Gjykata Themelore e Prizrenit shpall aktgjykim dënues
13/02/2018

PRIZREN, 12.02. 2018 - Gjykata Themelore e Prizrenit, Departamenti i Krimeve të Rënda shpalli aktgjykim dënues ndaj të akuzuarve:

1.I akuzuari me iniciale T.K. nga Prizreni, për shkak të veprës penale, organizimi i skemave piramidale dhe bigjozit të paligjshem nga neni 300 paragrafi 1 i KPRK-së, si bashkekryers i shqiptohet dënimi me burgim në kohëzgjatje pre 2 (dy) vjet e 3 (tre) muaj.

I akuzuari me iniciale K.K. nga Prizreni për veprën penale fajdeja nga neni 343 paragrafi 3 të KPRK-së i shqiptohet dënimi me burgim në kohëzgjatje prej 3 (tri) vjet,si dhe vepren penale armembajtje pa leje nga neni 374 parag.1 te KPRK-se i shqiptohet denimi me gjob në shumen prej 1.500 (njemije e pesqind )euro.

I akuzuari me iniciale B.B.nga Prizreni per vepren penale detyrim nga neni 267 parg.1 i KPRK-se i shqiptohet denimim me burgim ne kohezgjatje prej 2 (dy) vite e 5 (pese) muaj.

Iakuzuari me iniciale B.A. nga Prizreni per vepren penale detyrim nga neni 267 parag.2 i KPRK-se i shqiptohet denimi me burgim ne kohezgjatje prej 2 (dy) vite e 5(pese) muaj.

I akuzuari me iniciale Gj.K. nga Prizreni per vepren penale fajdeja nga neni 343 parag.1. i KPRK-se, i shqiptohet denimi me burgim ne kohezgjatje prej 8 (tete) muaj.

I akuzuari me iniciale Gj.K nga Prizreni per vepren penale organizim i skemave piramidale dhe bigjozit te paligjshem nga neni 300 parag.1 i KPRK-se i shqiptohet denimi me burgim ne kohzgjatje prej 2 (dy) vite e 5 (pese) muaj.

E akuzuara me iniciale Z.U. per vepren penale fajdeja nga neni 343 parag. i KPRK-se, i shqiptohet denimi me burgim ne kohezgjatje prej 6 (gjashte) muaj.

I akuzuari me iniciale G.K. nga Prizreni per vepren penale fajdeja nga neni 343 parag.1. i KPRK-se, i shqiptohet denimi me burgim ne kohezgjatje prej 5 (pese) muaj.

I akuzuari me iniciale E.L. per vepren penale organizimi i skemave piramidale dhe bigjozit te paligjshem nga neni 300 parag.1 i KPRK-se, i shqiptohet denimi me burgim ne kohezgjatje prej 6 (gjashte) muaj.

Iakuzuari me iniciale H.K. per vepren penale organizimi i skemave piramidale dhe bigjozit te paligjshem nga neni 300 parag 1 te KPRK-se, i shqiptohet denimi me burgim ne kohzgjatje prej 6 (gjasht) muaj.

Te akuzuarit me iniciale R.F.dhe S.K LIROHEN nga akuza per vepren penale organizimi i skemave piramidale dhe bigjozit te paligjshem nga neni 300 parag.1 i KPRK-se, pasiqe nuk eshte vertetuar se te njejtin kan kryer vepren penale per te cilen akuzohen.