Lista e vendimeve Të gjitha gjykatat
Numri i rastit Data Gjykatesi
PML-Pml.nr.75/2016 30/03/2016 Avdi Dinaj Shkarko
PML-Pml.nr.78/2016 07/04/2016 Avdi Dinaj Shkarko
PML-Pml.nr.87/2016 07/04/2016 Avdi Dinaj Shkarko
PML-PML.nr.93/2016 28/04/2016 Avdi Dinaj Shkarko
PML-PML.nr.97/2016 28/04/2016 Avdi Dinaj Shkarko