Lista e vendimeve Të gjitha gjykatat
Numri i rastit Data Gjykatesi
P-453/16 05/08/2016 Avdirrahman Gashi Shkarko
A-A.nr.671/14 30/08/2016 Ramush Bardiqi Shkarko
PKR-PKR.nr.264/2014 19/10/2016 Valon Kurtaj Shkarko
EN-EK.nr.198/2015 03/11/2016 Asllan Krasniqi Shkarko
A- A.nr.1784/14 03/11/2016 Krenar Berisha Shkarko