Lista e vendimeve Të gjitha gjykatat
Numri i rastit Data Gjykatesi
PKR-30/15 11/07/2016 Ajser Skenderi Shkarko
P-1403/15 11/07/2016 Teuta Krusha Shkarko
PKR-69/15 16/08/2016 Ajser Skenderi Shkarko
C-420/09 16/08/2016 Valon Totaj Shkarko
PM-190/14 16/08/2016 Kymete Kicaj Shkarko