• Nikola Kabašić
  Kryetar

 • Vera Marinković-Jakovljević
  Gjyqtare në Departamentin e Përgjithshëm

  Është gjyqtare në Departamentin e Përgjithshëm - Divizioni Civil. Ka lindur në Mitrovicë me dt.18.06.1953. Shkollën fillore dhe të mesme ka mbaruar në Mitrovicë, ndërkaq ka diplomuar n&eu... Me shume

 • Branka Semenov
  Gjyqtare në Departamentin e Përgjithshëm

  Branka Simenov është gjyqtare në Divizioni Penal në Gjykatën Themelore në Mitrovicë. Ka diplomuar në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës, në vitin 1986.

  Është tr... Me shume

 • Veljko Vućetić
  Gjyqtar në Departamentin e Përgjithshëm

  Është gjyqtar në Departamentin e Përgjithshëm – Divizioni për Çështje Penale. Ka lindur në Mitrovicë në vitin 1980. Ka diplomuar në Fakultetin Juridik në Universitetin në... Me shume

 • Ramë Hyseni
  Gjyqtar( Gjykatës Supreme)

 • Milosava Tanić
  Gjyqtare në Departamentin e Përgjithshëm

   Është gjyqtare në Departamentin e Përgjithshëm – Divizioni Civil. Ka lindur më 14.04.1956 në fshatin Zherovnicë, Komuna e Zveqanit. Shkollën fillore e ka kryer në Zveqan, të mesmen... Me shume

 • Beshir Islami
  Gjyqtar( Gjykata Supreme)

 • Siniša Mandušič
  Gjyqtar në Departamentin për Krime të Rënda

  Ka diplomuar në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës, në nëntor të vitit 1987. Praktiken profesionale e ka mbajtur në Gjykatën e qarkut në Prizren nga 16.12.1987 deri më 15.02.1989.

  ... Me shume
 • Slađana Pajović
  Gjyqtare në Departamentin e Përgjithshëm

  Është gjyqtare në Departamentin e Përgjithshëm - Divizioni Civil. Ka lindur më 18.10.1967 në Prishtinë. Fakultetin Juridik ka mbaruar në vitin 1993 në Prishtinë. Nga viti 1991 deri në vit... Me shume

 • Sladjana Shqepanoviq – Gapiq
  Gjyqtare në Departamentin e Përgjithshëm

  Është gjyqtare në Departamentin e Përgjithshëm- Divizioni Civil. Ka lindur në Mitrovicë me datë 1705.1969. Shkollën fillore dhe të mesme ka mbaruar në Mitrovicë, ndërkaq ka diplomuar... Me shume

 • Tomislav Petrović
  Gjyqtar në Departamentin për Krime të Rënda

   Është gjyqtar në Departamentin e Krimeve të Rënda. Ka lindur më 12.06.1961 në Leposaviq. Shkollën fillore e ka kryer në Leposaviq, ndërkaq të mesmen në Akademinë Policore n&eum... Me shume

 • Vesna Milić
  Gjyqtare në Departamentin e Përgjithshëm

  Është gjyqtare në Departamentin e Përgjithshëm – Divizioni Civil. Ka diplomuar në Fakultetin Juridik në Prishtinë me dt.23.09.1997. është trajnuar ë Gjykatën Penale në Vushtrri... Me shume

 • Ali Kutllovci
  Nënkretar i Gjykatës Themelore Mitrovicë

  Është gjyqtar i departamentit të Krimeve të Rënda në Gjykatën Themelore në Mitrovicë.Gjyqtari Ali Kutllovci ka diplomuar në vitin 1989 në&nbs... Me shume

 • Avni Mehmeti
  Gjyqtar në Departamentin Pergjithshem

  Është lindur me 01 nëntor 1980 në fshatin Çabër të Mitrovicës. Ai është gjyqtar në departamentin e përgjithshëm –divizioni penal në Gjykatën Themelore në Mitro... Me shume

 • Bekim Veliqi
  Gjyqtar në Departamentin Pergjithshem

  Është gjyqtar i departamentit të përgjithshëm, divizioni penal në Gjykatën Themelore në Mitrovicë. Gjyqtari Veliqi ka diplomuar në vitin 202 në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prish... Me shume

 • Beqir Halili
  Gjyqtar ne Departamentin e Krimeve te Renda

  Është gjyqtar në departamentin e Krimeve të Rënda në Gjykatën Themelore në Mitrovicë. Gjyqtari Beqiri ka diplomuar në vitin 1981 në Fakulteti Juridik, Universiteti i Prishtinës. Ai kreu p... Me shume

 • Bojana Trboljevac
  Gjyqtare në Departamentin e Përgjithshëm

  Është gjyqtare në Gjykatën Themelore të Mitrovicës në Departamentin e Përgjithshëm – Divizioni Civil, Dega në Leposaviq.

