Raportet statistikore individuale të gjyqtarëve të Gjykatës së Apelit
10/01/2019
Me qellim të rritjes se transparencës dhe për hire të interesit publik, kryetari i Gjykatës së Apelit z. Hasan Shala, ka vendosur të publikoj raportet individuale të gjyqtarëve, lidhur më numrin e lëndëve të zgjidhura. Në këto raporte, mund të shihni se kush sa lëndë ka kryer gjatë tërë vitit.