Lista e vendimeve Të gjitha gjykatat
Numri i rastit Data Gjykatesi
C-ASC-09-0106 07/08/2011 Sahit Sylejmani Shkarko
C-ASC-10-0083 05/07/2012 Sahit Sylejmani Shkarko
A-ASC-11-0104 21/11/2013 Sahit Sylejmani Shkarko
C-AC-II-12-0083 27/08/2014 Sahit Sylejmani Shkarko
C-AC-I-14-0078 12/09/2014 Sahit Sylejmani Shkarko