Lista e vendimeve Të gjitha gjykatat
Numri i rastit Data Gjykatesi
PKR-P.nr.4/16 25/11/2016 Lumturije Muhaxheri Shkarko
PKR-P.nr.17/16 25/11/2016 Lumturije Muhaxheri Shkarko
PKR-P.nr..403/13 25/11/2016 Lumturije Muhaxheri Shkarko
PKR-P.nr.12/16 25/11/2016 Lumturije Muhaxheri Shkarko
P-P.nr. 594/13 29/12/2016 Kreshnik Radoniqi Shkarko