  Ka lindur më 06.06.1954 në fshatin Zherovnicë-K... Me shume

 • Burim Ademi
  Gjyqtar në Departamentin Pergjithshem

  Burim Ademi është gjyqtar i departamentit të Krimeve te Rënda në Gjykatën Themelore në Mitrovicë. Gjyqtari _Burim Ademi  ka diplomuar në vitin 2007 në Universitetin e Prishtinës. Ai kreu ... Me shume

 • Dragana Stanić
  Gjyqtare në Departamentin e Përgjithshëm

  Është gjyqtare në Departamentin e Përgjithshëm – Divizioni Civil. Ka lindur më 03.05.1965 në Mitrovicë. Ka diplomuar në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës në vitin 199... Me shume

 • Dragica Jakovljević
  Gjyqtare në Departamentin e Përgjithshëm

  Është gjyqtare në Gjykatën Themelore të Mitrovicës, Departamenti i Përgjithshëm - Divizioni për çështje penale. Ka diplomuar në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinë... Me shume

 • Faton Ademi
  Gjyqtar në Departamentin Pergjithshem

  Është gjyqtar i departamentit të përgjithshëm, divizioni civil në Gjykatën Themelore në Mitrovicë. Gjyqtari ka diplomuar në vitin 2004 në Fakultetin e Juridik në Universitetin e Prishtin&... Me shume

 • Florije Syla
  Gjyqtar në Departamentin Pergjithshem

  Është gjyqtare në departamentin e përgjithshëm, divizioni për kundërvajtje në Gjykatën Themelore në Mitrovicë. Ajo ka diplomuar në Fakultetin Juridik, Universiteti i Prishtinë në... Me shume

 • Gordana Virijević
  Gjyqtare

 • Lidija Vučurović
  Gjyqtare në Departamentin e Përgjithshëm

   Është gjyqtare në Departamentin e Përgjithshëm – Divizioni Penal. Fakultetin Juridik e ka mbaruar në vitin 1989 në Prishtinë. Provimin e Jurisprudencës e ka kryer në vitin 1991 po ashtu... Me shume

 • Liljana Stevanović
  Gjyqtare në Departamentin e Përgjithshëm

  Është gjyqtare në Departamentin e Përgjithshëm- Divizioni për Çështje Penale. Ka lindur me dt.12.09.1961 në Prishtinë. Shkollën fillore dhe të mesme i ka kryer në Mitrovicë, n... Me shume

 • Naim Meholli
  Gjyqtar në Departamentin Pergjithshem

  • Naim Meholli është gjyqtar i departamentit të Përgjithshëm divizioni civil në Gjykatën Themelore në Mitrovicë. Gjyqtari Naim Meholli  ka diplomuar në vitin 2007 në Universitetin e ... Me shume

 • Nurije Shala
  Gjyqtare ne departamenti e pergjithshem

  Është gjyqtare në departamentin e përgjithshëm, divizioni për kundërvajtje në Gjykatën Themelore në Mitrovicë. Gjyqtarja ka diplomuar në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishti... Me shume

 • Pranvera Ademi
  Gjyqtare në Departamentin për të Mitur

  Është gjyqtare në departamentin për të mitur në Gjykatën Themelore në Mitrovicë. Gjyqtarja Ademi ka diplomuar në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës në vitin 2000, kurse... Me shume

 • Radoslav Marković
  Gjyqtar në Departamentin për Krime të Rënda

  Është gjyqtar në Departamentin e Krimeve të Rënda. Ka lindur me 26.05.1959 në Mitrovicë. Shkollën fillore dhe të mesme i ka kryer në Mitrovicë, ndërkaq ka diplomuar në Fakultetin Jur... Me shume

 • Ragip Kadriu
  Gjyqtar në Departamentin Pergjithshem

  Është gjyqtar i departamentit të përgjithshëm, divizioni civil në Gjykatën Themelore në Mitrovicë. Gjyqtari Kadriu ka diplomuar në vitin 1980 në Fakultetin Juridik në Universitetin e Pris... Me shume

 • Ruzica Simic
  Gjyqtare në Departamentin e Përgjithshëm

  Është gjyqtare në Departamentin e Përgjithshëm – Divizioni për Kundërvajtje në Gjykatën Themelore të Mitrovicës - Dega në Zubin Potok.

