15/11/2018
Veretetohet aktgjykimi lirues për të akuzuarin F.L.
Prishtinë, 14.11.2018 – Gjykata e Apelit e Kosovës, e ka refuzuar si të pa bazuar ankesën e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Gjakovë, të datës 09.03.2018. ... Me shume
30/10/2018
Të pandehurit M.C., N.SH. dhe H.SH. mbesin në paraburgim
Prishtinë, 30.11.2018 – Gjykata e Apelit e Kosovës, i ka refuzuar si të pa bazuara ankesat e avokatëve mbrojtës kundër caktimit të masës së paraburgimit prej një muaji, ndaj të pandehurve M.C., N.SH. dhe H.SH. ... Me shume
17/10/2018
Kthehet ne rigjykim rasti kunder të akuzuarit N.P.
Prishtinë, 17.10.2018 – Gjykata e Apelit e Kosovës, e ka aprovuar ankesën e prokurorisë në rastin e të akuzuarit N.P. ... Me shume
05/10/2018
I dyshuari për vrasje të rëndë mbetet në parsburgim
Prishtinë, 05.10.2018 – Gjykata e Apelit e Kosovës, e ka lënë në fuqi masën e paraburgimi prej një muaji ndaj të pandehurit Sh.G. ... Me shume
03/10/2018
Të pandehurit M.Z., masa e paraburgimit i zëvendësohet më atë të arrestit shtëpiak
Prishtinë, 03.10.2018 – Gjykata e Apelit e Kosovës, e ka pranuar si të bazuar ankesën e avokatit mbrojtës të te pandehurit M.Z., kundër caktimit të masës së paraburgimit prej 1 muaji. ... Me shume
01/10/2018
Gjykata e Apelit vendosi në çështjen e të akuzuarit Sh.K.
Prishtinë, 01.10.2018 – Gjykata e Apelit e Kosovës, e ka refuzuar si të pa bazuara ankesën e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, në çështjen e të akuzuarit Sh.K. ... Me shume
21/09/2018
Hudhet aktakuza në rastin e një të akuzuari
Prishtinë, 21.09.2018- Gjykata e Apelit e Kosovës, e ka aprovuar ankesën e avokatit mbrojtës të te pandehurit E.B. ... Me shume
19/09/2018
Gjykata e Apelit vërteton dënimet me kusht për 4 të akuzuar
Prishtinë, 18.09.2018 – Gjykata e Apelit e Kosovës, i ka refuzuar si të pa bazuara ankesat e Prokurorisë Themelore në Prishtinë dhe avokatëve mbrojtës, në çështjen e të akuzuarve A.K., A.H., D.K.-B. dhe F.T.. ... Me shume
14/09/2018
Kthehet në rivendosje çështja ndaj 39 të pandehurve
Prishtinë, 14.09.2018 – Gjykata e Apelit e Kosovës, duke vendosura sipas ankesave, e ka anuluar aktvendimin e Gjykatës Themelore në Pejë, të datës 30.03.2018, me anë të te cilit ishin refuzuar si të pa bazuara, kërkesat e avokatëve mbrojtës për hudhj ... Me shume
07/09/2018
Gjykata e Apelit e Kosovës vendos lidhur me kompetencën lëndore, në çështjet penale kundër A.G. dhe të pandehurve tjerë
Prishtinë, 07.09.2018 - Gjykata e Apelit e Kosovës e ka aprovuar si të bazuar ankesën e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës në rastin e A.G. dhe të pandehurve tjerë. ... Me shume