29/01/2016
Takim pune
Kryetari i Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme, Mr.sc. Sahit Sylejmani, priti sot në një takim pune ish Kryetarin ndërkombëtarë të Dhomës së Posaçme dhe aktualisht këshilltarin ligjor të CPCC European External Action Service z. Richard Winkelhofe ... Me shume
29/01/2016
Takim Pune
Kryetari i Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme, Mr.sc. Sahit Sylejmani, priti sot në njëtakim pune një grup të ekspertëve të ngarkuar për të realizuar projektin për hartimin e komentarit të ligjit të Dhomës së Posaçme dhe shtojcës së tij ... Me shume