diplomoi në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës në viti... Me shume

 • Sabedin Mushica
  Gjyqtar

  Sabedin Mushica është gjyqtar i Departamentit të Përgjithshëm - Divizioni Penal në Gjykatën Themelore Gjilan. Diplomoi në vitin 2006 në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës, ... Me shume

 • Snezana Mihajlovic
  Snezhana Mijalloviq

  Snezhana Mijalloviq gjyqtare në Departamentin e Përgjithshëm – Divizioni Penal në Gjykatën Themelore në Gjilan. Diplomoi në Fakultetin Juridik të Universitetit të Pris... Me shume

 • Veli Kryeziu
  Gjyqtar

  Veli Kryeziu është gjyqtar në Departamentin e Përgjithshëm - Divizioni për Kundërvajtje, njëherë shef i këtij divizioni të Gjykatës Themelore në Gjilan. ... Me shume

 • Rilind Sermaxhaj
  Gjyqtar

  Rilind Sermaxhaj është gjyqtar në Departamentin e Përgjithshëm të Gjykatës Themelore në Gjilan. Diplomoi në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës në vitin 2012, nd&e... Me shume

 • Venhar Salihu
  Gjyqtar

  Venhar Salihu, është gjyqtar në Departamentin e Përgjithshëm - Divizioni Civil të Gjykatës Themelore të Gjilanit. Venhar Salihu ka diplomuar në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtin&... Me shume

 • Mevlide Shabani
  Gjyqtare

  Gjyqtarja Mevlide Shabani me 1 mars është emëruar Ushtruese e Detyrës së Kryetares në Gjykatën Themelore të Gjilanit, deri në zgjedhjen e kryetarit të ri.

  Shabani, është gjyqtare ... Me shume

 • Berat Spahiu
  Gjyqtar

  Mr. Sc. Berat Spahiu është gjyqtar i Departamentit të Përgjithshëm - Divizionit Civil në Gjykatën Themelore Gjilan. Diplomoi në vitin 1986 në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtin&eu... Me shume

 • Halil Zahiri
  Gjyqtar

  Halil Zahiri është gjyqtar në Departamentin e Përgjithshëm – Divizioni Civil, njëherë edhe shef i këtij divizioni të Gjykatës Themelore në Gjilan. Diplomoi në Fakultetin Juridik t&e... Me shume

 • Mirvete Alidemi
  Gjyqtare

  Mirvete Alidema është gjyqtare e Departamentit të Përgjithshëm - Divizioni Civil të Gjykatës Themelore në Gjilan. Diplomoi në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës në vit... Me shume

 • Milorad Mitkovic
  Milorad Mitkovic

 • Florije Qerimi
  Gjyqtare

  Florije Qerimi, është gjyqtare në Departamentin e Përgjithshëm të Gjykatës Themelore në Gjilan. Diplomoi në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtin&eu... Me shume

 • Gazmend Ajvazi
  Gjyqtar

  Gazmend Ajvazi është gjyqtar në Departamentin e Përgjithshëm të Gjykatës Themelore në Gjilan. Diplomoi në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës në ... Me shume

 • Menderes Behluli
  Gjyqtar

  Menderes Behluli është gjyqtar i Departamentit të Përgjithshëm - Divizioni Kundërvajtës në Gjykatën Themelore në Gjilan, Dega ne Viti. Diplomoi në vitin 2001 në Fakultetin Juridik të... Me shume

 • Branko Denic
  Branko Denic

 • Liridona Haziri - Mustafa
  Gjyqtare

  Liridona Haziri – Mustafa, është gjyqtare në Departamentin e Përgjithshëm të Gjykatës Themelore në Gjilan. Diplomoi në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prish... Me shume

 • Artan Abazi
  Gjyqtar

  Artan Abazi është gjyqtar në Departamentin e Përgjithshëm të Gjykatës Themelore në Gjilan. Diplomoi në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës &ldqu... Me shume

 • Kaltrinë Haliti
  Gjyqtare

  Kaltrinë Haliti, është gjyqtare në Departamentin e Përgjithshëm në Gjykatën Themelore në Gjilan. Ka diplomuar në Fakultetin Juridik të Kolegjit Universitar “... Me shume

 • Blerina Jakupi - Ramadani
  Gjyqtare

 • Arben Xheladini
  Gjyqtar

  Me dekretin e datës 21 janar 2019, Arben Xheladini është emëruar gjyqtar në Gjykatën Themelore në Gjilan- Departamenti i Përgjithshëm. Ka diplomuar në Fakultetin Juridi... Me shume

 • Afrim Shala
  Gjyqtar në Gjykatën e Apelit

  Afrim Shala është emëruar me datë 13 janar 2017 nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës, Ushtrues Detyre i Kryetarit të Gjykatës Themelore të Gjilanit, deri në zgjedhjen e kryetarit të ri të... Me shume

