Lista e vendimeve Të gjitha gjykatat
Numri i rastit Data Gjykatesi
PKR-30/15 11/07/2016 Ajser Skenderi Shkarko
P-1403/15 11/07/2016 Teuta Krusha Shkarko
C-420/09 16/08/2016 Valon Totaj Shkarko
C-146/10 16/08/2016 Valon Totaj Shkarko
C-28/15 16/08/2016 Valon Totaj Shkarko