Lista e vendimeve Të gjitha gjykatat
Numri i rastit Data Gjykatesi
P-P.nr. 202/2015 20/03/2017 Avni Mehmeti Shkarko
P-P.nr. 276/2015 20/03/2017 Avni Mehmeti Shkarko
P-P.nr. 119/2015 20/03/2017 Burim Ademi Shkarko
P-P.nr. 208/2015 20/03/2017 Pranvera Ademi Shkarko
C-C.nr. 814/2013 20/03/2017 Skender Shala Shkarko