KGJK-ja merr vendim që të shpallë konkurs për dhjetë gjyqtarë të Gjykatës së Apelit
22/01/2018
Prishtinë, 22.01.2018- Gjykata e Apelit e Kosovës, ka marrë njoftimin se Këshilli Gjyqësor, i është përgjigjur pozitivisht kërkesës së kryetarit Hasan Shala, për shtimin e numrit të gjyqtarëve në këtë institucion.

Kështu,  në mbledhjen e  mbajtur të premten, më 19.01.2018, KGJK-ja,  ka marrë vendim që të shpallë konkurs për dhjetë gjyqtarë.

Duke e mirëpritur këtë vendim, Gjykata e Apelit, shpreson se procedurat për rekrutimin e tyre do të kryhen sa më shpejt që është e mundur, pasi që nevoja për ta është tejet e madhe.

Gjykata e Apelit si gjykata e shkallës se dytë,  në vazhdimësi ka qenë e ngarkuar më një numër jashtëzakonisht të madh të lëndëve, ku vetëm në vitin 2017,  ka pasur në punë mbi 24 mijë të tilla, prej te cilave 11 mijë të trashëguara nga vitet paraprake. Nëse këtë numër e pjesëtojmë me atë të gjyqtarëve, që janë 35, i bije që secili nga ta ka pasur në sirtarë rreth 700 lëndë.

Gjykata e Apelit do të angazhohet pa reshtur, që t’i rris kapacitet e saja, në mënyrë që qytetarëve t’u ofrohet qasje në drejtësi në kohë sa më të arsyeshme.