11/03/2019
Kryetarja e Gjykatës Themelore në Prishtinë Afërdita Bytyçi, shembull në Luftën Kundër Korrupsionit
Prishtinë, 11 mars 2019 - Në shkrimin e publikuar sot nga Qendra e Ekselencës së USAID-it për Demokracinë, të Drejtave të Njeriut dhe Qeverisjen, Kryetarja e Gjykatës Themelore në Prishtinë Afërdita Bytyçi shpallet heroinë në Luftën Kundër Korrupsion ... Me shume
06/03/2019
Është shpallur aktgjykimi kundër të akuzuarit F.V
Prishtinë, 06 mars 2019 - Gjykata Themelore në Prishtinë - Departamenti për Krime të Rënda ka shpallur Aktgjykimin kundër të akuzuarit F.V. ... Me shume
04/03/2019
Është shpallur aktgjykimi kundër të akuzuarit L.M
Prishtinë, 04 mars 2019 - Gjykata Themelore në Prishtinë - Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni për Çështje Penale ka shpallur Aktgjykimin kundër të akuzuarit L.M. ... Me shume
01/03/2019
Shpallet aktgjykimi kundër të pandehurit B.ZH.
Prishtinë, 01 mars 2019 - Gjykata Themelore në Prishtinë - Departamenti i Përgjithshëm -Divizioni për Çështje Penale ka shpallur aktgjykimin kundër të akuzuarit B.ZH. për veprën penale të ricilësuar Dhënia e ndihmës kryesve pas kryerjes së veprave pe ... Me shume
01/03/2019
Caktohet masa e paraburgimit kundër të pandehurit G.H.
Prishtinë, 01 mars 2019 - Gjykata Themelore në Prishtinë - Departamenti për Krime të Rënda ka vendosur lidhur me kërkesën e Prokurorisë Themelore në Prishtinë për caktimin e masës së paraburgimit kundër të pandehurit G.H. për shkak të veprave penale ... Me shume
01/03/2019
Caktohet masa e paraburgimit kundër të pandehurit B.SH
Prishtinë, 01 mars 2019 - Gjykata Themelore në Prishtinë - Departamenti për Krime të Rënda ka vendosur lidhur me kërkesën e Prokurorisë Themelore në Prishtinë për caktimin e masës së paraburgimit kundër të pandehurit B.SH, për shkak të veprës penale ... Me shume
27/02/2019
Është caktuar masa e sigurisë kundër të pandehurve RR.M, M.A dhe A.M
Prishtinë, 27 shkurt 2019 - Gjykata Themelore në Prishtinë - Departamenti për Krime të Rënda ka vendosur lidhur me kërkesën e Prokurorisë Themelore në Prishtinë për caktimin e masës së paraburgimit kundër të pandehurës RR.M për shkak të dyshimit të b ... Me shume
20/02/2019
Kryetarja Bytyçi mban takim me gjyqtarë nga Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni për Çështje Civile
Prishtinë, 20 shkurt 2019 – Kryetarja e Gjykatës Themelore në Prishtinë Afërdita Bytyçi, ka mbajtur takim me gjyqtarë nga Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni për Çështje Civile. Gjatë këtij takimi është diskutuar lidhur me normën e zgjidhjes së ... Me shume
13/02/2019
Kryetarja Afërdita Bytyçi diskuton sfidat me gjyqtarët e Departamentit të Përgjithshëm – Divizioni për Çështje Penale
Prishtinë, 13 shkurt 2019 – Kryetarja e Gjykatës Themelore në Prishtinë Afërdita Bytyçi, ka mbajtur takim me gjyqtarë nga Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni për Çështje Penale të kësaj Gjykate për të diskutuar ecurinë e punës dhe për të përcakt ... Me shume
12/02/2019
Kryetarja Bytyçi takon gjyqtarët nga Departamenti i Krimeve të Rënda
Prishtinë, 12 shkurt 2019 – Kryetarja e Gjykatës Themelore në Prishtinë Afërdita Bytyçi ka mbajtur kolegjium me gjyqtarë nga Departamenti i Krimeve të Rënda, me ç’ rast janë diskutuar çështje të ndryshme që ndikojnë në punën e këtij departamenti. Gja ... Me shume