Lista e vendimeve Të gjitha gjykatat
Numri i rastit Data Gjykatesi
C-583/05 27/11/2012 Enes Mehmeti Shkarko
PKR-9/13 19/04/2013 Agim Maliqi Shkarko
PKR-5/13 31/10/2013 Agim Maliqi Shkarko
PKR-215/13 22/01/2014 Bashkim Hyseni Shkarko
C-712/13 29/01/2014 Ardian Ajvazi Shkarko