10/02/2016
U.d. Kryetarja e gjykatës së apelit znj. Tonka Berishaj përshëndet zgjedhjen e kryesuesit të ri të KGJK-së
Përgëzoj Këshillin Gjyqësor të Kosovës për zgjedhjen e kryesuesit të ri. Është për tu çmuar lidershipi, maturia dhe përgjegjshmëria e lartë shtetërore dhe institucionale, e anëtarëve të KGJK-së, për një proces zgjedhor të rregullt, transparent dhe ... Me shume