Lista e kandidatëve të cilët kanë kaluar testin me shkrim për pozitën: "Zyrtar i IT-së".
20/02/2019
Lista e kandidatëve të cilët kanë kaluar testin më shkrim për pozitën: “Zyrtar i IT”- së, sipas konkursit të shpallur në bazë të konkursit nr.03/2019, të datës 06.02.2019. Testi me gojë do të mbahet të premten më 22.02.2019.