Lista e vendimeve Të gjitha gjykatat
Numri i rastit Data Gjykatesi
PAKR-476/2013 22/05/2014 Mejreme Memaj Shkarko
PAKR-465/2013 09/09/2014 Mejreme Memaj Shkarko
PAKR-422/2013 30/10/2014 Xhevdet Abazi Shkarko
CA-2040/2013 17/02/2016 Qerim Ademaj Shkarko
PAKR-93/2016 15/06/2016 Fillim Skoro Shkarko