• Vaton Durguti
  Kryetar i Gjykatës

  Vaton Durguti, është gjyqtar i departamentit të Krimeve të Rënda dhe njëkohësisht, Kryetar i Gjykatës Themelore në Gjakovë. Gjyqtari ka diplomuar në vitin 2002 në UP-Fakulteti Juridik n&e... Me shume

 • Afijete Sada-Gllogjani
  Gjyqtar

  Afijete Sada-Glogjani, është gjyqtare në Gjykatën Themelore Gjakovë, Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil.

  E diplomuar në vitin 1986 në Universitetin e Prishtinës. Provimin e jurisp... Me shume

 • Ahmet Idrizaj
  Gjyqtar

  Ahmet Idrizaj, është Gjyqtar në Gjykatën Themelore në Gjakovë- Departamenti i Përgjithshëm- Divizioni Civil. Gjyqtari Idrizaj ka diplomuar ne Fakultetin Juridik Universiteti i Prishtinës  në v... Me shume

 • Besarta Doli
  Gjyqtare

  __________ është gjyqtar i departamentit të __________ si dhe udhëheqës i divizionit ____ në Gjykatën Themelore në _____. Gjyqtari ______ ka diplomuar në vitin ____ në _____________. Ai kreu provim... Me shume

 • Besnik Bislimaj
  Gjyqtar

  Besnik Bislimaj, është Gjyqtar në Gjykatën Themelore në Gjakovë- Departamenti i Përgjithshëm- Divizioni Civil, ka diplomuar në vitin 2007, në Universitetin e Prishtinës - Faku... Me shume

 • Diana Sina
  Gjyqtare

  Diana Sina është Gjyqtare në Departamentit e përgjithshëm në Gjykatën Themelore në Gjakovë, ka diplomuar në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtin&eum... Me shume

 • Drilon Haraçia
  Gjyqtar

  Drilon Haraçia, është gjyqtar në departamentit e përgjithshëm - divizioni civil dhe anëtar i trupit gjykues për krime të renda në Gjykatën Theme... Me shume

 • Gezim Pozhegu
  Gjyqtar

  Gjyqtari Gëzim Pozhegu, është Gjyqtar në Gjykatën Themelore Gjakovë, në Departamentin e Krimeve të Rënda, ka diplomuar në Fakultetin Juridik, në Universitetin e Prishtinës, në vitin ... Me shume

 • Iliriana Hoti
  Gjyqtare

  Ilirjana Hoti është gjyqtare e departamentit të Përgjithshëm në Gjykatën Themelore në Gjakovë. Gjyqtarja Ilirjana Hoti ka diplomuar në vitin 1981,në Fakultetin Juridik në Prishtinë. ... Me shume

 • Malsor Kryeziu
  Gjyqtar

   Malsor Kryeziu, është gjyqtar në Departamentin e përgjithshëm-Divizioni civil, të Gjykatës Themelore në Gjakovë. Gjyqtari ka diplomuar në Fakulte... Me shume

 • Manduhije Syla
  Gjyqtare

  Manduhije Syla, është gjyqtare në Gjykatën Themelore në Gjakovë -Departamenti i Përgjithshëm –Divizioni për Kundërvajtjes, ka kryer Fakultetin Juridik në Uni... Me shume

 • Mentor Bajraktari
  Gjyqtar

  Mentor Bajraktari, është Gjyqtar në Gjykatën Themelore në Gjakovë - Departamenti i Përgjithshëm - Divizioni Penal. Gjyqtari ka diplomuar në vitin 2007 n&eum... Me shume

 • Myfera Hoxha
  Gjyqtare

  Myfera Hoxha  është gjyqtare në Departamentin e përgjithshëm –divizioni i kundërvajtjes në Gjykatën Themelore në Gjakovë. Gjyqtarja Hoxha  ka diplomuar në Fakultetin Juridik ,n... Me shume

 • Nikollë Komani
  Gjyqtar

  Nikollë Komani, është gjyqtar i departamentit të Krimeve të Rënda në Gjykatën Themelore në Gjakovë. Gjyqtari ka diplomuar në vitin 2002 në UP-Fakulteti Juridik në Prishtinë .Ai ... Me shume

 • Shaqir Zika
  Gjyqtar

  Shaqir Zika, është gjyqtar në Departamentin e Krime të Rënda në Gjakovë. Gjyqtari  Shaqir Zika, ka diplomuar në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës në vitin 1984. Praktiken P... Me shume

 • Jonuz Bugari
  Gjyqtar Mbikëqyrës

  Jonuz Bugari është gjyqtar ne Gjykaten Themelore Gjakove - Dega Rahovec, departamenti i Pergjithshem - Divizioni Civil. 