 • Ramush Ademi
  Gjyqtar i pensionuar

  Ramush Ademi është gjyqtar në Departamentin e Përgjithshëm - Divizioni për Kundërvajtje të Gjykatës Themelore në Gjilan. Diplomoi në Fakultetin Juridik të Uni... Me shume

 • Skënder Shefkiu
  Gjyqtar Mbikëqyrës

  Skënder Shefkiu është gjyqtar mbikëqyrës në Gjykatën Themelore të Gjilanit- Dega në Viti. Diplomoi në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës në vitin 1978, kurse prov... Me shume

 • Nexhat Aliu
  Gjyqtar

  Nexhat Aliu është gjyqtar në Departamentin e Përgjithshëm të Gjykatës Themelore në Gjilan-Dega në Viti. Diplomoi në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës në vitin 19... Me shume

 • Drana Simani
  Gjyqtare

  Drana Simani është gjyqtare në Departamenti e Përgjithshëm të Gjykatës Themelore të Gjilanit - Dega në Viti. Diplomoi në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës në vit... Me shume

 • Raif Fazliu
  Gjyqtar

  Raif Fazliu është gjyqtar i Departamentit të Përgjithshëm – Divizioni Penal në Gjykatën Themelore Gjilan, Dega Viti. Diplomoi në vitin 1987 në Fakulteti Juridik, Universitetin e Prishtinës. P... Me shume

 • Hajriz Lubishtani
  Gjyqtar

  Hajriz Lubishtani është gjyqtar në Departamentin e Përgjithshëm të Gjykatës Themelore të Gjilanit - Dega në Viti. Diplomoi në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës në... Me shume

 • Dragan Arsic
  Dragan Arsic

  Dragan Arsiq është gjyqtar në Departamentin e Përgjithshëm – Divizionin Civil. Ka të kryer Fakultetin Juridik në Prishtinë, në vitin 1979. Në tetor të vitit ... Me shume

 • Alush Sinani
  Gjyqtar

  Alush Sinani është gjyqtar në Departamentin e Përgjithshëm të Gjykatës Themelore në Gjilan - Dega në Viti. Diplomoi në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës në vitin... Me shume

 • Xhavit Haziri
  Gjyqtar - i pensionuar

  Xhavit Haziri është gjyqtar në Departamentin e Përgjithshëm të Gjykatës Themelore të Gjilanit – Dega në Viti. Diplomoi në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës n&eu... Me shume

 • Sadri Krasniqi
  Gjyqtar

  Sadri Krasniqi është gjyqtar mbikëqyrës në Degën e Gjykatës Themelore në Kamenicë. Diplomoi në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës në vitin 1984, kurse provimin e ... Me shume

 • Valbonë Dërvodeli
  Gjyqtare

  Valbonë Dërvodeli është gjyqtare në Departamentin e Përgjithshëm të Gjykatës Themelore të Gjilanit, Dega në Kamenicë. Diplomoi në Fakultetin Juridik të Universitetit të Pri... Me shume

 • Blerim Beshtica
  Gjyqtar

  Blerim Beshtica është gjyqtar në Departamentin e Përgjithshëm të Gjykatës Themelore në Gjilan. Diplomoi në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtin&eum... Me shume

 • Besnik Pireva
  Gjyqtar

  Besnik Pireva, është gjyqtar në Departamentin e Përgjithshëm në Gjykatën Themelore Gjilan. Ka diplomuar në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës dhe n&... Me shume

 • Nada Stanojevic
  Nada Stanojevic

 • Burim Shala
  Gjyqtar në Gjykatën e Apelit

  Burim Shala është gjyqtar në Departamentin e Përgjithshëm të Gjykatës Themelore në Gjilan – Dega në Kamenicë.

  Me 22.02.2018, me propozim të Këshillit Gjyqësor të K... Me shume

 • Zijadin Spahiu
  Gjyqtar Mbikëqyrës - I pensionuar

  Zijadin Spahiu është gjyqtar mbikëqyrës i Gjykatës Themelore të Gjilanit, Dega në Kamenicë. Diplomoi 1979 në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës, kurse provimin e jurisprude... Me shume

 • Emine Salihu
  Gjyqtare

  Emine Salihu është gjyqtare mbikëqyrëse në Degën e Gjykatës Themelore në Novobërdë. Më parë ka punuar në Departamentin për Krime të Rënda në Gjykatën Themelo... Me shume

 • Boban Aleksic
  Boban Aleksic

 • Hasan Sadiku
  Gjyqtar mbikëqyrës - i pensionuar

  Hasan Sadiku është gjyqtar mbikëqyrës në Gjykatës Themelore në Gjilan, Dega Novobërdë. Diplomoi në Universitetin e Prishtinës në vitin 1978 dhe e ka përfunduar provimin e jursprudenc... Me shume