14/09/2018
Kthehet në rivendosje çështja ndaj 39 të pandehurve
Prishtinë, 14.09.2018 – Gjykata e Apelit e Kosovës, duke vendosura sipas ankesave, e ka anuluar aktvendimin e Gjykatës Themelore në Pejë, të datës 30.03.2018, me anë të te cilit ishin refuzuar si të pa bazuara, kërkesat e avokatëve mbrojtës për hudhj ... Me shume
07/09/2018
Gjykata e Apelit e Kosovës vendos lidhur me kompetencën lëndore, në çështjet penale kundër A.G. dhe të pandehurve tjerë
Prishtinë, 07.09.2018 - Gjykata e Apelit e Kosovës e ka aprovuar si të bazuar ankesën e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës në rastin e A.G. dhe të pandehurve tjerë. ... Me shume
17/08/2018
Anulohet aktgjykimi në rastin e tre të miturve
Prishtinë, 16.08.2018 - Gjykata e Apelit e Kosovës, duke vepruar sipas ankesave, e ka anuluar aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë, të datës 16.04.2018, në rastin e të miturve G.H., R.G., dhe L.Ll. Çështja i është kthyer të njëjtës gjykatë n ... Me shume
17/08/2018
Refuzohen ankesat e G.B. dhe tredhjet e tetë të akuzuarve tjerë, për hudhje të aktakuzës dhe kundërshtim te provave
Prishtinë, 17.08.2018 - Gjykata e Apelit e Kosovës, duke vendosur sipas ankesave, e ka lënë në fuqi aktvendimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë, të datës 30.05.2018, me anë të te cilit janë refuzuar si të pa bazuara kërkesat e tredhjet e nëntë ë t ... Me shume
16/08/2018
Mbetet në fuqi masa e paraburgimit kundër një te dyshuari për kanosje
Prishtinë, 16.08.2018 - Gjykata e Apelit e Kosovës, e ka refuzuar si të pa bazuar ankesën e avokatit mbrojtës kundër caktimit të masës së paraburgimit prej një muaji, për të dyshuarin A.B. ... Me shume
15/08/2018
Mbetet në fuqi masa e paraburgimit kundër të dyshuarit P.N.
Prishtinë, 15.08.2018 - Gjykata e Apelit e Kosovës, e ka refuzuar si të pa bazuar ankesën e avokatit mbrojtës kundër caktimit të masës së paraburgimit prej një muaji, për të dyshuarin P.N. ... Me shume
02/08/2018
Mbetet në fuqi masa e paraburgimit kundër 4 të pandehurve
Prishtinë, 02.08.2018 - Gjykata e Apelit e Kosovës, i ka refuzuar si të pa bazuara ankesat e avokatëve mbrojtës, kundër caktimit të masës së paraburgimit prej një muaji, ndaj katër të pandehurve. ... Me shume
02/08/2018
Të akuzuarit N.K. i ndërpritet masa e paraburgimit
Prishtinë, 02.08.2018 - Gjykata e Apelit e Kosovës, e ka ndërprerë masën e paraburgimit ndaj të akuzuarit N.K. ... Me shume
16/07/2018
Mbetet në fuqi aktakuza kundër D.T.
Prishtinë, 16.07.2018 - Gjykata e Apelit e Kosovës, duke vendosur sipas ankesave, e ka lënë në fuqi aktvendimin e Gjykatës Themelore në Prizren, të datës 14.06.2018, me anë të te cilit ishin refuzuar si e pa bazuar ankesa e të pandehurit D.T. për hud ... Me shume
13/07/2018
Shala: Gjykata e Apelit për gjashtë muaj, ka zgjidhur mbi gjashtë mijë lendë
Kryetari i Gjykatës së Apelit Hasan Shala, ka thënë se institucioni që ai drejton ka shtuar dukshëm efikasitetin në gjysmën e parë këtij viti. ... Me shume