  Ka diplomuar ne vitin 1983, prane Fakultetit Juridik ne Universitetitn e Beogradit. Po ashtu edhe provi... Me shume

 • Agim Metbala
  Gjyqtar

  Agim Metbala eshte Gjyqtar ne Departamentin e Pergjithshem Divizioni Civil prane Gjykates Themelore ne Gjakove dega Rahove.

  Gjyqtari Agim Metbala ka diplomuar ne tetor te vitit 1976, prane Universitetit te Prishtinen ne Fakultetin Judidik.... Me shume

 • Betim Behluli
  Gjykates

  Betim Behluli është gjyqtar në Gjykatën Themelore në Gjakovë, dega në Rahovec, ka diplomuar në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës në vitin 2008 ndërsa në studimet posdi... Me shume

 • Flamur Hasku
  Gjyqtar

  Gjyqtari Flamur Hasku eshte Gjyqtar i Departamentit te pergjithshem te Divizionit Kundervajtes ne Gjykaten Themlore ne Gjakove - Dega Rahovec.

  Gjyqtari Flamur Hasku ka diplomuar ne vitin 1980 ne Fakultetin Juridik ne Prishtine, ai kre... Me shume

 • Ilir Rashkaj
  Gjyqtar

  Gjyqtari Ilir Rashkaj - Gjyqtar ne Gjykaten Themelore ne Gjakove dega Rahovec/ DEP. i Pergjithshem /Divizioni Penal.

  Ka dilomuar ne Universitetin e Prishtines Fakulteti Jurdik ne vitin 2003, kurse provimin e Judikatures a ka perdunduar ne ... Me shume

 • Mizahir Shabani
  Gjyqtar

  Gjyqtari Mbikqyres Mizahir Shabani eshte Gjyqtar ne Gjykaten Themelore ne Gjakove dega Rahovec ne departametin e pergjithshem Penal, ka diplomuar ne Fakultetin Juridik te Prishtines ne vitin 1988 kurse provimin e Judikatures e perfundoi ne vitin 2... Me shume

 • Lulzim Pacarizi
  Gjyqtar Mbikëqyrës

  Lulzim Paçarizi është gjyqtar në Departamentin e Përgjithshëm të Gjykatës Themelore Gjakovë dega Malishevë, ka diplomuar në Fakultetin Juridik pranë Universitetit të Prishtinë... Me shume

 • Haki Kryeziu
  Gjyqtar

  Haki Kryeziu, është gjyqtar në Gjykatën Themelore në Gjakovë-Dega në Malishevë-Departamenti I Përgjithshëm. Ka diplomuar në vitin 1979, në Fakultetin Juridik të Universitetit të... Me shume

 • Lutfi Shala
  Gjyqtar

  Lutfi Shala, është gjyqtar në Departamentin e përgjithshëm në Gjykatën Themelore në Gjakovë dega në Malishevë. Gjyqtari Shala ka diplomuar në Fakultetin Jurid... Me shume

 • Nehat Qelaj
  Gjyqtar

  Nehat Qelaj, është gjyqtar i Departamentit të përgjithshëm i Divizionit civil në Gjykatën Themelore në Gjakovë, dega në Malishevë. Diplomoi në vitin 2008 në Universitetin e Prishtin&... Me shume

 • Njazi Morina
  Gjykates

 • Shaqir Mazreku
  Gjyqtar

  Shaqir Mazreku, është gjyqtar në Departamentin e Përgjithshëm – Divizioni e Kundër... Me shume