Lista e vendimeve Të gjitha gjykatat
Numri i rastit Data Gjykatesi
PKR-9/13 19/04/2013 Agim Maliqi Shkarko
PKR-5/13 31/10/2013 Agim Maliqi Shkarko
PKR-215/13 22/01/2014 Bashkim Hyseni Shkarko
PKR-10/13 18/02/2014 Agim Maliqi Shkarko
PKR-1/13 02/03/2014 Agim Maliqi Shkarko