Lista e vendimeve Të gjitha gjykatat
Numri i rastit Data Gjykatesi
C-341/08 13/11/2013 Binak Duqi Shkarko
C-343/2007 24/03/2014 Bujar Muzaqi Shkarko
P-686/14 21/11/2014 Gazmend Bahtiri Shkarko
C-199/11 04/12/2014 Binak Duqi Shkarko
PKA-51/11 13/02/2015 Gazmend Bahtiri Shkarko