Lista shtesë e kandidatëve që kanë kaluar testin më shkrim
10/05/2018
Komisioni për Rekrutim, ka gjetur se kandidatët në vijim, e kanë kaluar testin më shkrim të mbajtur më 27.04.2018, për pozitën Zyrtar Ligjor, sipas konkursit të Gjykatës së Apelit Nr. 03/2018, të shpallur më 24.03.2018. Më këtë kanë fituar të drejtën që të ftohen në intervistë.

Shkarko listen :/GetDocument/9922