• Bashkim Hyseni
  Kryetar i Gjykatës

  Bashkim Hyseni është kryetar i Gjykatës Themelore në Ferizaj. Hyseni ka diplomuar në Universitetin e Prishtinës në vitin 2002. Provimin e jurisprudencës e përfundoi në ... Me shume

 • Sahit Krasniqi
  Gjyqtar

  Sahit Krasniqi është gjyqtar i departamentit për krime të rënda në Gjykatën Themelore në Ferizaj, si dhe nënkryetar i Gjykatës. Krasniqi ka diplomuar në vitin... Me shume

 • Adem Shabani
  Gjyqtar

  Adem Shabani, është gjyqtar në Gjykatën Themelore të Ferizajt - departamenti i pergjithshëm divizioni penal. Shabani ka diplomuar në vitin 1983 në Fakultetin Juridik – Univ... Me shume

 • Agim Maliqi
  Ish - Gjyqtar

  Mr.sc. Agim Maliqi, ka qenë gjyqtar në departamentin për krime të rënda si dhe nënkryetar i Gjykatës Themelore të Ferizajt. Maliqi, ka diplomuar në Fakultetin Juridik n... Me shume

 • Alban Beqiri
  Gjyqtar

  Alban Beqiri është gjyqtar në departamentin e përgjithshëm - divizioni civil të Gjykatës Themelore të Ferizajt. Beqiri ka diplomuar në Fakultetin Juridik të Universitet... Me shume

 • Ardian Ajvazi
  Gjyqtar

  Ardian Ajvazi është gjyqtar i departamentit të përgjithshëm në Gjykatën Themelore në Ferizaj. Ajvazi ka diplomuar në vitin 2005  në Fakulteti Juridik – Unive... Me shume

 • Bahri Salihu
  Gjyqtar

  Bahri Salihu është gjyqtar në departamentin e përgjithshëm – divizioni i kundërvajtjes të Gjykatës Themelore të Ferizajt. Salihu ka diplomuar në Fakultetin Juridi... Me shume

 • Bekim Salihu
  Gjyqtar

  Bekim Salihu është gjyqtar në departamentin e përgjithshëm – divizioni civil të Gjykatës Themelore të Ferizajt. Bekim Salihu ka diplomuar në Fakul... Me shume

 • Burhan Berisha
  Gjyqtar

  Burhan Berisha, është gjyqtar i departmentit të përgjithshëm - divizioni civil në Gjykatën Themelore Ferizaj. Berisha, ka diplomuar në Fakultetin Juridik në Universitetin Sh... Me shume

 • Burim Emërllahu
  Gjyqtar

  Burim Emërllahu është gjyqtar i departamentit të përgjithshëm - divizionit civil në Gjykatën Themelore Gjilan. Diplomoi në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës në vitin ... Me shume

 • Elmaz Zenuni
  Gjyqtar

  Mr.sc. Elmaz Zenuni është gjyqtar i departamentit të përgjithshëm – divizioni penal në Gjykatën Themelore në Ferizaj. Zenuni ka diplomuar në vitin 1979 në Fakulte... Me shume

 • Enes Mehmeti
  Gjyqtar

  Enes Mehmeti është gjyqtar i departamentit të përgjithshëm - divizioni civil, si dhe udhëheqës i departamentit të përgjithshëm në Gjykatën Themelore në F... Me shume

 • Faton Ajvazi
  Gjyqtar

  Faton Ajvazi është gjyqtar i departamentit të përgjithshëm – divizioni penal dhe civil  në Gjykatën Themelore në Ferizaj. Faton Ajvazi ka diplomuar në vitin  ... Me shume

 • Fitore Daci
  Gjyqtare

  Fitore Daci është gjyqtare në Gjykatën Themelore në Ferizaj. Daci, ka diplomuar në vitin 2002 në Fakultetin Juridik - Universitetin e Prishtinës, ndërsa provimin e jurisprud... Me shume

 • Habib Zeqiri
  Gjyqtar

  Mr.sc. Habib Zeqiri është gjyqtar në Gjykatën Themelore të Ferizajt - departamenti i përgjithshëm - divizioni civil. Zeqiri ka diplomuar në Fakultetin Juridik të Universitet... Me shume

 • Hakile Ilazi
  Gjyqtar

  Hakile Ilazi është gjyqtar në departamentin e përgjithshëm – divizioni penal të Gjykatës Themelore të Ferizajt. Hakile Ilazi ka diplomuar në Fakultetin Juridik në... Me shume

 • Hysnije Gashi
  Gjyqtare

  Hysnije Gashi është gjyqtare në departamentin për krime të rënda të Gjykatës Themelore të Ferizaj. Gashi ka diplomuar në Fakultetin Juridik të Universite... Me shume

