14/06/2017
Të akuzuarës V.B. i vërtetohet dënimi për korrupsion
Prishtinë, 14 qershor 2017 – Gjykata e Apelit e Kosovës ka refuzuar si të pa bazuara ankesat e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovë dhe avokatit mbrojtës në çështjen e të akuzuarës V.B., duke vërtetuar kështu aktgjykimin e Gjykatës Themelore ... Me shume
12/06/2017
Është anuluar procedura e rekrutimit për pozitën "Referent i lartë"
Vendimin e gjeni në këtë link: ... Me shume
06/06/2017
Mbetet në fuqi aktakuza kundër katër të akuzuarve
Gjykata e Apelit e Kosovës e ka lënë në fuqi aktakuzën kundër katër të akuzuarve për veprën penale: “Kryerje e veprës penale terroriste” nga neni 136 lidhur me nenin 135 dhe 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. ... Me shume
02/06/2017
Gjykata e Apelit merr vendim në rastin e të akuzuarve N.F., A.M., V.B. dhe A.H
Gjykata e Apelit e Kosovës, duke vendosur sipas ankesave të palëve ka marr vendim në çështjen e të akuzuarve N.F., A.M., V.B. dhe A.H. ... Me shume
26/05/2017
Kthehet në rivendosje aktvendimi me anë te cilit ishte refuzuar kundërshtimi i provave në aktakuzë dhe hudhja e aktakuzës, në rastin e të pandehurve S.M,V.G.M.S. dhe A.S.
Prishtinë, 25 maj 2017 – Kolegji i Departamentit të Krimeve të Rënda i Gjykatës së Apelit, e ka aprovuar ankesën e të pandehurit S. M. dhe mbrojtësve të pandehurve S. M., V. G. dhe M. S.,e sipas detyrës zyrtare edhe të pandehurit A.S. Aktvendimi i Gj ... Me shume
19/05/2017
Rënditja përfundimtare e kandidatëve për pozitën "Zyrtar Ligjor "
Listën e gjeni këtu: ... Me shume
19/05/2017
Gjykata e Apelit rrit efikasitetin
Prishtinë, 16 maj 2017 – Gjykata e Apelit e Kosovës gjatë muajit të fundit , ka shënuar rritje të konsideruar të efikasitetit në raport me muajt e kalua ... Me shume
16/05/2017
Rënditja perfundimtare e kandidatëve për pozitën "Bashkëpunëtor profesional"
Listën e gjeni këtu: ... Me shume
08/05/2017
Të akuzuarit për vrasje i ashpërsohet dënimi
Prishtinë, 05 maj 2017 - Gjykata e Apelit e Kosovës e ka ndryshuar aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Gjakovë, sa i përket vendimit mbi dënimin, kundër të akuzuarit N.Sh. Kolegji Penal i Departamentit të Krimeve të Rënda, e ka dënuar personin në fja ... Me shume
05/05/2017
Refuzohet ankesa e prokurorisë në rastin e të akuzuarit T.G.
Prishtinë, 05 maj 2017 – Gjykata e Apelit e Kosovës e ka refuzuar ankesën kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë, të datës 06.04.2016, sipas të cilit i akuzuari T.G. është liruar nga akuza për veprat penale “Dhunë ndaj përfaqësuesve të ... Me shume