14/12/2017
Të akuzuarit K.P., i vërtetohet dënimi më burgim dhe konfiskimi i pasurisë më vlerë mbi një milion euro
Prishtinë, 14 dhjetor 2017 - Gjykata e Apelit e Kosovës ka vendosur sipas ankesave në rastin e të akuzuarit K.P. Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë, i datës 28.06.2017, në pjesën më të madhe të tij është vërtetuar. ... Me shume
13/12/2017
I dyshuari për krime lufte, mbetet në paraburgim
Prishtinë, 13 dhjetor 2017 - Gjykata e Apelit e Kosovës, e ka refuzuar si të pa bazuar ankesën e mbojtësit të pandehurit D.T., kundër aktvendimit mbi caktimin e masës së paraburgimit prej 30 ditësh, të nxjerrë nga Gjykata Themelore në Prizren me 2 ... Me shume
07/12/2017
Të akuzuarit A.K. dhe D.K.-B. mbeten në paraburgim
Prishtinë, 07 dhjetor 2017 - Gjykata e Apelit e Kosovës, e ka refuzuar si të pa bazuar ankesën e avokatit mbrojtës të akuzuarit A.K., kundër aktvendimit mbi caktimin e masës së paraburgimit prej 1 muaji, të nxjerrë nga Gjykata Themelore në Prishtin ... Me shume
06/12/2017
U promuvua Buletini i tretë i Gjykatës së Apelit
Është promovuar Buletini i tretë i Gjykatës së Apelit, i cili edhe kësaj radhe është mbështetur nga “Projekti për Fuqizimin e Sundimit te Ligjit ne Kosovë”, i Programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim/UNDP. ... Me shume
04/12/2017
REAGIM NGA GJYKATA E APELIT E KOSOVËS
Prishtinë, 04 dhjetor 2017 - Gjykata e Apelit e Kosovës, e ka lexuar më interesim të madh Raportin e Auditimit mbi Efikasitetin e Menaxhimit të Lëndëve Civile në gjykatat themelore, të hartuar nga Zyra Kombëtare e Auditimit. ... Me shume
02/12/2017
Kryetari Shala propozon themelimin e një departamenti special, ekuivalent më Prokurorinë Sepeciale
Kryetari i Gjykates se Apelit Hasan Shala, ka propozuar themelimin e një departamenti special, ekuivalent me Prokurorinë Speciale. Ai po ashtu ka propozuar edhe themelimin e departamenteve ekonomike dhe administrative në secilen gjykatë themelore. K ... Me shume
16/11/2017
Refuzohen ankesat e mbrojtësve në rastin e 9 të pandehurve
Prishtinë, 15 nëntor 2017 – Gjykata e Apelit e Kosovës, i ka refuzuar si të pa bazuara ankesat e mbrojtësve të pandehurve Sh.B., F.R.,E.R., B.K.,B.R.,N.Z.,H.G. dhe D.A. , të paraqitura kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë, të datës ... Me shume
14/11/2017
Anulohet konkursi për Këshiltarë Profesional
09/11/2017
Kryetari Shala, po qëndron për vizitë zyrtare në Zagreb
Zagreb, 08 -09 nëntor - Kryetari i Gjykatës së Apelit Hasan Shala së bashku më gjyqtarin e Departamentit Administrativ të kësaj gjykate Ragip Namani , po qëndrojnë si pjesë e një delegacioni nga Kosova, në një vizitë studimore në Kroaci. ... Me shume
02/11/2017
Kthehet në rivendosje çështja kundër F.A. dhe 61 personave të tjerë
Prishtinë, 02 nëntor 2017 – Gjykata e Apelit e Kosovës, e ka kthyer në rivendosje çështjen kundër F.A. dhe 61 personave tjerë të cilët po akuzohen nga ana e prokurorisë për vepra penale që kanë të bëjnë me korrupsionin zyrtar, ushtrim të paligjëshem ... Me shume