 • Ibrahim Idrizi
  Gjyqtar

  Ibrahim Idrizi është gjyqtar dhe udhëheqës në departamentin për krime të tënda, në Gjykatën Themelore në Ferizaj. Idrizi ka diplomuar në vitin 1983&... Me shume

 • Ilir Bytyqi
  Gjyqtar

  Ilir Bytyqi është gjyqtar në departamentin e përgjithshëm - divizioni penal të Gjykatës Themelore të Ferizajt. Ilir Bytyqi ka diplomuar në Fakultetin Juridike të Univer... Me shume

 • Imri Sejda
  Gjyqtar

  Imri Sejda është gjyqtar i departamentit të përgjithshëm si dhe udhëheqës i divizionit kundërvajtjes në Gjykatën Themelore në Ferizaj. Imri Sejda ka diplomuar n&eu... Me shume

 • Kadrije Goga Lubishtani
  Gjyqtare

  Kadrije Goga Lubishtani është gjyqtar i departamentit për të mitur në Gjykatën Themelore në Ferizaj. Goga Lubishtani ka diplomuar në vitin 2001 në Fakultetin Juridik –... Me shume

 • Mirlinda Bytyqi Rexhepi
  Gjyqtare

  Mr.sc Mirlinda Bytyqi Rexhepi është gjyqtare e depatamentit të përgjithshëm - divizioni civil në Gjykatën Themelore në Ferizaj. Bytyqi Rexhepi, ka diplomuar në vitin 2005 n&... Me shume

 • Misin Frangu
  Gjyqtar

  Misin Frangu është gjyqtar në departamentin e përgjithshëm – divizioni civil të Gjykatës Themelore të Ferizajt. Gjyqtari Misin Frangu ka diplomuar në Fakultetin J... Me shume

 • Musa Konxheli
  Gjyqtar

  Musa Konxheli është gjyqtar mbikqyrës në Gjykatën Themelore në Ferizaj - Dega në Shtërpcë dhe gjyqtar në departamentin për krime të rënda. Musa Konxheli ... Me shume

 • Mustaf Tahiri
  Gjyqtar

  Mustaf Tahiri është gjyqtar në departamentin e përgjithshëm - divizioni penal në Gjykatën Themelore në Ferizaj. Ka diplomuar në Universitetin e Prishtinës - Fakulteti J... Me shume

 • Nazife Beqiri
  Gjyqtare

  Nazife Beqiri është gjyqtare në departamentin e përgjithshëm – divizioni kundërvajtës  të Gjykatës Themelore të Ferizajt. Beqiri ka diplomuar në fakulte... Me shume

 • Musa Konxheli
  Gjyqtar mbikëqyrës në Gjykates Themelore të Ferizajt - Dega në Shtërpcë

  Musa Konxheli është gjyqtar mbikqyrës në Gjykatën Themelore në Ferizaj - Dega në Shtërpcëj. Musa Konxheli ka diplomuar në vitin 1990 në Fakultetin Juridik – ... Me shume

 • Adem Shabani
  Gjyqtar

 • Bersim Shaipi
  Gjyqtar

 • Enes Mehmeti
  Gjyqtar

  Enes Mehmeti është gjyqtar i departamentit të përgjithshëm - divizioni civil, si dhe udhëheqës i departamentit të përgjithshëm në Gjykatën Themelore në Ferizaj, njëkohësish... Me shume

 • Servet Morina
  Ish-Gjyqtare

  Servet Morina është gjyqtare në departamentin e përgjithshëm - divizioni për kundërvajtje të Gjykatës Themelore të Ferizajt - Dega në Shtërpcë. Morina ka... Me shume

 • Zajrete Muhaxheri
  Gjyqtare mbikëqyrëse në Gjykatën Themelore në Ferizaj - Dega Kaçanik

  Zajrete Muhaxheri është gjyqtare mbikëqyrëse në Gjykatën Themelore në Ferizaj - Dega në Kaçanik. Muhaxheri ka diplomuar në fakultetin juridik -  Universitetin e ... Me shume

 • Burim Çaka
  Gjyqtar

  Burim Çaka, është gjyqtar në Gjykatën Themelore Ferizaj dega në Kaçanik. Çaka, ka diplomuar në Fakultetin Juridik në Universitetin Shtetëror të Tetov&eu... Me shume

 • Riza Livoreka
  Gjyqtar

  Riza Livoreka është gjyqtar në Gjykatës Themelore në Ferizaj - Dega në Kaçanik. Livoreka ka diplomuar në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës në viti... Me shume

 • Shabi Idrizi
  Gjyqtar

  Shabi Idrizi është gjyqtar i departamentit të përgjithshëm – divizioni penal  në Gjykatën Themelore në Ferizaj – Dega Kaçanik. Idrizi ka diplomuar në... Me shume