Caktim paraburgimi ndaj te pandehurve B.P., V. P. dhe Gj.P. për veprën penale vrasje e rëndë
24/07/2017
Caktim paraburgimi ndaj te pandehurve B.P., V. P. dhe Gj.P. për veprën penale vrasje e rëndë

Pejë, 24 korrik 2017 – Gjykata Themelore në Pejë ka aprovuar kërkesën e Prokurorisë Themelore të Pejës, mbi caktimin e masës së paraburgimit ndaj të pandehurve B.P., V. P. dhe Gj. P.

“Me datë 21.07.2017 rreth orës 21:30 min, ne fsh. Kosuriq K- Pejës, në pyllin mbi fsh. Kosuriq i cili është prone e te pandehurve për shkak te një mosmarrëveshje te atë qasshme te pandehurit me dashje kane privuar nga jeta tani te ndjerët vëllezërit R. B. Dhe A.B.,  ashtu qe derisa te ndjerët rreth orës 21:00  ishin nisur se bashku me shokun e tyre njehë rit edhe dëshmitarin J. G. me dy qerre me kuaj për ne pyll te huaj prone tani e te pandehurve,  me qellim  për te prerë drunj,  dëshmitari J. se bashku me viktimën R.  hyjnë ne pyll duke i lënë qerret me kuaj ne afërsi te pyllit. Pasi te njëjtit nuk vërejnë asgjë viktima R. I thotë dëshmitarit J. Te shkoj e te marr qerren dhe viktimën A. Dëshmitari J. është nisur te marr qerren ka dëgjuar R. duke biseduar me dike ku me pas ne drejtim te R. niset edhe viktima A. I cili iu është drejtuar te pandehurve me fjalët  “ kush hamami jeni ju” ne atë moment te pandehurit B.P., V. P. dhe Gj.P.   me armë te panjohura shkrepin tre fishek ne drejtim te viktimave A. dhe R. duke vazhduar te gjuajnë edhe disa here duke i privuar nga jeta, pastaj dëshmitari J. ka filluar te ik nga vendi i ngjarjes, te pandehurit kane gjuajtur me arme edhe ne drejtim te tij.

Me këto veprime të pandehurit B.P., V. P. dhe Gj. P. dyshohen  se si bashkë kryes kanë kryer veprën penale “te vrasjes së rëndë” nga neni 179 par. 1 pika 1.11 e lidhur me nenin 31 te KPK-së.

Të pandehurve masa e  paraburgimit do t’iu llogaritet nga data 22.07.2017 deri me datë 22.08.2017.

Palët kanë të drejtën e ankesës ndaj këtij vendimi në Gjykatën e Apelit.