Një (1)muaj caktohet masa e arrestit shtëpiak
11/02/2019

PRIZREN – 11.02.2019 - Gjykata Themelore e Prizrenit, Departamenti për të Mitur, duke vendosur sipas kërkesës së Prokurorisë Themelore të Prizrenit për caktimin e masës së paraburgimit, Gjykata ka caktuar masën e arrestit shtëpiak në kohë zgjatje prej një (1) muaji ndaj të miturit me iniciale I.S. nga fshati Zaplluzhë, Komuna e Dragashit, për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale, blerja, posedimi, shpërndarje ose shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge nga neni 273 par.2. të KPRK-së. Masa e arrestit shtëpiak do të llogaritet prej datës 08.02.2019 e cila do të zgjasë deri me datën 08.03.2019.

Nga shkresat e lëndës rrjedhë dyshim i bazuar se në ditën kritike me datën 08.02.2019 rrethe orës 10:20 minuta, në fshatin Zaplluzh, KK Dragash, i mituri pa autorizim posedon dhe shet substanca psikotrope të dyshuar të llojit marihuan, të cilat janë shpallur me ligj si narkotik,në atë mënyrë që pas një kontrolli të shtëpisë së të miturit nga ana e policisë është gjetur në garazhin e shtëpisë substanca psikotrope e dyshuar si marihuan në sasi prej 130.84 gram, e mbështjellë në paketim me mbishkrimin Malësia.