  Ka diplomuar në Fakultetin Juridi... Me shume

 • Sabit Rama
  Gjyqtar në Departamentin Pergjithshem

  Është gjyqtar i departamentit të përgjithshëm, divizioni penal në Gjykatën Themelore në Mitrovicë. Gjyqtari Rama ka diplomuar në vitin 1981 në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prisht... Me shume

 • Skender Shala
  Gjyqtar në Departamentin Pergjithshem

  Është gjyqtar i departamentit të përgjithshëm, divizioni civil në Gjykatën Themelore në Mitrovicë. Gjyqtari në fjalë ka diplomuar në vitin 1987 në Fakultetin Juridik në Universi... Me shume

 • Tatijana Virijević
  Gjyqtare në Departamentin e Përgjithshëm

   Është gjyqtare në Departamentin e Përgjithshëm – Divizioni Civil. Ka lindur në Mitrovicë me datë 02.01.1963, ndërkaq jeton në Leshak - Komuna e Leposaviqit. Ka diplomuar në Fakulte... Me shume

 • Zlatica Vukašinović
  Gjyqtare në Departamentin e Përgjithshëm

  Është gjyqtare në Gjykatën Themelore të Mitrovicës në Departamentin e përgjithshëm – Divizioni Civil, Dega në Leposaviq.

   Ka lindur më 10.10.1957 në Mitrovicë. Shk... Me shume

 • Zoran Pavić
  Gjyqtar në Departamentin e Përgjithshëm

  Është gjyqtar në Departamentin e Përgjithshëm. Ka lindur në Gjilan me datë 26.02.1960. Shkollën fillore e ka kryer në Ferizaj, ku i ka përfunduar edhe dy vitet e para të shkollës se mesme... Me shume

 • Rifat Bllata
  Gjyqtar Mbikqyrës- Dega në Vushtrri

  Është gjyqtar në Departamentin e Përgjithshëm dhe mbikëqyrës i Gjykatës Themelore të Mitrovicës- Dega në Vushtrri. Ai ka diplomuar në Fakultetin Juridik, Universitetin e Prishtinës n... Me shume

 • Agron Maxhuni
  Gjyqtar

 • Besnik Feka
  Gjyqtar në Departamentin Pergjithshem

  Është gjyqtar i departamentit të përgjithshëm-divizioni civil në Gjykatën Themelore në Mitrovicë-dega në Vushtrri. Gjyqtari Feka ka diplomuar në vitin 2004 në Fakultetin Juridik, Universi... Me shume

 • Ferki Xhaferi
  Gjyqtar në Departamentin e Pergjithshem

  Është gjyqtar i departamentit të përgjithshëm, divizioni civil në Gjykatën Themelore në Mitrovicë-dega Vushtrri. Gjyqtari ka diplomuar në vitin 1990 në Fakultetin Juridik, Universitetin e Pris... Me shume

 • Hanefi Jashari
  Gjyqtar në Departamentin Pergjithshem

  Është në Departamentin e Përgjithshëm, Divizioni Penal në Gjykatën Themelore në Mitrovicë-dega në Vushtrri. Gjyqtari ka diplomuar në vitin 1985 në Fakultetin Juridik, Universitetin e Pris... Me shume

 • Izet Gërguri
  Gjyqtar

 • Liridon Maloku
  Gjyqtar në Departamentin Pergjithshem

  -03/05/2011-30/07/2012-Bashkëpunëtor profesional në Prokurorin e Qarkut në Prishtinë.

  -Nga viti 2006 e deri me 2009 i përfundoj studimet post diplomike-Master Drejtimi Penal në Universitetin e Prishtin&eu... Me shume

 • Hajrullah Aruqi
  Gjyqtar Mbikqyrës - Dega në Skenderaj

  Hajrullah Aruqi është Gjyqtar Mbikëqyrës i Gjykatës Themelore në Mitrovicë – Dega Skenderaj. Gjyqtari Mbikëqyrës ka diplomuar në fakultetin Juridik të Universitetit të Pri... Me shume

 • Avdullah Mecinaj
  Gjyqtar në Departamentin e Pergjithshem

  Është gjyqtar në Departamentin e Përgjithshëm, Divizioni Civil në Gjykatën Themelore në Mitrovicë-dega në Skenderaj. Gjyqtari ka diplomuar në vitin 1983 në Fakultetin Juridik Universiteti... Me shume

 • Gani Veseli
  Gjyqtar

  Gani Veseli i lindur me dt. 17.05.1954 është gjyqtar i departamentit të përgjithshëm si dhe udhëheqës në divizionin e kundërvajtjes në Gjykatën Themelore në Mitrovicë - Dega Skendera... Me shume

 • Mentor Hajraj
  Gjyqtar

  Është gjyqtar në departamentin e përgjithshëm, divizioni penal në Gjykatën Themelore në Mitrovicë- dega në Skenderaj..Ai ka diplomuar në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtin&eum... Me shume

 • Rafet Ismajli
  Gjyqtar në Departamentin e Pergjithshem/ Div. Kundervajtjes

  Është gjyqtar në Departamentin e Përgjithshëm, Divizioni për Kundërvajtje në Gjyakatën Themelore në Mitrovicë -dega ne Skenderaj. Ai ka diplomuar në vitin 1989, ndërsa nga viti 1989 ... Me shume