Lista e vendimeve Të gjitha gjykatat
Numri i rastit Data Gjykatesi
P-147/06 25/03/2009 Bashkim Hyseni Shkarko
P-293/2008 31/03/2010 Agim Maliqi Shkarko
P-247/08 25/06/2010 Bashkim Hyseni Shkarko
C-583/05 27/11/2012 Enes Mehmeti Shkarko
PKR-9/13 19/04/2013 Agim Maliqi Shkarko