01/03/2019
Gjykata e Apelit e Kosovës e dënon më BURGIM TË PERJETSHËM të akuzuarin për vrasje të dyfishtë
Prishtinë, 01.03.2019 – Gjykata e Apelit duke vendosur sipas ankesave, e ka ndryshuar aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Gjakovë të datës 19.11.2018. ... Me shume
21/02/2019
Të pandehuritë V.V dhe Sh.Xh. mbesin në paraburgim
Prishtinë, 21.02.2019 – Gjykata e Apelit i ka refuzuar si të pa bazuara, ankesat e avokatëve mbrojtës, kundër caktimit të masës së paraburgimit prej një muaji, për të pandehurit V.V dhe Sh.Xh., ... Me shume
20/02/2019
Lista e kandidatëve të cilët kanë kaluar testin me shkrim për pozitën: "Zyrtar i IT-së".
Lista e kandidatëve të cilët kanë kaluar testin më shkrim për pozitën: “Zyrtar i IT”- së, sipas konkursit të shpallur në bazë të konkursit nr.03/2019, të datës 06.02.2019. Testi me gojë do të mbahet të premten më 22.02.2019. ... Me shume
19/02/2019
Gjykata e Apelit e miraton ankesën e Prokurorisë Speciale në rastin e 39 të akuzuarve
Prishtinë, 19.02.2019 – Gjykata e Apelit e Kosovës, e ka aprovuar ankesën e Prokurorisë Speciale të Kosovës, në rastin e Q.M. dhe 38 të akuzuarve tjerë. ... Me shume
11/02/2019
Gjykata e Apelit refuzon ankesat në rastin e tre të akuzuarve
Prishtinë, 11.02.2018 – Gjykata e Apelit e Kosovës, i ka refuzuar si të pa bazuara ankesat për hudhje të aktakuzës dhe kundërshtim të provave në rastin e të akuzuarve I.K., M.Z. dhe E.K. ... Me shume
04/02/2019
Gjykata e Apelit miraton ankesen e Prokurorisë Speciale në rastin e tre të akuzuarve për keqperdorim të detyrës zyrtare
Prishtinë, 04.02.2019 – Gjykata e Apelit e Kosovës, e ka aprovuar ankesën e Prokurorisë Speciale të Kosovës, në rastin e të akuzuarve E.Q.,A.M. dhe R.Gj. ... Me shume
14/01/2019
Në Gjykatën e Apelit filluan punën dhjetë gjyqtarë të rinj
Prishtinë, 14.01.2018- Nga e hëna Gjykata e Apelit do të ketë dhjetë gjyqtarë më shumë. Halide Reka, Drita Rexhaj, Hunaida Pasuli, Milena Djeriç, Bujar Muzaqi, Mehmet Ndrecaj, Arsim Hamzaj, Faton Ademi, Liridon Maloku dhe Enes Mehmeti, janë emrat që ... Me shume
10/01/2019
Raportet statistikore individuale të gjyqtarëve të Gjykatës së Apelit
Me qellim të rritjes se transparencës dhe për hire të interesit publik, kryetari i Gjykatës së Apelit z. Hasan Shala, ka vendosur të publikoj raportet individuale të gjyqtarëve, lidhur më numrin e lëndëve të zgjidhura. Në këto raporte, mund të shihn ... Me shume
10/01/2019
Fjalimi i kryetarit Hasan Shala, në konferencën vjetore më gazetar
Prishtinë, 10.01.2018 - Viti 2018 ka qenë viti më i suksesshëm për Gjykatën e Apelit që nga themelimi i saj. Për herë të parë në histori të kësaj gjykate, numri i lëndëve të zgjidhura gjatë një viti, kap shifër rekorde 13 mijë e 641 lëndë. ... Me shume
03/01/2019
Mbetet në fuqi edhe per dy muaj, masa e paraburgimit për tre të dyshuar
Prishtinë, 03.01.2018 – Gjykata e Apelit e Kosovës, i ka refuzuar si të pa bazuara ankesat e avokatëve mbrojtës, kundër vazhdimit të masës së paraburgimit prej dy muajsh për të pandehurit N.S., M.R. dhe D.M. ... Me shume