Lista e vendimeve Të gjitha gjykatat
Numri i rastit Data Gjykatesi
A-A.nr.1449/2014 30/08/2016 Hajriz Hoti Shkarko
A-A.nr.671/14 30/08/2016 Ramush Bardiqi Shkarko
PKR-PKR.nr.264/2014 19/10/2016 Valon Kurtaj Shkarko
PKR-PKR.nr.1148/13 03/11/2016 Suzana Çerkini Shkarko
PKR-PKR.nr.1137/13 03/11/2016 Suzana Çerkini Shkarko