Seancë gjyqësore e simuluar nga praktikantët e Gjykatës Themelore të Gjilanit
29/11/2017
Në vazhdim mund të ndiqni një seancë gjyqësore të simuluar nga praktikantët e gjeneratës 2016/17 të Gjykatës Themelore të Gjilanit, të cilët me vet iniciativën e tyre e kanë realizuar këtë seancë gjyqësore.

Qëllimi i kësaj seance gjyqësore të simuluar ka qenë që studentët dhe i gjithë publiku të mësojnë më shumë rreth mbajtjes së një seance gjyqësore. 

Për më shumë ndiqeni videon:

https://www.youtube.com/watch?v=esIeQhq5fTo