Lista e vendimeve Të gjitha gjykatat
Numri i rastit Data Gjykatesi
C-26/15 08/11/2016 Ahmet Idrizaj Shkarko
PN-395/15 08/11/2016 Diana Sina Shkarko
PKR-76/2016 08/11/2016 Shaqir Zika Shkarko
PKR-34/15 10/11/2016 Gezim Pozhegu Shkarko
C-111/16 15/11/2016 Afijete Sada-Gllogjani Shkarko