Lista e kandidatëve që kanë kaluar testin më shkrim
08/05/2018
Lista e kandidatëve të cilët e kanë kaluar testin me shkrim, të mbajtur më 27.04.2018, për pozitën Zyrtar Ligjor, sipas konkursit të Gjykatës së Apelit Nr. 03/2018, të shpallur më 24.03.2018.

Kandidatët do të njoftohen për kohen dhe vendin e mbajtjes se intervistës më gojë, brenda një periudhe të shkurtër.

Shkarko listen:  

/GetDocument/9857