Lista e vendimeve Të gjitha gjykatat
Numri i rastit Data Gjykatesi
PKR-nr. 120/2012 19/06/2012 Afrim Shala Shkarko
PKR-nr. 610/2013 14/04/2014 Afrim Shala Shkarko
PKR-nr. 701/2013 07/05/2014 Afrim Shala Shkarko
PKR-nr. 68/2014 12/06/2014 Afrim Shala Shkarko
PKR-nr. 704/2013 01/08/2014 Afrim Shala Shkarko