Njoftim për kandidatin për pozitën Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional
23/10/2017
Ju njoftojmë se në konkursin (e brendshëm) e shpallur nga Gjykata Themelore në Ferizaj Nr. 05/2017, datë 26.09.2017 për pozitën Zyrtar i Lartë për Bashkepunim Profesional në Gjykatën Themelore në Ferizaj - Dega në Shtërpcë për 1 (një) pozitë, kanë aplikuar gjithsejtë tre (3) kandidatë.

Nga Komisioni Përzgjedhës, konform kritereve të përcaktuara janë përzgjedhur tre (3) kandidatë për listën e ngushtë. Testit me shkrim dhe me gojë, iu kanë nënshtruar të tre kandidatët më datë 19.10.2017.

Ju njoftojmë se kandididatët për pozitën e lartë cekur kanë arritur numrin e pikëve si më poshtë 

 

  1. Ivana Milenkovic_____________________________________428 pikë.
  2. Isuf Bajraliu        _____________________________________ 397.5 pikë.
  3. Ganimete Avdiu  _____________________________________ 392.5 pikë

 

Me respekt,

/Njoftim per kandidatin e perzgjedhur per poziten Zyrtar i  Lartë për Bashkëpunim profesional