Gjykata Themelore Mitrovicë së bashku me degët e saj Vushtrri dhe Skenderaj pranon 48 praktikantë për vitin 2017.
17/01/2017
Në Gjykatën Themelore Mitrovicë dhe në degët Vushtrri dhe Skenderaj me dt. 16.01.2017 kanë filluar punën praktike gjithësejt 48 praktikantë.

U.D Kryetari i Gj. Th. Mitrovicë z.Ali Kutllovci së bashku me Administratorën e Gjykatës znj.Lumnije Surdulli, kanë mirëpritur pranimin dhe fillimin e punës së këtyre praktikantëve.

U.D Kryetari i Gj. Th. Mitrovicë z.Ali Kutllovci ka potencuar se do të mundohet dhe do të jetë në kontakt të vazhdueshëm me USAID-në dhe UNDP-në që të siguroj edhe këtë vitë ndonjë pages për praktikantët, siq i ka siguruar nga dy paga për secilin praktikantë në vitin e kaluar 2016.